חיים רומנו פורש מתפקיד יו"ר הדירקטוריון של חברת חלל תקשורת

רומנו החליט שלא להציע את מועמדותו לתקופת כהונה נוספת, כך שזו תסתיים בסוף 2020 • גם הדירקטורים תמיר פוליקר ואבי ברגר החליטו שלא להציע את מועמדותם לתקופת כהונה נוספת

חיים רומנו / צילום: תמר מצפי
חיים רומנו / צילום: תמר מצפי

 חיים רומנו פורש מתפקיד יו"ר הדירקטוריון של חברת חלל תקשורת . מזימון לאסיפת בעלי המניות השנתית שפרסמה אמש חלל תקשורת , עולה כי רומנו החליט שלא להציע את מועמדותו לתקופת כהונה נוספת, כך שזו תסתיים בסוף 2020.

יחד עם רומנו, החליטו גם הדירקטורים תמיר פוליקר ואבי ברגר שלא להציע את מועמדותם לתקופת כהונה נוספת, כך שגם הם יסיימו את תפקידם במועד כינוס האסיפה הכללית ב-31 בדצמבר השנה. במקומם של רומנו, פוליקר וברגר, תמנה בעלת השליטה קבוצת יורוקום שלושה דירקטורים מטעמה: יוסי וויס, יהושע (שוקי) רז וברק משרקי.

וויס פרש לפני כשלוש שנים מתפקיד מנכ"ל התעשייה האווירית, לאחר שש שנות כהונה. רז כיהן בעבר כראש חטיבת מימון, אנרגיה ומשאבי טבע בקבוצת LR, ואילו ברק משרקי כיהן עד לאחרונה כסמנכ"ל הכספים של קבוצת דלק.

את השלושה תמנה בעלת השלטה קבוצת יורוקום, מכוח זכותה על-פי תקנון חברת חלל. יורוקום, שנשלטה בעבר בידי שאול אלוביץ', נמצאת מאז ההחלטה על פירוקה תחת ניהולו של הנאמן עו"ד חגי אולמן.

דירקטוריון חברת חלל מונה שמונה חברים, מתוכם שני דירקטורים חיצוניים, דירקטור אחד בלתי תלוי ועוד שלושה נציגים מטעמה של יורוקום, כאמור. שלושה מהם יעזבו כאמור בסוף השנה, ועוד שלושה יעמדו מחדש לאישור בעלי המניות, כאשר לפחות אחד מתוכם עשוי לאבד את מקומו.

מהזימון מתברר כי מול שני הדירקטורים המכהנים, זיו לייטמן וליגד רוטלוי, העמיד עו"ד אולמן את אורן מוסט כמועמד נוסף מטעמו. כך, שמתוך שלושת המועמדים הללו ייבחרו רק השניים שיקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר, כאשר למוסט יתרון משמעותי בזכות התמיכה בו מצדה של יורוקום, שמחזיקה ב-46.7% ממניות חלל.

בהקשר להצבעה זו, כתבה חלל תקשורת בזימון לאסיפת בעלי המניות, כי "לדעת דירקטוריון החברה, בהתחשב בתחום פעילותה של החברה והאתגרים אשר ניצבים בפניה, קיימת חשיבות לשמירה על יציבות הדירקטוריון והמשכיות מבנה הדירקטוריון. על כן, סבור דירקטוריון החברה כי בעת הזו נכון יהיה לשמור על זהות הדירקטורים הקיימים ככל שניתן (...)".

יש לציין כי גם הדירקטור הבלתי תלוי עוזי דנינו יעמוד לבחירה מחדש באסיפה הקרובה, אך מולו לא הועמד מתמודד נוסף על התפקיד ולכן הוא יזכה לכהונה נוספת אם יזכה לרוב מקרב המצביעים. דנינו כיהן בעבר כמנכ"ל בית ההשקעות אקסלנס שבבעלות קבוצת הפניקס.

בתוך מבקשת כיום חברת חלל תקשורת לקדם מהלך לשיפור מבנה ההון שלה באמצעות צמצום מצבת חובותיה. בחברה בחנו בתחילה את האפשרות להחליף את מלוא אגרות החוב שלה בתמורה להנפקת מניות חדשות למחזיקי האג"ח, אולם לאור התנגדות מחזיקי האג"ח לשינוי שטרי הנאמנות של האג"ח, תתבצע הצעת רכש חליפין בהיקף מצומצם יותר.

שטרי הנאמנות של סדרות האג"ח מעניקות עילה של העמדה לפירעון מיידי של מלוא החוב במקרה של שינוי שליטה בחברה. המרת מלוא החוב למניות הייתה גוררת עמה דילול משמעותי בהחזקתה של יורוקום ואף איבוד השליטה. כך, שביצוע מהלך כזה בלא הסכמת מחזיקי האג"ח היה מעמיד את החברה בסכנה.

מוקדם יותר החודש זימנה חלל זימון לאסיפת מחזיקי אגרות החוב שלה לצורך שינוי שטרי הנאמנות, אולם אסיפות אלו בוטלו לבסוף לאור התנגדות חלק מהמחזיקים הגדולים. כעת מברת החברה לבצע מהלך מצומצם יותר, שיותיר את יורוקום עם החזקה של לפחות 30% ממניות חלל וימנע הקמת עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי.

על-פי ההערכות, תגיש החברה בקרוב הצעת רכש חליפין לחלק מאגרות החוב שלה בתמורה למניות וייתכן שאף לרכיב מזומן מסוים. נכון, להיום, לחלל תקשורת ארבע סדרות אג"ח בהיקף כולל של כ-1.45 מיליארד שקל, כשהחברה עצמה נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-115 מיליון שקל.

את הרבעון השלישי של 2020 סיימה חלל תקשורת כשבקופתה מזומנים בשווי של 126 מיליון דולר (417 מיליון שקל), שעשויים כאמור לסייע בהוצאה אל הפועל של תוכנית הצעת הרכש לאגרות החוב. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הציגה החברה הכנסות של 65.9 מיליון דולר, רווח גולמי של 13.2 מיליון דולר והפסד של 28.4 מיליון דולר, שנבע ברובו מעלייה חדה בהוצאות המימון.

צרו איתנו קשר *5988