מגדל עברה לרווח ברבעון השלישי ותשוב לגבות דמי ניהול משתנים ברבעון הרביעי

בצל המאבק על מקומם של היו"ר ניר גלעד ובעל השליטה שלמה אליהו בקבוצה, מציגה מגדל הפסד של 14.5 מיליון שקל מתחילת שנה וקיטון של 5% בפרמיות ודמי הגמולים שגבתה מלקוחותיה • גידול ברווחי מגדל שוקי הון ברבעון ומתחילת שנה

רן עוז, מנכ"ל מגדל / צילום: רמי זרנגר
רן עוז, מנכ"ל מגדל / צילום: רמי זרנגר

בצל המאבק החריף והארוך על עתידו של יו"ר מגדל חברה לביטוח ניר גלעד ולהזזתו של בעל השליטה שלמה אליהו מתפקיד רשמי בחברת הביטוח שהוא מחזיק בכ-69% ממנה, מדווחת היום מגדל כי עברה לרווח ברבעון השלישי השנה. המעבר של מגדל לרווח כולל רבעוני של 46.8 מיליון שקל מהפסד של 82.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019 קורה על רקע גאות בשוקי ההון שסחפה מעלה את ההכנסות מהשקעות של הקבוצה, כחלק ממגמה שצפויה לאפיין את כל דוחות קבוצות הביטוח הגדולות.

בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 2020 רשמה מגדל, שבניהול רן עוז, הפסד בשורה התחתונה, עם הפסד כולל של כ-14.5 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-570.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שקדמה. לצד זאת מגדל מדווחת על רווחי נוסטרו לאחרונה, באופן שלפי שעה יביא לכך שהיא תחזור לגבות דמי ניהול משתנים ברבעון הרביעי השנה. לדבר זה חשיבות עבור מגדל, שיש לה את תיק הפוליסות המשתתפות ברווחים הגדול בשוק, ושדמי הניהול המשתנים שבו מהווים רכיב חשוב ברווחיה, ומזרימים לה הכנסות של מאות מיליוני שקלים בתקופות של תשואות חיוביות. בשלושת הרבעונים הראשונים לא גבתה מגדל דמי ניהול משתנים בשל תשואות שליליות למבוטחים, אשר התאפסו והפכו לחיוביות ברבעון הרביעי, כאמור.

נציין כי ברבעון השלישי רשמה מגדל מעבר לרווח מעסקי ביטוחי החיים והחיסכון לטווח ארוך, קיטון בהפסד בביטוחי הבריאות, גידול ברווח בענפי הביטוח הכללי (ביטוחי חבויות ורכוש) ועליה ברווח מפעילות השירותים הפיננסיים, שנעשים דרך בית ההשקעות מגדל שוקי הון.

מתחילת השנה רשם מגדל שוקי הון גידול של כ-5% בהכנסות, שהסתכמו בכ-130.6 מיליון שקל. בשורה התחתונה הרווח לפני מס של מגדל שוקי הון עמד על 21.6 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים השנה, גידול של 38% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, מתחילת השנה הניב תחום ביטוחי החיים והחיסכון לטווח ארוך של הקבוצה הפסד של 305 מיליון שקל, כשתחום הבריאות עבר מהפסד בתקופה זו ב-2019 לרווח לפני מס של 208 מיליון שקל, בעוד שהביטוחים הכלליים הציגו קיטון ברווח, שהסתכם בכ-99 מיליון שקל, לפני מס.

ומה עם השורה העליונה של קבוצת מגדל? נכון לסוף ספטמבר ניהלה מגדל נכסים בהיקף כולל של כ-295 מיליארד שקל, שגדול בכ-3 מיליארד שקל ממה שהיה תחת ניהולה בתחילת השנה, קודם למשבר הקורונה. בצל הגאות האדירה בשוקי ההון בימים אלה עומד היקף הנכסים המנוהלים בקבוצה על 308 מיליארד שקל. ואולם, למול הגידול בנכסים, בצל הגאות בשווקים, מגדל גם מציגה קיטון ניכר של כ-5% בפרמיות ובדמי הגמולים שגבתה ממבוטחיה ועמיתיה מתחילת השנה, לסך של כ-17 מיליארד שקל. בתקופה המקבילה ב-2019 דובר על סך של כ-17.9 מיליארד שקל.

עם פרסום הדוחות מסר המנכ"ל עוז כי "בחודשים האחרונים האצנו תהליכים הקשורים בחדשנות, הן בתחומי ההשקעות והן בתחומי הדיגיטציה" תוך שהדגיש את מחויבות החברה לניהול השקעות "לפי תפיסת ESG (אחריות סביבתית וחברתית), מדיניות השקעות אשר אנו מאמינים שתהפוך להיות סטנדרט להשקעות אחראיות בעולם ובמשק הישראלי".

מגדל נסחרת לפי שווי חברה של כ-3.3 מיליארד שקל כשלאחר פרסום הדוחות היא נסחרה בירידות שבשיא השפל הגיעו לירידה של 5.7%. בהמשך היום הירידות התמתנו לירידה נוכחית של 3.5% לערך. ירידות אלה בולטות ביחס למגמה במניות חברות הביטוח הגדולות, כשהיא חדה בהרבה מירידות שנרשמו לפני שעה קלה במניות כלל ביטוח (שיורדת בשעה זו כ-1.5%), למול יציבות במניית הראל ולמול עליות במניות מנורה מבטחים והפניקס, שפרסמה אתמול דוחות חזקים יותר מאלה של מגדל. בין היתר דוחות הפניקס המחישו את הייחודיות החיובית של הפניקס כחברה עם מקורות הרווח הכי מגוונים בענף.

"חשיפה לסיכוני הונאה ביטוח בעסקים במשבר"

התוצאות של מגדל מושפעות מאוד לא רק מהתשואות בשווקים אלא גם, ובמידה רבה בעיקר, מ"תנודתיות של עקום הריבית". בהקשר זה מציינים בחברה כי "בהמשך לירידה ניכרת של עקום הריבית שאפיינה את שנת 2019 ,בתקופה המדווחת חלה ירידה נוספת של עקום הריבית. לשיעורי הריבית הנמוכים השלכה מהותית הן על התשואה המושגת עבור לקוחות הקבוצה והן על רווחי הקבוצה, וכן על גובה ההתחייבויות הביטוחיות של הקבוצה. השפעת הירידה של עקום הריבית כאמור, הביאה בסיכומה של התקופה המדווחת (שלושת הרבעונים הראשונים השנה, ר"ש) לגידול בעתודות ביטוח החיים בסך של כ-245 מיליון שקל וברבעון המדווח (הרבעון השלישי ב-2020, ר"ש) לכ-2 מיליון שקל, במקביל לקיטון ברווח לפני מס".

עוד מציינת מגדל כי "בביטוח סיעודי בתקופה המדווחת, קטנה ההפרשה ל-LAT בסך של כ-151 מיליון שקל לפני מס" ושב"ביטוח כללי בתקופה המדווחת חלה עלייה של עקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר, ובהתחשב בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות בסך של כ-45 מיליון שקל בשייר לפני מס. בנוסף, בעקבות ישום הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות - פרמיית אי נזילות חל קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-11 מיליון שקל".

במגדל מציינים בעניין זה כי "ברבעון המדווח חלה עלייה של עקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר, ובהתחשב בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות בסך של כ-10 מיליון שקל בשייר (לאחר חלקן של מבטחות המשנה הזרות, ר"ש) לפני מס".

בהסתכלות על השלכות משבר הקורונה על הפעילות הביטוחית מגלה מגדל כי "בתחום ביטוח כללי לא קיימות לה חשיפות ביטוחיות ישירות מהותיות במצב של מגיפה" כשבתחומי החיסכון לטווח ארוך וביטוחי הבריאות "לא התממשו חשיפות ביטוחיות, בנוגע לתחלואה ותמותה, בהקשר הישיר של נגיף הקורונה". עם זאת, במגדל מציינים חשש שנובע מכך ש"קיימת חשיפה שלא ניתן להעריכה לעלייה בסיכוני הונאות ביטוח בעסקים במשבר".

צרו איתנו קשר *5988