בכיר בלשכה המשפטית של רפאל תובע את החברה על התעמרות קשה

עו"ד חנן אבני, ראש שטח בכיר ולשעבר מ"מ יועמ"ש רפאל, תובע 7.5 מיליון שקל מהחברה ומהיועמ"ש שלה לשעבר, עו"ד שמואל סנראיי • טוען כי ההתעמרות, הבריונות והפוגענות כלפיו הלכו והחריפו כשניסה לבלום את עו"ד סנראיי מלאשר פעולות המפרות את חוק חובת מכרזים

ראש שטח בכיר ולשעבר ממלא-מקום יועמ"ש חברת רפאל, עו"ד חנן אבני, תובע את החברה ואת היועץ המשפטי שלה לשעבר בסכום של 7.5 מיליון שקל. לטענתו, מאז שעו"ד שמואל סנראיי מונה לתפקיד יועמ"ש החברה ב-2006, הוא התעמר והתעלל בו קשות. עו"ד אבני טוען כי ההתעמרות, הבריונות והפוגענות הלכו והחריפו נוכח זאת שניסה לבלום את עו"ד סנראיי מלאשר לחברה ביצוע פעולות העולות כדי הפרת חוק ותקנות חובת מכרזים.

אין חולק כי אבני נקלע למצב נפשי קשה ביותר, נקבעו לו על-ידי ביטוח לאומי 100% נכות תפקודית, והוא איבד את כושר עבודתו לצמיתות. יש לציין כי בתחילת 2019 עבר סנראיי מרפאל לשמש כיועמ"ש של חברת הריגול ולוחמת הסייבר NSO, ובמקומו מונתה לתפקיד עו"ד אביטל רוזנברג.

אבני, שעבד מרפאל משנת 1997 עד דצמבר 2019, קיבל לפני כ-20 שנה סיווג ביטחוני גבוה לצורך חשיפתו לפעילות מסווגת ברפאל. לטענת אבני, לאחר שסנראיי נכנס לתפקידו ב-2006, הוא לא קיבל את הסיווג האמור, "מה שיצר מצב בו התובע נותר אחראי בלעדי מבחינה משפטית בתחום זה, חשוף למידע שסנראיי לא הורשה להיחשף אליו. סנראיי נדרש לצאת מישיבות בהן התובע ישב, סנראיי היה מנוע מלהגיע לישיבות בהנהלה ובדירקטוריון אליהם זומן התובע, שהיה פטור מחובת דיווח לסנראיי על פעילות חשובה ורציפה זו ברפאל. מצב זה יצר אצל סנראיי מתח, קנאה וחשדנות כלפי התובע".

בתביעה נטען כי בסמוך לאחר כניסתו של סנראיי לתפקיד, החל אבני לסבול מהתעמרות בעבודה ומהעסקה פוגענית, שנמשכו לאורך כ-12 שנים והתבטאו, בין היתר, בניסיונות לבלום את התקדמותו, במישור הארגוני; ובמישור האישי-מקצועי, מניעת יציאתו להשתלמויות בחו"ל ובארץ, יצירת סביבת עבודה קשה, יחס משפיל באופן חוזר ונשנה, פגיעות מילוליות לרבות ביקורות בלתי מוצדקות ובלתי סבירות, הפגנות שליטה, לו"ז בלתי אפשרי ביודעין שהצריך שעות עבודה בלתי סבירות ללא כוח עזר.

כתב התביעה מגולל מקרה בו בשנת 2011 הגיש אבני את מועמדתו לתפקיד ראש שטח, אולם נענה על-ידי סנראיי כי הוא לא לוקח אותו בחשבון לעניין הקידום ולא מתכוון להמליץ עליו. בניגוד לדעתו של סנראיי, הוא קודם לראש שטח בתמיכת הנהלת רפאל, "מה שהוסיף עוד שמן למדורת ההתעמרות של סנראיי כלפי התובע. לאחר קידומו של התובע לראש שטח חרף התנגדותו של סנראיי, הפסיק סנראיי לבצע משובים לכל עובדיו בטענה כי לא מכבדים את דעתו, וזקף זאת לחובת התובע".

בשנת 2014 התמודד אבני על תפקיד ראש שטח בכיר, אולם סנראיי המליץ לתפקיד על עו"ד אביטל רוזנברג, שהצטרפה לחברה בשנת 2009. חרף התנגדות סנראיי, מנכ"ל רפאל החליט למנות את אבני לתפקיד.

"יודגש כי סנראיי פעל נמרצות על-מנת לגייס חוות-דעת לא חיוביות על התובע מאחורי גבו וזיהם את התיק האישי שלו, מבלי לקבל את התייחסותו של התובע כנדרש וכמתחייב. מנכ"ל רפאל פנה מיוזמתו לבעלי תפקידים בכירים רבים אשר כולם תמכו פה-אחד במינויו של התובע, וכפועל יוצא לאחר זמן קצר מונה התובע לראש שטח בכיר". לטענת אבני, סנראיי אף העיד בעצמו כי הוא נהנה לראות אנשים "סובלים".

לאחר שבשנת 2016 התחלף מנכ"ל רפאל ידידיה יערי, ולאחריו התחלף גם הסמנכ"ל הבכיר למשאבי אנוש, טוען אבני כי הפך חשוף ליחס פוגעני ומתעלל מצידו של סנראיי ללא רחם וללא שום הגנה.

לבסוף, בתאריך 21.9.17 הודיע סנראיי לתובע באופן פורמלי - ולטענתו בזלזול מופגן - על גיוס מחליף לתפקידו, ולמעשה הודיע לתובע על הדחתו מתפקידו ועל העברתו לתפקיד נחות בהרבה, בוועדת המכרזים, ולא שניתנה לתובע אף זכות שימוע.

חלפו מספר ימים נוספים, ואז אירע אירוע חריג נוסף אשר הוכר אף כתאונת עבודה על-ידי המוסד לביטוח לאומי. "עורכת דין, אשר במשך תרופה ארוכה הייתה כפופה לתובע ואף הייתה בת-טיפוחיו, חלפה במסדרון מול פתח דלתו ואמרה בקול רם: 'אני הולכת לשים סוף לסיפור הזה אחת ולתמיד'. לאחר מכן פנתה לחדרה של עורכת דין אחרת במחלקה, אשר נשאה בין היתר בתפקיד הממונה על הטרדה מינית ברפאל. התובע סבר כי הערתה הייתה מכוונת אליו תוך ניסיון 'להפיל אותו' עם תלונת סרק על הטרדה מינית. התובע התעלף בחדרו מרוב בהלה ופחד ונמצא שרוע על הרצפה. כשחזר להכרתו, מצא את עצמו מוקף באנשי מרפאה רבים, עשרות אנשי הנהלה, למעט סנראיי שנותר בחדרו חסר עניין במתרחש, ואשתו שהוזעקה למקום.

"נוכח האירוע הנ"ל התובע חש כי עולמו חרב עליו, חש בושה גדולה מול אשתו וילדיו, מול הצוות ומול כל החברים בעבודה שהכירו אותו כאדם מכובד ומקובל, וחש שהקריירה שלו קרסה לחלוטין. התובע היה מבולבל, והוא אינו זוכר את האירוע לפרטי-פרטים, אולם נודע לו מפי אשתו כי כשחזר להכרתו, צעק בקול רם את שמות בני משפחתו וצעק לעזרה 'אמא , אבא, הורסים אותי, הורגים אותי, מחסלים אותי, מה לי ולהטרדה מינית?' - וזאת לעיני ולאוזני כולם".

באוקטובר 2017 נקרא אבני לשיחה עם הסמנכ"לית ועם סנראיי, שהודיע לו על הדחתו המיידית מלשכת היועמ"ש. על-פי כתב התביעה, הדחתו של אבני נעשתה ללא שימוע ובניגוד לכל דין. מספר ימים לאחר מכן, "עם הגיעו למקום העבודה, חש התובע לחץ עצום והתמוטט בחצר רפאל. אירוע זה הוכר אף הוא כתאונת עבודה. התובע פונה לאשפוז יום של מכבי ולאחר מכן לא שב לעבודה במשך כחודשיים".

לאחר שובו בסוף דצמבר 2017, נטען בכתב התביעה כי אבני התבקש להימנע מלפגוש את עובדותיו לשעבר, שכן הן מגיעות לצורכי עבודה לחדר סמוך לחדרו המבודד. "התובע חשש להיתקל בעובדיו, שמא יתלוננו עליו שהוא מאיים או מטריד, והסתגר בחדרו תוך עשיית צרכיו בחדרו בבקבוקים משומשים לאורך שנה ומחצה".

לטענת אבני, הוא "ישב רוב הזמן בחוסר מעש במשרד מבודד, כשהוא מבודד וממודר, ככלי אין חפץ בו, צל אדם, נבוך ומבויש פן ייפגש עם עובדים המכירים אותו. משלא יכול היה התובע לשאת עוד את החרפה, הביזוי והבושה, יצא לחל"ת בשלהי 2019, ולאחר מכן משהוכרה נכותו בגין אובדן כושר עבודה, הוצא מרפאל בסטטוס חל"ת - אובדן כושר עבודה מלא".

כאמור, אבני, באמצעות עו"ד ענת גינזבורג, תובע בבית המשפט המחוזי בתל אביב מרפאל ומסנראיי סכום של 7.5 מיליון שקל. הפיצוי המבוקש כולל 1.75 מיליון שקל בגין הפסדי שכר ותנאים סוציאליים בעבר וכן 3.5 מיליון שקל בגין הפסדי השתכרות ותנאים סוציאליים לעתיד. 

עו"ד ענת גינזבורג / צילום: תמר שלום
 עו"ד ענת גינזבורג / צילום: תמר שלום

רפאל: "טענותיו מופרכות ודמיוניות"

חברת רפאל מסרה בתגובה: "מדובר בתובע שאינו בקו הבריאות ובמעמד של אובדן כושר עבודה, כפי שהוא עצמו ציין בכתב התביעה. התובע ובאי-כוחו מצאו לנכון לפנות לתקשורת וכמובן להציג רק צד אחד ולהשמיט אירועים מהותיים בדבר התנהלות התובע, ולא בכדי.

"אין זו דרכה של רפאל, ובפרט במקרים כאלה שצנעת הפרט יפה להם, להגיב באמצעות התקשורת, ורפאל לא תשנה גם הפעם ממנהגה. טענותיו המופרכות והדמיוניות הועלו רק לאחרונה ויתבררו בתקופה הקרובה בערכאות המשפטיות המתאימות״.

מטעמו של שמואל סנראי נמסר כי "אין שחר לטענות המגמתיות והמנותקות מהמציאות. מטעמי צנעת הפרט, חיסיון רפואי ומפאת כבודו של התובע, שמואל לא יתייחס לטענות בתקשורת, והדברים יתבררו לעומקם בבית המשפט".

צרו איתנו קשר *5988