ארגון העיתונאים להנדל: פעל כדי לאפשר למועצת התאגיד לחזור ולפעול

מועצת התאגיד נעדרת קוורום ולכן לא יכלה לאשר את התקציב השנתי עד סוף נובמבר, כפי שנדרש בחוק • ארגון העיתונאים מבקש משר התקשורת להתערב ולפתור את התסבוכת שנוצרה

כשברקע מצב חוקי מורכב שמונע את פעילות מועצת תאגיד השידור הציבורי ואישורו של תקציב שנתי לגוף, ארגון העיתונאים פונה לשר התקשורת יועז הנדל בדרישה לפתור את התסבוכת שנוצרה: "פעל בהקדם האפשרי על-מנת לתת מענה למצב האקוטי שנוצר, וזאת על-מנת לאפשר למועצת התאגיד לחזור ולפעול ולבצע את תפקידה על-פי דין".

הארגון מציע מספר אמצעים לפתרון, למשל הוראת שעה שתאפשר למועצת התאגיד להתכנס בקוורום הנוכחי, קידום השלמת הליכי מינויה של דורית ענבר-כהן, ששמה נמצא כרגע על שולחנה של ועדת המינויים, או באמצעות כל פתרון אחר שיאפשר את התכנסותה של מועצת התאגיד.

לאחרונה נחשף בגלובס כי בעקבות מותו של חבר מועצת התאגיד חמיס אבולעפיה, קבע היועמ"ש כי המועצה נעדרת קוורום, ולכן עד למינוי חבר נוסף אין תוקף לפעילותיה. המשמעות של ההחלטה היא שמועצת התאגיד איננה יכולה לאשר את התקציב השנתי, שאמור על-פי חוק להיות מאושר עד 30 לנובמבר.

ארגון העיתונאים מודאג מהמצב שנוצר, בעיקר לאור העובדה כי הצעת התקציב השנתי, כפי שגובשה על-ידי ההנהלה, מתייחסת גם לקיצוצים ולשינויים הקשורים לעיתונאים חברי הארגון.

במכתב ששלח מנכ"ל הארגון אלי גרשנקרוין מוצגת תמונה מדאיגה בנוגע למצב שנוצר: "במשך שמונה חודשים תפקדה הנהלת התאגיד ללא מועצה מכהנת עקב קוורום חסר. בתקופה זו התקבלו בהנהלת התאגיד החלטות גורליות שיש להן השלכה ישירה על עובדי התאגיד, וזאת מבלי שקיים גוף שמפקח ובוחן צעדים אלה. ברי כי המדובר באנומליה המנוגדת ללשון החוק, לרוחו ולתכליתו".

לדבריו, "הצעת התקציב השנתית, כפי שגובשה על-ידי הנהלת התאגיד, כוללת בין היתר קיצוץ משמעותי בסעיפי כוח-אדם ושכר, שהנגזרת שלו היא פגיעה משמעותית בשכרם של עובדי התאגיד וביכולתם לבצע את עבודתם בצורה אופטימלית. פגיעה בעובדי התאגיד עלולה לפגוע גם בפעילותו התקינה של המשדר הציבורי, ובכך - לפגוע גם בזכות הציבור לדעת ובערכים הנגזרים מעיקרון זה". 

שמונה חודשים ללא מועצה מפקחת

נזכיר כי כבר שמונה חודשים פועל התאגיד ללא מועצה מפקחת. זאת לאחר שהמועצה הקודמת סיימה את הקדנציה שלה, ובמשך חודשים ארוכים לא הושלמו ההליכים למינוי חברי מועצה חדשים. רק לאחרונה אושר מינויים של שבעה חברים במועצה. בנוסף לשבעה נבחרה גם דורית ענבר-כהן במועצה, אך ועדת גילאור מעכבת את מינויה בגלל הצורך לקבוע לה הסדר ניגוד עניינים.

המועצה היא הגוף היחיד שמפקח על התנהלות התאגיד. המחוקק, שרצה להגן על עצמאות הגוף החדש, יצר מבנה שבו אף משרד ממשלתי אינו מעורב בהתנהלותו. שר התקשורת אומנם חותם על כתב המינוי של חברי המועצה, אך הוא איננו בוחר אותם, והם אינם מדווחים לו.

"מועצת התאגיד", כותב גרשנקרוין, "היא גורם חיוני בחוק התאגיד, ופעילותה הרצופה והשוטפת הכרחית לפעילותו התקינה של התאגיד. כל זאת, במיוחד נוכח התקופה הממושכת בה שותקה פעילותה בגין מעצור במינוי חברי המועצה ומקל וחומר על-מנת שתוכל לאשר את התקציב, כמו גם נושאים נוספים שממתינים למועצה מזה זמן כה רב".