נמצא פתרון במגדל: אליהו יפרוש מהסוכנויות, והממונה לא יפרסם דוח ביקורת סופי

שלמה אליהו יישאר רק בדירקטוריון מגדל אחזקות • הדירקטוריונים בקבוצת מגדל הסכימו לבצע את הדרישות של משה ברקת כפי שנכתבו בטיוטת דוח הביקורת • בתמורה ברקת יחזור בו מהאשמתם בהפרת אמונים למגדל ביטוח • מינוי מוטי רוזן וכרמי גילון לדירקטוריון מגדל יאושר

שלמה אליהו / צילום: תמר מצפי
שלמה אליהו / צילום: תמר מצפי

שלמה אליהו עוזב את תפקידו האחרון במגדל חברה לביטוח, תוך שהוא נשאר רק בדירקטוריון החברה האם מגדל אחזקות. בתמורה הממונה על רשות שוק ההון חוזר בו מההאשמות החריפות שהשמיע כנגד אליהו וחברים אחרים בדירקטוריון מגדל ביטוח, מה שסולל את הדרך לאישור הדירקטורים החדשים במגדל והחלפת היו"ר ניר גלעד. כך, עולה מההסכמות שהושגו בין הצדדים לגבי הפתרון שיביא לסוף העימות בין חברי דירקטוריון מגדל אחזקות ביטוח לבין הממונה על רשות שוק ההון, משה ברקת.

כחודש לאחר שרשות שוק ההון שלחה למגדל ביטוח טיוטת דוח ביקורת חריפה מאוד נראה כי הושגו הבנות בין הדירקטוריונים של מגדל אחזקות והחברה הבת שלה מגדל חברה לביטוח. על פי ההבנות הנרקמות הדרישות של הממונה מהחברה כפי שהובעו בטיוטת הדוח ימולאו על ידי החברה ובתמורה לא יפורסם דוח סופי וחלוט כנגד החברה וראשיה, כך שמה שנטען על ידי הרשות בטיוטה לא יהפוך לרשמי.

משה ברקת / צילום: איל יצהר, גלובס
 משה ברקת / צילום: איל יצהר, גלובס

במכתב ששלחה הרשות שבראשות ברקת לדירקטוריונים הראשיים בקבוצת מגדל ושהגיע לידי גלובס נכתב כי "בהמשך להתכתבויות ולטיוטת דוח הביקורת", "בשים לב להודעת דירקטוריון החברה שבסימוכין אודות אימוץ הצעדים (שנדרשו על ידי ברקת בטיוטת הדוח, ר"ש)", הרי שהרשות "איננה נדרשת לקבוע ממצאים סופיים ולפרסם דוח סופי".

במסגרת ההבנות אליהו שכבר הסכים לפרוש מחברותו בדירקטוריון מגדל חברה לביטוח, הסכים עתה גם לפרוש מתפקידו כיו"ר סוכנויות הביטוח של מגדל. בנוסף, גם הדירקטורית רונית בודו כנראה תזוז מתפקידה כיו"רית ועדת הביקורת בדירקטוריון, כשברשות לא מתנגדים שתמשיך בכהונתה במגדל, כולל כיו"רית ועדת מאזן של מגדל ביטוח.

עם זאת, בודו הגישה לאחרונה עתירה לבית המשפט כנגד ממצאי הרשות בטיוטה כאמור, כנגדה. ככל הידוע בודו לא תודח מתפקידה ועדיין לא ברור אם היא תמשוך את העתירה אך נראה כי תזוזה שלה "מיוזמתה" מתפקידה כיו"רית ועדת הביקורת לתפקיד אחר, כמו יו"רית ועדת המאזן, תוך שהרשות תייתר את טיוטת הדוח, תוביל בסוף גם למשיכת העתירה שהגישה נגד ברקת.

כמו כן, כאמור, סיום ההליך סולל את הדרך לאישור שני הדירקטורים המיועדים למגדל ביטוח: כרמי גילון ומוטי רוזן - שמיועד להיות יו"ר החברה במקום ניר גלעד.

"הרשות אינה מחזיקה עוד בעמדותיה"

העימות בין ברקת לאליהו וליתר חברי דירקטוריון מגדל אחזקות החל לפני כשמונה חודשים כשדירקטוריון מגדל אחזקות החליט פה אחד להדיח את ניר גלעד מתפקידו כיו"ר מגדל ביטוח (ומנכ"ל מגדל אחזקות). הממונה ברקת לא הסכים לכך ופרץ עימות חריף בינו לבין אליהו ויתר חברי דירקטוריון מגדל אחזקות. עתה נראה שהושגו ההבנות והעימות ייגמר, הדרך להחלפת גלעד תיסלל, והאפשרות שהממונה יקבע כי חברי הדירקטוריון של מגדל אחזקות, שמכהנים גם כדירקטורים במגדל ביטוח, הפרו חובת אמון למגדל תוסר מסדר היום ולא תעמוד כנגדם.

כך, מהמכתב, שנשלח למגדל ושהגיע לידינו, עולה כי ההסכמות הושגו "מבלי שהחברה או מי מהצדדים הנזכרים בטיוטת הדוח הסכימו או הודו בממצאים שנכללו בטיוטת הדוח או במסקנות המשפטיות הלכאוריות שנזכרו בו". כמו כן, ממשיך סגן הממונה יבגני אוסטרובסקי וכותב במכתב, "באשר לחשש בדבר הפרת חובות אמון, ניגודי עניינים וכשירות שנזכר בטיוטת הדוח, שמענו את טענותיה כבדות המשקל של החברה באמצעות באי כוחה, ולפיהן גם אם נפלו אי אלו פגמים באופן הפעילות של הדירקטוריון, ועדותיו או מי מהדירקטורים, הרי שהם אינם עולים כדי חשש כאמור, ולפיכך הרשות אינה מחזיקה עוד בעמדותיה הלכאוריות האמורות".

כל המינויים והשינויים כאמור ייעשו לאחר שאליהו יפרוש בפועל מתפקידו במגדל סוכנויות. עוד נזכיר כי גלעד טרם הגיע להסכמות בדבר פרישתו מקבוצת מגדל, לאחר פחות משנתיים ממועד תחילת כהונתו - וזאת למרות שיש לו חוזה לכהונה של חמש שנים.

צרו איתנו קשר *5988