ארנונה | ניתוח

הפטור מארנונה לעסקים לתקופת הקורונה מתגלה כמוקש

הרשויות המקומיות העניקו פטור גורף לשלושה חודשים מתשלום ארנונה למרבית העסקים כאשר פרצה הקורונה, אולם האותיות הקטנות מסבכות את המצב

חנויות סגורות פ"ת  בגלל סגר במגפת נגיף הקורונה / צילום: תמר מצפי
חנויות סגורות פ"ת בגלל סגר במגפת נגיף הקורונה / צילום: תמר מצפי

נטל הארנונה בתקופת הקורונה יצר קושי רב לעסקים, גם לאלו שפעילותם לא הושבתה אלא רק צומצמה, נוכח העובדה שמיסי הארנונה אינם תלויים בקיומה של פעילות עסקית או בהיקפה.

בניסיון להקל על הנטל החליטה מדינת ישראל בתקופת הסגר הראשון להעניק הנחה גורפת ומשמעותית ומרבית העסקים זכו להנחה בארנונה מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020. המדינה איפשרה לרשויות המקומיות להמיר את ההנחה לתקופה זו בהנחה דומה בשיעור של 25% מחיוב הארנונה הכללית לשנת 2020, אולם רוב הרשויות המקומיות בחרו באפשרות הראשונה של פטור מלא לעסקים לשלושה חודשים.

וכאן אנו מגיעים ל"אותיות הקטנות", המסתתרות בתקנות שמכוחן ניתנה ההנחה.
אותן אותיות קטנות טומנות בחובן פרשנות שלפיה ההנחה מותנית ותתבטל בסוף השנה. הכוונה היא לכך שההנחה לתקופת הסגר הראשון ניתנה מכוח סעיף 32 לתקנות ההסדרים במשק. תקנות אלה מסדירות בימים שבשגרה הנחות שונות בתנאים שונים - החל מהנחה לאזרחים ותיקים, אנשים עם מוגבלויות ונזקקים וכלה בהנחות לבניין ריק, תעשייה חדשה ועוד.

התקנות הגדירו את ההנחה כ"הפחתה מסכום הארנונה הכללית שהייתה מוטלת על הנכס באותה שנת כספים, אלמלא ההפחתה".

התקנות קבעו כי מי שלא פרע את מלוא חוב הארנונה שלו לאותה שנה עד 31.12, ההנחה תתבטל לגביו. הנה אנו עדים לכך שרשויות מקומיות מודיעות לעסקים השונים שקיבלו את ההנחה לשלושת החודשים ואשר חלקם מתקשים לעמוד גם ככה בתשלומי הארנונה שנותרו לשנה זו, כי בכוונתן לשלול את ההנחה שניתנה להם, רטרואקטיבית, אם הם לא יסדירו את חוב הארנונה עד לסוף חודש דצמבר.

בימים כתיקונם ניתן אולי לטעון שראוי והוגן להעניק הנחה למי שפרע את חוב הארנונה השנתי, ולשלול אותה למי שלא פרע, אולם אנו נמצאים בתקופה שבה סגר שלישי כבר מאיים עלינו והסנקציה של שלילת ההנחה אינה ראויה ואינה הוגנת, בלשון המעטה.
ההנחה שהעניקו הרשויות המקומיות, אשר זכו לשיפוי מהמדינה בגינה, לא ניתנה מתוך כוונה להתנות אותה בפירעון מלא של תשלומי הארנונה לשנה זו, ולכן ביטולה סותר את כוונת המחוקק.

האבסורד בביטול ההנחה מתעצם עוד יותר כאשר בוחנים את ההנחות מחודש יוני ואילך. במסגרת הרצון להקל עם העסקים מחודש יוני, לרבות שנת 2021, נקבעה בתקנות אפשרות למתן הנחה גם לתקופה זו. ההנחה העתידית שונה מהותית מההנחה הגורפת שניתנה בחודשים מרץ-מאי 2020 והיא קשורה לסיוע הניתן לעסקים בהתאם לחוק "התכנית לסיוע כלכלי", שנחקק עקב משבר הקורונה.

ההנחה בארנונה לתקופה זו נקבעה רק למי שקיימת אצלו ירידה במחזור העסקאות ביחס לשנת 2019 והוא עומד בתנאים שנקבעו בעניין. ההנחה מארנונה לזכאים היא בשיעור של 95% מסך הארנונה לתקופת הזכאות ואף עשויה להגיע במקרים מסוימים ל-100%.
אולם לצורך קבלת ההנחה בארנונה לתקופה החדשה, שמחודש יוני 2020, יש צורך בפנייה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, אשר תבחן את הבקשה בהתאם לנתוני רשות המסים, ותעביר לרשות המקומית אישור לזכאות להנחה מארנונה. אולם עסקים שלא הצליחו לפרוע את חוב הארנונה במלואו עד 31.12.20 עלולים למצוא עצמם במצב בו נשללת זכאותם להנחה בתקופה השנייה.

מן הדין ומן הצדק שהרשויות המקומיות יחשבו מסלול מחדש ולא ישללו את ההנחה שניתנת עקב משבר הקורונה, בשל אי תשלום יתרות החוב.

הכותב הוא שותף מייסד במשרד כץ, גבע, איצקוביץ (KGI) המתמחה במיסוי מוניציפלי