מדיניות השכר החדשה של קבוצת דלק: הפחתות בתקרת השכר ליו"ר ובתקרות המענקים השנתיים וההוניים

תקרת המענק השנתי למנכ"ל החברה, עידן ולס, תופחת בכ-560 אלף שקל, ואילו תקרת התגמול ההוני השנתי למנכ"ל תצומצם בכ-1.1 מיליון שקל • אולם תקרת השכר החודשי למנכ"ל תיוותר על 160 אלף שקל

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: אוריה תדמור
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: אוריה תדמור

ההידרדרות במצבה של קבוצת דלק , שבשליטת יצחק תשובה, מוצאת ביטוי גם במדיניות תגמול עדכנית לבכירי החברה, שפרסמה החברה לקראת סיומה של מדיניות התגמול הקודמת בתום שלוש שנים מיום אישורה. מדיניות התגמול החדשה מותנית באישור אסיפת בעלי המניות של קבוצת דלק, שתכונס לשם כך ב-1 בפברואר 2021.

על פי המדיניות החדשה שאישר דירקטוריון קבוצת דלק, יופחתו תקרות המענק השנתי למנכ"ל ולסמנכ"לים הבכירים בחברה, תופחת תקרת השכר ליו"ר הדירקטוריון, וכן תופחת תקרת התגמול ההוני לנושאי משרה בכירים. כך למשל, תקרת המענק השנתי למנכ"ל החברה, עידן ולס, תופחת בכ-560 אלף שקל, ואילו תקרת התגמול ההוני השנתי למנכ"ל תצומצם בכ-1.1 מיליון שקל, אולם תקרת השכר החודשי למנכ"ל תיוותר על 160 אלף שקל.

בסך-הכול תקטן חבילת התגמול הכוללת המקסימלית למנכ"ל בכ-1.6 מיליון שקל בשנה. ולס מכהן כמנכ"ל קבוצת דלק החל מ-1 בינואר 2020, כך שהמדיניות החדשה תחושב החל משנתו השנייה בתפקיד.

עד כה עמדה תקרת המענק השנתי למנכ"ל על 2 מיליון שקל, ואילו במדיניות התגמול המעודכנת היא תופחת כעת לסך של עד תשע משכורות חודשיות, כלומר 1.4 מיליון שקל. נוסחת המענק השנתי של המנכ"ל תתבסס על עמידה במדדי החברה (לפחות 70% מנוסחת המענק), על יעדים אישיים (עד 30% מנוסחת המענק) ועל רכיב מענק בשיקול דעת של הדירקטוריון.

על פי הסכם התגמול שלו, צפוי ולס ליהנות ב-2021 משכר, מתנאים סוציאליים ומהטבות אחרות בעלות  של כ-2.7 מיליון שקל. כך, שבתוספת מענק מקסימלי של 1.4 מיליון שקל, יהיה המנכ"ל ולס זכאי ב-2021 לשכר, מענקים והטבות בעלות של 4.1 מיליון שקל.

עוד נקבע כי תקרת השכר החודשי המקסימלי ליו"ר הפעיל גבי לסט (עבור 100% משרה) תופחת מ-160 אלף שקל בחודש ל-130 אלף שקל בחודש, אולם לסט זכה ב-2019 לשכר ברוטו של 121 אלף שקל בחודש, כך שהפחתת התקרה לא תשפיע בפועל על שכרו. לדברי החברה, בהנחת תשלום מענק מקסימלי, יזכה לסט ב-2021 לשכר ותגמולים של כ-2.9  מיליון שקל.

תקרת השכר החודשי של סמנכ"לים בכירים תעמוד על 120 אלף שקל, ואילו סמנכ"לים שאינם מוגדרים כבכירים יזכו לשכר חודשי של עד 85 אלף שקל. על פי המדיניות המוצעת בשנת 2021 לא יחולו עדכוני שכר לנושאי משרה בחברה, ובכל אחת מהשנים 2022 ו-2023 יעמוד העדכון המצטבר בשיעור של עד 10% בשנה לכל אחד מנושאי המשרה.


נדרשת לצמצם הוצאות בשנים הקרובות

קבוצת דלק הציגה בשנת 2019 הוצאות הנהלה וכלליות (סולו) של 51 מיליון שקל, לעומת 44 מיליון שקל ב-2018 ו-42 מיליון שקל ב-2017. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 רשמה קבוצת דלק הוצאות הנהלה וכלליות (סולו) של 37 מיליון שקל, המשקפות ירידה סמלית בלבד של 2.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

יש לציין כי במסגרת ההסכמות שאליהן הגיעה החברה עם מחזיקי האג"ח שלה, היא נדרשת לצמצם את הוצאותיה בשנים הקרובות. על פי ההסכמות, אמורה שנת 2020 להסתיים עם הוצאות של עד 51 מיליון שקל (כלומר כמו ב-2019), וב-2021 נדרשות ההוצאות להצטמצם ל-45 מיליון שקל, ב-2022 הן נדרשות להצטמצם ל-40 מיליון שקל והחל משנת 2023 לרדת לרמה של עד 35 מיליון שקל בשנה.

קבוצת דלק נסחרת בבורסה לפי שווי של 1.74 מיליארד שקל, לאחר שאיבדה כ-80% מערכה מתחילת 2020 על רקע המשבר העולמי במגזר האנרגיה והקשיים הפיננסיים שאליהם נקלעה החברה. על רקע הקשיים מוביל המנכ"ל ולס מהלכים אגרסיביים למימוש נכסים ופירעון חובות לצורך הבראת החברה, שלפי שעה עדיין נושאת על גבה הערת עסק חי מטעם רואי החשבון שלה.

לחברה חוב של כ-5.43 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה מהסדרות השונות, והסדרות בעלות משך החיים הממוצע של כשנה אחת נסחרות סביב תשואה שנתית לפדיון של 45%. 

צרו איתנו קשר *5988