תעדכנו ביומן: מועד כניסת השינויים במשכנתאות נקבע ל-17 בינואר

בהמשך להודעת הפיקוח על הבנקים על השינוי בתחום המשכנתאות במסגרתו תבוטל מגבלת הפריים, מעדכן היום בנק ישראל כי עבור נוטלי הלואות חדשות כניסת ההוראה לתוקף תהיה כבר באמצע ינואר • מיחזור הלוואה יתאפשר החל מ-28 בפברואר

יאיר אבידן / צילום: רמי זרניגר, יח"צ
יאיר אבידן / צילום: רמי זרניגר, יח"צ

מי שמנסה ליצור בימים אלה קשר עם בנקים למשכנתאות נתקלים בהודעה קולית שמסבירה כי השינוי בעולם המשכנתאות עליו הכריז הפיקוח על הבנקים, טרם נכנס לתוקף. היום (א') החליטו בפיקוח על הבנקים לסיים את אי הוודאות בתחום כשקבעו כי ההוראות החדשות, שבמסגרתן יתאפשר שינוי משמעותי בתמהיל המשכנתאות, כך שביטול מגבלת הפריים על שליש בלבד מהיקף המשכנתה ייכנס לתוקף כבר ב-17 לינואר 2021.

"לאחר בחינות הערות חברי הוועדה המייעצת והערות הציבור, הפיקוח על הבנקים העביר היום למערכת הבנקאית עדכון להוראת מתן הלוואות לדיור, אשר מבטל את המגבלה על חלק ההלוואה בריבית הפריים וקובע לוחות זמנים לכניסת התיקון לתוקף", נכתב בהודעת בנק ישראל.

כן נכתב כי "נותרו בעינן מגבלות נוספות על הלוואות לדיור, לרבות יחס גובה ההלוואה לשווי הנכס (LTV), גובה התשלום החודשי כחלק מהכנסת משק הבית (PTI) והמגבלה על חלק ההלוואה בריבית משתנה לפיה, לפחות שליש מהלוואה לדיור תינתן בריבית קבועה ועד שני השלישים הנותרים יינתנו בריבית משתנה".

ומה לוחות הזמנים שנקבעו? עבור נוטלי הלוואה חדשה ההוראה תיכנס לתוקף ב-17 לינואר 2021. עבור מי שמבקשים למחזר הלוואה לדיור, נכתב בהודת בנק ישראל כי "בשל העומס התפעולי הפוטנציאלי, ועל מנת לאפשר למערכת הבנקאית להיערך באופן נאות, ביטול המגבלה לעניין הלוואה לדיור המיועדת למימון פירעון מוקדם של הלוואה (בבנק בו נלקחה ההלוואה או באמצעות בנק אחר), ייכנס לתוקף בתאריך 28 בפברואר 2021".

עוד נכתב בהודעת בנק ישראל כי "בימים אלה מבוצעת בחינה בבנק ישראל בנוגע לשיטת החישוב וגובה מדרגות עמלת הפירעון המוקדם על הלוואות לדיור, שיוזיל את מחזור המשכנתה בבואו של לווה לנקוט בצעד זה. עדכון מנגנון עמלת פירעון מוקדם כרוך בתהליכי היוועצות מול משרד המשפטים, ומחייב את אישור שר האוצר ועדת הכספים בכנסת. הליך זה צפוי להיות מקודם במהלך שנת 2021".

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, מסר כי "נקטנו בצעד זה מתוך רצון להקל עם ציבור הלווים, תוך ראייה מערכתית מבוססת סיכון, המאזנת בין ניהול סיכוני הפרט לבין ניהול סיכוני התיק לדיור של סך המערכת הבנקאית ומשתנים מאקרו-כלכליים נוספים.

בכוחה של ביטול המגבלה להגדיל את הגמישות ומגוון האפשרויות העומדות בפני הלווים ואף להוזיל במידת מה את תשלום המשכנתה החודשי. במקביל חשוב להדגיש את חשיבות הצורך בשיקול דעת מוקפד של הלווה בעת בחירת סל משכנתה על מנת להביא בחשבון את העלויות והסיכונים הקיימים בכל אחד מהמסלולים האפשריים במבט צופה פני עתיד".

צרו איתנו קשר *5988