כרוניקה של קריסה באול-יר: יואל גולדמן שוב מאתגר את הממשל התאגידי והדירקטורים החיצוניים מתפטרים במחאה

בעל השליטה באול-יר החליט לצרף לדירקטוריון ארבעה נציגים מטעמו כדי לבצר את שליטתו בחברת הנדל"ן הזרה • הבורסה הפסיקה את המסחר באג"ח אול-יר, וגולדמן אינו מממש את הבטחתו להגיע לישראל לצורך מו"מ על הסדר חוב בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל

נכס של אול יר/ צילום: מצגת החברה
נכס של אול יר/ צילום: מצגת החברה

מחזיקי האג"ח של חברת הנדל"ן הזרה אול-יר נאלצים להתמודד מדי יום עם הודעות שהופכות את מצבם למורכב יותר ויותר. זאת בזמן שבעל השליטה בחברה, יואל גולדמן, אינו מממש את הבטחתו להגיע לישראל לצורך מו"מ על הסדר חוב לחברה, וכעת מתפטרים הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים שלה, בתגובה לצמצום כוחם בדירקטוריון - בעקבות מהלך חד-צדדי שמוביל גולדמן, הפוגע קשות בממשל התאגידי בחברה ובבקרה על המהלכים שהוא מוביל בה.

הבורסה מצדה הפסיקה את המסחר באג"ח אול-יר, לאחר שהחברה טרם פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2020. במקביל, הודיעו כאמור שלושת הדח"צים והדירקטורית הבלתי תלויה על התפטרותם, לאחר שהבעלים והיו"ר גולדמן החליט לצרף לדירקטוריון עוד ארבעה נציגים מטעמו לצורך ביצור השליטה בחברה.

במכתב הממוען לגולדמן, מפרטים הדירקטורים המתפטרים: רונן מטמון, אהוד ארז, משה גדנסקי ומיכל מרום בריקמן, את רצף האירועים האחרונים בחברה ואת הסיבות והנסיבות שהובילו להחלטתם. בעקבות הדברים נראה כי אול-יר ומחזיקי האג"ח נמצאים כעת על מסלול התנגשות שיוביל לביהמ"ש, כך שהסדר החוב המוסכם שלו חתרו החברה ויועציה הולך ומתרחק.

לקראת סוף נובמבר הודיעה אול-יר על הפסקת תשלומי החוב לנושים הלא מובטחים ועל בקשה להיכנס למו"מ על הסדר עם מחזיקי האג"ח שלה, שלהם היא חייבת סכום עתק של כ-2.35 מיליארד שקל. באסיפה האשימו גולדמן ויועציו את משבר הקורונה בקשיים, וטענו כי החברה כשרת פירעון במהלך עסקיה הרגיל ותוכל להתאושש אם רק יעניקו לה המחזיקים את הזמן לכך.

עם זאת, בימים שלאחר מכן החל להתברר כי חלק מהחברות המוחזקות של אול-יר הפסיקו לפרוע חובות כבר בחודשים אוגוסט-ספטמבר, ובמקביל החלו נושים מובטחים לדרוש תשלומים נוספים, עקב הפרות לכאורה מצד החברה. באסיפת מחזיקי האג"ח שקיימה אול-יר טען גולדמן כי לחברה NAV (שווי נכסי נקי) חיובי ויכולת תזרימית לפרוע את התחייבויותיה במועד, ואף הציע לבוא מניו יורק לישראל לצורך ניהול המו"מ עם המחזיקים.

אלא שלפי שעה גולדמן טרם הגיע לכאן ולא ברור האם בכוונתו לעשות כן ומתי. לדברי הדירקטורים המתפטרים, גולדמן אינו מציית לכללי ממשל תאגידי בסיסיים, מבקש להעביר החלטות הנוגדות התחייבויות קודמות של החברה ואינו משתף את חברי הדירקטוריון במידע בסיס לצורך קבלת החלטות.

גולדמן, חסיד סאטמר, כיהן עד כה בתפקידי יו"ר ונשיא אול-יר, בעוד שלחברה לא מונה מנכ"ל, ומשכך החזיק בבלעדית בזכויות החתימה בחברה. עם זאת, לא היה לו רוב אוטומטי בדירקטוריון, שכלל מלבדו עוד שני דירקטורים טעמו, וכן את שלושת הדח"צים והדירקטורית הבלתי תלויה.

ניסיון למנות 4 דיקטורים נוספים

ממכתב הדירקטורים הפורשים לגולדמן עולה, כי ב-8 בדצמבר קיבל הדירקטוריון החלטה עקרונית לפצל את תפקידי היו"ר והמנכ"ל. יומיים לאחר מכן נטלה החברה על עצמה התחייבויות לקראת הסדר החוב, ובראשן מינוי נציג מטעם מחזיקי האג"ח בדירקטוריון, וכן מינוי מנכ"ל שחתימתו תידרש בכל מקום שבו נדרשת חתימתו של גולדמן.

בעקבות ההחלטה מונתה ועדת איתור שהתכנסה בשבועות האחרונים לצורך בחינת המועמדים השונים. ב-30 בדצמבר מונה יואל בירן לתפקיד מנכ"ל ו-CRO (מנהל ארגון מחדש ראשי) ובמקביל החליט הדירקטוריון כי בירן ימונה למורשה חתימה בחברה, וכי חתימתו של בירן תידרש בכל מקום שבו נדרשת חתימתו של גולדמן.

אלא שיום למחרת זימן גולדמן ישיבה נוספת, שעל סדר יומה מינוי של ארבעה דירקטורים נוספים מטעמו, כך שמספר חברי הדירקטוריון יגדל מ-7 ל-11, שמרביתם הם אנשיו. במסגרת ישיבת הדירקטוריון, שארכה שעות ארוכות, העלה גולדמן נושאים נוספים לדיון, ובראשם "החלטה המבטלת את ההחלטה על אודות שינוי מורשי החתימה בחברה, כך שלצורך ביצוע העברות כספיות ו/או לצורך כל דבר ועניין אחר לא תידרש חתימתו של המנכ"ל", לשון המכתב שעליו חתום הדח"צ רונן מטמון.

"חרף הניסיונות שלי להבין מה עומד בבסיס ההחלטה האמורה, אשר למיטב הבנתי מפירה את כתב ההתחייבות שעליה חתמה החברה באישורך אך לפני מספר שבועות, ומה הצורך לבטל את ההחלטה על אודות שנוי מורשי החתימה בחברה, לא סופקו על-ידיך הסברים כלשהם מניחים את הדעת מדוע לא תסכים שהמנכ"ל ימונה כמורשה חתימה נוסף בכלל, ובאופן שיתיישב עם כתב ההתחייבות של החברה בפרט", כותב מטמון, שכיהן בעבר כמנהל השקעות ראשי באקסלנס קופות גמל.

היסטוריה של ממשל תאגידי לקוי

 אול-יר עוסקת בנדל"ן מניב ברובע ברוקלין שבניו יורק, ועיקר פעילותה מתרכז בתחום הדירות להשכרה. החברה הגיעה לבורסה בת"א בחסות צמד היועצים רפי ליפא וגל עמית - יבואני רוב הנפקות הנדל"ן הזרות לת"א.

יש לציין כי ממשל תאגידי לקוי והיעדרה של שקיפות הם לא עניין חדש באול-יר. כבר לפני שנים אחדות התברר שהחברה ביצעה העברות כספים בין חשבונותיה לבין אלו של בעל השליטה, ללא דיווח וללא בקרה. בעקבות מקרים אלו אף מונה לה סמנכ"ל כספים ישראלי, רו"ח יזהר שמעוני, אולם תמרורי אזהרה אלו לא גרמו לדח"צים להתפטר באותה עת.

כעת מוסיף מטמון במכתבו, כי בישיבה אף ביקש גולדמן לאשר תשלום של 8.5 מיליון דולר לצד ג', אשר העביר סכום זה לחברה בחודש יולי 2020 כמקדמה עבור עסקה עתידית בקשר עם זכויות החברה בנכס רוז קאסל (Rose Castle). "כידוע לך, עצם הדרישה של אותו צד שלישי נודע לנו, בדרך אגב, מכתבה שפורסמה באינטרנט על אודות העברת זכויות הבעלות שלך לצד ג' בנכס, אשר מוחזק על-ידיך באופן פרטי, והיווה את אחד הנכסים אשר התחייבת להעביר לחברה", כותב מטמון.

עוד הוא מציין, כי הדח"צים קיבלו את הפרטים על עניין זה רק לאחר שביקשו אותם מגולדמן, וכי מכתב ששלח בא כוח החברה לגולדמן בנוגע לשאלת העניין האישי שלו בעסקת ה-8.5 מיליון דולר לא נענה בידי גולדמן. לדברי מטמון, למרות בקשות הדירקטורים המתפטרים להשהות את ההחלטה בנוגע לאותו תשלום לצד ג', בחר גולדמן לאשר את ההחלטה באופן מיידי. 

צרו איתנו קשר *5988