עוד חברת ביטוח בין כוונות הממונה: ברקת מינה מבקר חיצוני לאיילון ביטוח

המהלך נעשה בגלל ליקויים שהתגלו בהליכי סילוק תביעות באובדני כלי רכב במחלקת תביעות פרט, כמו גם בשל חולשה בבקרות תפעוליות בחברה, ולאחר שני הליכי בדיקה וביקורת חקירתית שעשתה החברה בעצמה

אריק יוגב, מנכ"ל איילון ביטוח / צילום: יוסי כהן
אריק יוגב, מנכ"ל איילון ביטוח / צילום: יוסי כהן

עוד חברת ביטוח נכנסת בין כוונות הממונה על רשות שוק ההון: הממונה משה ברקת מינה מבקר חיצוני לאיילון ביטוח, בגלל ליקויים שהתגלו בהליכי סילוק תביעות באובדני כלי רכב במחלקת תביעות פרט, כמו גם בשל חולשה בבקרות תפעוליות בחברה.

כחודשיים לאחר שחברת הביטוח איילון, שבניהול אריק יוגב, גילתה למשקיעים כי ביצעה שני תהליכי "בדיקה וביקורת חקירתית ממומחים חיצוניים ובלתי תלויים" באשר לפעילותה בנושא אובדנים במחלקת תביעות רכב רכוש (ביטוחי המקיף וצד ג', שכוללים כיסוי לנזקים פיזיים ברכבים), מדווחת היום החברה על כך שהממונה ברקת הורה על מינוי מבקר חיצוני לעריכת ביקורת בנושא, כשגם נציגי הרשות נמצאים בחברה. המבקר החיצוני הוא רו"ח ראובן סווירי.

על פי הודעת החברה "למשרדי איילון ביטוח צוות ביקורת אשר ביקש ידיעות ומסמכים לרבות העתקת חומרי מחשב". מדובר במהלך חריג מצד הממונה, דבר שלכאורה מעיד על חשש מצדו כי נעשו באיילון ביטוח דברים חריפים ולא ראויים, ושאינו מסתפק בבדיקות שביצעה החברה עצמה. ככל הידוע מדובר בנושא שקשור לרכבים בטוטאל-לוס ומכירתם למגרשים לחלפים.

בנובמבר האחרון גילתה איילון אחזקות הציבורית למשקיעים בבורסה, לאחר עיכובים שנדרשו ממנה לצורך קיום הבדיקה כאמור, כי "החל מחודש דצמבר 2018 החלה החברה הבת, איילון חברה לביטוח לקיים ביוזמתה תהליכי בדיקה וביקורת באשר לפעילותה בנושא אובדנים במחלקת תביעות רכב רכוש", תוך שפירטה אז כי "כמו כן נערך דוח ביקורת פנים בנושא כחלק מתוכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת 2019".

באיילון פירטו אז כי הזמינו "דו"ח בדיקה/ביקורת חקירתית ממומחה חיצוני בלתי תלוי, וזאת בעקבות חשש להתנהלות בלתי תקינה בנושא, אשר בעקבותיו החליטה וועדת הביקורת של איילון במהלך חודש אוגוסט 2020 לא להסתפק בממצאיו ולהורות על ביצוע ביקורת חקירתית מיוחדת נוספת מעמיקה ומקיפה, שנערכה גם היא על-ידי מומחית חיצונית בלתי תלויה ואשר נועדה להוות מעטפת לכלל הדוחות".

אותו דוח בדיקה חקירתית חיצוני שני התקבל בחברה באמצע אוקטובר כשבעקבותיו החליטה החברה וחברי הדירקטוריון שלה, "לאחר בדיקות מקיפות", כי "לא נמצאו ממצאים לפעילות של מעילה או הונאה או פעילות פלילית באיילון" וש"לא נמצאו ממצאים לפיהם לאיילון נגרם נזק כספי-כלכלי מהותי". כלומר, כך נראה, איילון נפגעה כספית-כלכלית ממה שקרה, ושלא פורט על-ידה.

לצד זאת פירטה החברה בנובמבר האחרון כי "נמצאו ליקויים בהתנהלות בתהליך סילוק תביעות באובדני כלי רכב במחלקת תביעות פרט, לרבות כתוצאה מחולשה בבקרות תפעוליות מסוימות ואי קיום מלא של הוראות שניתנו על-ידי הנהלת איילון", הגם שבחברה סייגו וטענו כי למרות זאת "מעבר לליקויים שזוהו, לא נמצא כשל במנגנוני הבקרה הכלליים או הרוחביים באיילון, והבקרות שיושמו אף צמצמו אותם", טענה אז החברה. על פניו נראה כי הממונה לא מסתפק בהסברים ובאמירות של איילון כשהוא ממנה לה מבקר חיצוני.

באיילון כבר התקבלו, על פי דברי החברה, "מספר המלצות פרסונאליות לגבי מנהלים בדרגים שונים, חלקן לביצוע וחלקן לשיקול דעת המנכ"ל והחלטתו", וזאת לצד מהלכים שהחברה החליטה לקדם "לחיזוק נוסף של הבקרות, והמלצות הנוגעות להתקשרויות בהווה ובעתיד עם ספקים חיצוניים הפועלים מול איילון בתחום האובדנים".

באיילון טענו בנובמבר כי "לא הייתה כל פגיעה בלקוחות איילון ומקבלי השירות ממנה" וש"לא נגרם נזק כספי-כלכלי מהותי לאיילון וכי לא הייתה למתואר השפעה ביחס לדוחותיה הכספיים".

בשנים האחרונות איילון הייתה כבר בממשק חריג, ושלא לטובתה, מול הרגולטור. בפעם הקודמת זה נסב סביב השליטה דה פקטו של בעל השליטה דאז בחברה, לוי רחמני המנוח, שהוזז מתפקידיו בחברת הביטוח ומיכולת ההשפעה שלו, לאחר התערבות הרשות.

מטעם החברה נמסר היום כי "הבדיקה החקירתית שביצעה אז החברה באמצעות גורמים מקצועיים מוסמכים, חיצוניים ובלתי תלויים, העלתה כי על אף ליקויים שונים שנמצאו ושרובם כבר טופלו ותוקנו, ההתנהלות שנבדקה, לא גרמה נזק כלשהו ללקוחות החברה, לא גרמה נזק כלכלי עסקי מהותי לחברה ולא נמצא כל ביסוס לטענות אנונימיות שהועלו בדבר מעילה כביכול או פלילים".

עוד נמסר כי "מנכ"ל איילון ביטוח, יו"ר הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה ליוו את ההליך באופן צמוד, תוך שיתוף מלא ועדכון של הדירקטוריונים של הקבוצה. עם התגבשות הממצאים והמסקנות, העביר מנכ"ל החברה מידע מפורט לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. כן הודיע מנכ"ל החברה לנציגי הרשות כי איילון שיתפה בעבר ותשתף עתה פעולה באופן מלא עם הביקורת הנוכחית".

צרו איתנו קשר *5988