עמוס לוזון בהיי: מנפיק, ממזג, רוכש וכבר שווה יותר מ-300 מיליון שקל "על הנייר"

על רקע זינוק של 300% במניה בשנה האחרונה, השלימה קבוצת הבנייה והתשתיות של לוזון גיוס הון ממוסדיים, ושוקלת הצעת רכש למניות החברה הבת רונסון בפולין • החברה שרכש לוזון מגזית גלוב בכ-10 מיליון שקל בלבד כבר שווה כמעט 400 מיליון שקל

עמוס לוזון/ צילום: יוסי כהן
עמוס לוזון/ צילום: יוסי כהן

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה, שבשליטת איש העסקים עמוס לוזון, מגייסת הון ממשקיעים בישראל ושוקלת הצעת רכש למניות החברה הבת, רונסון, שרשומה למסחר בבורסת ורשה שבפולין. גיוס ההון מגיע לאחר זינוק של 100% שרשמה מניית קבוצת לוזון בשלושת החודשים האחרונים, לשווי חברה של 375 מיליון שקל.

את גיוס ההון, בסך של 45.1 מיליון שקל, ביצעה קבוצת לוזון באמצעות הנפקה פרטית של מניות ואופציות לחמישה משקיעים מסווגים. מימוש מלוא האופציות שקיבלו אותם משקיעים יזרים לקופת החברה עוד 41 מיליון שקל. את ההנפקה הפרטית הובילה חברת ווליו בייס חיתום.

מניית לוזון עצמה סיימה את שבוע המסחר הקודם במחיר של 1.201 שקלים, כאשר ההנפקה בוצעה בהנחה של 8.4%. האופציות המונפקות ייכנסו לכסף במקרה של עלייה נוספת של 25% במחיר המניה. בתגובה לדיווח על אודות ההנפקה זינקה מניית לוזון בתחילת השבוע, משלימה עלייה של מעל 300% בשנה האחרונה.


בית ההשקעות מור - המשקיע הגדול בהנפקה

המשקיע הגדול בהנפקה היה בית ההשקעות מור שרכש מניות ואופציות ב-20.7 מיליון שקל עבור קופות הגמל, קרנות הנאמנות ותיקי ההשקעות שבניהולו. שאר הגיוס התחלק בין הלמן אלדובי גמל פנסיה והשתלמות (9.9 מיליון שקל), פסגות קופות גמל ופנסיה (5.5 מיליון שקל), פסגות ניירות ערך (4.95 מיליון שקל), קרן כלירמרק (3.3 מיליון שקל) ותכלית מכשירים מורכבים (0.75 מיליון שקל).

את תמורת ההנפקה מייעדת קבוצת לוזון לפעילותה השוטפת, שכוללת בין היתר הגדלת החזקות בחברות מוחזקות, פירעון חובות והשקעות אחרות. בין השאר, החלה קבוצת לוזון בבחינת אפשרות לביצוע הצעת רכש למניות חברת הבנייה למגורים רונסון, ש-66% ממניותיה מוחזקות כיום בידיה.

רונסון נסחרה בסוף השבוע לפי שווי של 272 מיליון זלוטי (237 מיליון שקל), לאחר עלייה של 23% בחודש האחרון. כך שלצורך ביצוע הצעת רכש מלאה תידרש קבוצת לוזון להשקעה של יותר מ-80 מיליון שקל לפי מחיר השוק הנוכחי.


רכש את יתרת החזקות גזית גלוב

לפני חמש שנים בדיוק רכש עמוס לוזון במהלך בזק את השליטה בקבוצת א.דורי מידי גזית גלוב של חיים כצמן בתמורה לסכום סמלי של כ-10 מיליון שקל בלבד. א.דורי הייתה נתונה אז בקשיים חמורים בעקבות הפסדי עתק של החברה הבת, דורי בניה. בשנים הראשונות שלאחר הרכישה ניסה לוזון לשקם את דורי בניה, אולם ההפסדים הכבדים והצטברות הנושים הביאה אותו בסופו של דבר לנטוש את החברה לטובתם. 

לוזון מחזיק כיום ב-83.8% ממניות קבוצת לוזון בשווי של כ-315 מיליון שקל. באחרונה הוא רכש את יתרת ניירות הערך (מניות ואופציות) שנותרו בידי גזית גלוב בתמורה לסכום של 36 מיליון שקל, שמומן בעיקרו באמצעות הלוואת מוכר (30.5 מיליון שקל) שתיפרע בחמישה תשלומים שנתיים שווים.

קבוצת לוזון עוסקת בעיקר בפעילות ייזום וביצוע בתחום הנדל"ן. פעילותה של הקבוצה כוללת פיתוח, הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל. את פעילות הביצוע מובילות החברות הבנות אינובייט ורום גבס.

בנוסף, פועלת הקבוצה כאמור גם בתחום ייזום הבנייה למגורים בפולין באמצעות רונסון, וכן היא מושקעת  בשוק החשמל הפרטי הצומח באמצעות חשיפתה (בעקיפין) ל-9.4% ממניות דוראד, שמפעילה תחנת כוח מדרום לאשקלון בהספק של 84 מגוואט חשמל (באמצעות החזקה של 50% בחברת דורי אנרגיה). 

מדוחות דוראד עולה, כי היא סיימה את החודשים ינואר-ספטמבר 2020 עם רווח נקי של 107 מיליון שקל, לאחר שאת שנת 2019 כולה סיימה עם רווח נקי של 161 מיליון שקל.  המספרים הללו תומכים באפשרות שדוראד תצא להנפקה בבורסה ותציף ערך לבעלי מניותיה, ובהם קבוצת לוזון. 

קבוצת לוזון גם מחזיקה בחברה הבת לוזון נדל"ן ופיננסים, שחתמה לאחרונה על הסכם מיזוג לתוכה של חברת טריא P2P, המפעילה פלטפורמה לתיווך מקוון באשראי חוץ-בנקאי, והשלמת העסקה תעניק לקבוצת לוזון חשיפה לשוק צומח זה.

במסגרת ההסכם תמוזג טריא לתוך לוזון נדל"ן לפי שווי של כ-300 מיליון שקל, בתמורה להקצאת מניות השליטה, כך שלאחר השלמת העסקה ידולל שיעור ההחזקה של קבוצת לוזון בחברה הבת לכ-19%.  כמו כן התחייבה קבוצת לוזון למכור מניות של החברה הממוזגת לצדדים שלישיים, ולרכוש כמות זהה של מניות מבעלי מניותיה של טריא.

לאחר חתימת הסכם המיזוג התקשרה קבוצת לוזון במזכר הבנות למכירת מניות של החברה הממוזגת (10% מההון) לידיה של קבוצת הפניקס אקסלנס במחיר זהה לזה שבו יירכשו המניות מבעלי מניות טריא. 

קבוצת לוזון סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2020 עם רווח נקי של 36.4 מיליון שקל, לאחר רווח של 32.9 מיליון שקל בשנת 2019 כולה. הכנסות החברה ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ב-828 מיליון שקל, ואילו הרווח הגולמי הסתכם בתקופה זו ב-147 מיליון שקל (17.7% מההכנסות). נכון לסוף ספטמבר הציגה החברה הון עצמי לבעלי המניות של 207 מיליון שקל, המהווה 12.9% מסך המאזן.