"מחדלי השוק הסיטונאי": משרד התקשורת קונס את הוט טלקום ב-6 מיליון שקל

לדברי המשרד, החברה לא קיימה כנדרש את הוראות רפורמת השוק הסיטונאי והערימה קשיים על ספקי אינטרנט ללא תשתית לחכור מקטעי תשתית ולשווקם לצרכנים

משרד התקשורת הודיע היום (ב') על כוונתו לקנוס את הוט ב-6 מיליון שקל בשל העיכובים והקשיים שהערימה ביישום של רפורמת "השוק הסיטונאי" על גבי הרשת שלה.

לטענת המשרד, רפורמת השוק הסיטונאי אפשרה התפתחות תחרות במגזרים שונים, והיא מהווה אחת מהרפורמות המשמעותיות ביותר בשוק התקשורת בשנים האחרונות.

מטרת הרפורמה היא לאפשר תחרות בתחום התשתיות הנייחות, ובאמצעותה, ספקי שירות חסרי תשתית נייחת בפרישה רחבה יכולים לחכור מקטעי תשתית מבעלי התשתית - חברת בזק או הוט, ולשווק על בסיסם שירותים לצרכן. זאת על-מנת להתגבר על החסמים הקיימים בפרישת תשתית ולייצר מגרש משחקים מאוזן שיאפשר להם להתחרות.

על-פי החלטת שר התקשורת מנובמבר 2014 בנושא אסדרת השירותים הסיטונאיים, היה על הוט טלקום להתחיל ולאפשר את פעילות השוק הסיטונאי על גבי הרשת שלה החל ממאי 2015.

בפועל, ואף לאחר שנקבעו תעריפים מפוקחים לשירותים במהלך שנת 2017, הוט החלה באספקת השירות רק במהלך שנת 2018, וגם לאחר שהחלה, התגלו קשיים שלא אפשרו לספקיות השירות לספק שירותים באורח תקין לצרכנים.

במסגרת הליך הפיקוח מצא המשרד כי התנהלות הוט טלקום לא אפשרה פעילות שוק סיטונאי תקינה על גבי הרשת שלה באופן שהביא הלכה למעשה להדרת המתחרות מהרשת שלה ולמניעת התפתחות התחרות. המשרד רואה בחומרה התנהלות מסוג זה, ולכן הודיע לחברה על כוונתו להטיל עליה עיצום כספי בסך של כ-6 מיליון שקל, וזאת בכפוף לשימוע.

גובה העיצום הכספי נקבע בין היתר בהתאם להיקף הפגיעה התחרותית, התועלת שצמחה להוט טלקום, משך ההפרה, שיעור המנויים שנחשף אליה ופרמטרים נוספים בהתאם לאמות-המידה הקבועות בעניין זה.

במסגרת זו המשרד סבור כי הפגיעה התחרותית אינה מסתכמת בהיעדר מעבר מנויים לשוק סיטונאי, אלא בפגיעה לטווח ארוך שיש לה אף השלכות על פיתוח רשתות מתקדמות של המתחרים, הנתפסות כמנוע צמיחה למשק שהתועלת הציבורית בצדם רבה ומגוונת. משרד התקשורת ימשיך לפעול למען הגברת התחרות בכל ענפי התקשורת, ולצד זה במקרים שבהם חברות התקשורת מפירות את הוראות החוק, המשרד יפעל בכל הכלים העומדים לרשותו לטיפול בהפרות.

מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין, מסרה בתגובה: "השוק הסיטונאי הוא אבן-יסוד של התחרות בשוק התקשורת, ואנו רואים בחומרה כל ניסיון של שחקני התשתית להקשות, לעכב או להפלות לרעה ספקיות אינטרנט המבקשות לעשות בו שימוש. אנו נפעל בנחישות לסכל כל ניסיון להערים קשיים על ספקיות האינטרנט בעת תהליך החיבור ללקוח - ניסיונות אלה אינם מאפשרים לחולל תחרות בריאה בשוק התקשורת".

מהוט נמסר בתגובה כי "אנו מופתעים מהודעת משרד התקשורת. הוט מקיימת באופן מלא וקפדני אחר הוראות האסדרה ביחס לשוק הסיטונאי, ומשקיעה בכך משאבים רבים, תוך שהיא מעודדת את ספקיות השירות לעשות שימוש ברשת הוט. לראיה - יותר מ-120 אלף לקוחות חוברו מאז תחילת הרפורמה לשוק סיטונאי ברשת הכבלים. צר לנו כי טענות מופרכות של מתחרים, העושים בהוראות אסדרה שימוש ככלי לניגוח ופגיעה בתחרות, מקבלות מקום. הוט תלמד את ההחלטה ותבחן את צעדיה".

צרו איתנו קשר *5988