נציב שירות המדינה פסל את מינוי עודד שמיר למנכ"ל האוצר

פרופ' דניאל הרשקוביץ קיבל את המלצת ועדת החריגים לפיה לעת הזאת יש לבחור לתפקיד מנכ"ל משרד האוצר ממלא מקום מקרב עובדי המדינה • "החלפת מנכ"ל בתקופת בחירות עלולה לגרום לחוסר יציבות שלטונית ולתפקוד לקוי של המשרד"

עודד שמיר / צילום: איל יצהר
עודד שמיר / צילום: איל יצהר

שר אוצר ישראל כ"ץ לא יוכל למנות מנכ"ל קבוע למשרד האוצר אלא רק ממלא מקום מנכ"ל מעובדי המדינה, כך החליט הערב נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ'. הנציב החליט לקבל את המלצת ועדת החריגים בנציבות שהתבקשה לדון בבקשתו של כ"ץ למנות את עודד שמיר למנכ"ל הקבוע של האוצר, תפקיד אותו ממלא כיום כממלא מקום ערן יעקב, המשמש במקביל גם מנהל רשות המסים. הנימוק העיקרי להחלטה הוא כי לאור תקופת הבחירות ניתן למנות לתפקיד מנכ"ל רק אם הדבר נחוץ לשם הבטחת תפקודו התקין של משרד האוצר וגם אז - יש למנות עובד מדינה. קדמה להחלטת ועדת החריגים חוות דעת ברוח דומה ששלח לוועדה היועץ המשפטי של משרד האוצר עו"ד אסי מסינג.

השר כ"ץ ביקש לקדם את מינויו הקבוע של עודד שמיר לתפקיד המנהל הכללי במשרד האוצר, בתקופת בחירות. כ"ץ נימק את בקשתו בכך ש"בפני משרד האוצר עומדים בימים אלה אתגרים משמעותיים ומורכבים ביותר". הוועדה ציינה כי אין חולק על טענה זו של השר כ"ץ ואולם קבעה כי למרות אתגרים משמעותיים אלה ובשים לב לכך שבמשרד אין מנכ"ל קבוע כבר מאז אוקטובר 2020, בבקשה לא הובהר מדוע לא תיבחן האפשרות להטיל את התפקיד על אחד מראשי האגפים האחרים במשרד האוצר ומדוע אפשרות זו אינה עדיפה מבחינת התפקוד התקין של המשרד. באשר למועמד שמיר, ציינו בוועדה כי "ניסיונו הרב אינו כולל היכרות מספקת עם עבודת משרד האוצר, לא תיטיב בהכרח עם היציבות הארגונית והתפקודית במשרד. זאת, גם בשים לב לתקופה הקצרה שבה מדובר, למורכבות התפקיד והמשרד ולאתגרים שאליהם התייחס שר האוצר. נדמה כי כל אלה יצריכו ממילא תקופת לימוד מסוימת ועל הנציב לשקול אם יהיה במינוי קבוע בעת הזו כדי לפגוע בתפקוד התקין של המשרד".

שמיר (65), שימש על לאחרונה בתפקיד יו"ר חברת נתיבי ישראל הממשלתית, תפקיד אותו מילא במשך 6 שנים. במגזר העסקי, כיהן שמיר כמנכ"ל של חברות ציבוריות ובהן חברת מבני תעשייה, נכסי אזורים, אספן וכלכלית ירושלים. בנוסף לכך, כיהן שמיר כיו"ר תש"ן ואנגל משאבים בשירות הציבורי שימש מנהל מרכז ההשקעות במשרד התמ"ת וכמ"מ המזכיר הצבאי לשר הביטחון.

בהחלטת הוועדה נאמר בין היתר כי "החלפת מנכ"ל בתקופת בחירות עלולה לגרום לחוסר יציבות שלטונית ולתפקוד לקוי של המשרד. על כן, ככלל, יש להימנע משינויים בתפקידי מנכ"לים בתקופת בחירות". בוועדה מציינים כחריג "מקרים בהם השתכנע נציב שירות המדינה כי קיים צורך ממשי בהחלפת המנכ"ל לשם תפקודו התקין של המשרד" אלא שגם במקרים אלה "יהיה מקום למנות, ככלל, עובד מדינה בכיר כממלא מקום המנכ"ל". גם במקרים חריגים שבהם יהיה מקום למנות מנכ"ל קבוע יש להעדיף מינוי מנכ"ל מקרב עובדי המדינה. זאת, בכדי "לצמצם את הפגיעה בתפקודו התקין של המשרד וכן ביציבותו בעת תקופת הבחירות".

בראש ועדת החריגים עמד סגן נציב שירות המדינה מוטי אהרוני וחבריה היו מנהל מינהל הסגל הבכיר אילן רם, הממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך אבי חליבה, היועץ המשפטי של נציבות שירות המדינה עו"ד רון דול, נציג היועץ המשפטי לממשלה עו"ד דני חורין ממונה בכיר ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

צרו איתנו קשר *5988