מתחזקת בתחבורה הציבורית: קרן ג'נריישן משתלטת על חברת מטרופולין

החברה המוחזקת בון תור רוכשת 50% ממטרופולין, הפועלת בתחום הסעות ההמונים, תמורת 110 מיליון שקל, מידי מכשירי תנועה של צבי נטע

ארז בלשה (מימין) ויוסי זינגר / צילום: תמוז רחמן
ארז בלשה (מימין) ויוסי זינגר / צילום: תמוז רחמן

קרן ג'נריישן קפיטל מרחיבה את החזקותיה בפעילות התחבורה הציבורית, עם רכישת יתרת מניות חברת מטרופולין (50%) מידי חברת מכשירי תנועה, תמורת 110 מיליון שקל. את הרכישה, שהשלמתה דורשת עמידה בכמה תנאים, מבצעת ג'נריישן באמצעות חברת בון תור, המחזיקה במחצית ממניות מטרופולין, ואשר פועלת בעצמה בתחום ההיסעים. להערכת ג'נריישן, בעקבות העסקה יחצה מחזור הכנסותיה השנתי של בון תור סכום של 1 מיליארד שקל.

ג'נריישן קפיטל  מחזיקה ב-49% ממניות בון תור, ושותפיה בחברה הם בני משפחת כץ, מייסדי הפעילות עם יתרת ההחזקות, אחרי שהם וקרן שמרוק מכרו לג'נריישן בשנת 2018 את הנתח המדובר תמורת כ-100 מיליון שקל.

טרם החתימה על ההסכם על העסקה הנוכחית, הודיעה מטרופולין על חלוקת דיבידנד של 20 מיליון שקל לבעליה, כך שהמוכרת - חברת מכשירי תנועה, יבואנית רכבי סוזוקי שבבעלות צבי נטע, תקבל מחצית מהסכום.

לפי ג'נריישן, קרוב ל-70 מיליון שקל מסכום העסקה תשלם בון תור ממקורותיה העצמיים ומהלוואה בנקאית שתיקח לצורך העסקה.

היתרה, בסכום של קצת יותר מ-40 מיליון שקל, תשולם למוכרת בשישה תשלומים חצי-שנתיים, החל מתום שישה חודשים ממועד השלמת העסקה, בתוספת ריבית שנתית של 2%.

בג'נריישן הסבירו, כי "רכישת השליטה במטרופולין תאפשר לבון תור לגבש אסטרטגיה כוללת בשוק הסעות ההמונים המצוי במגמת צמיחה, ולהוציאה לפועל בדרך שתאפשר מימוש פוטנציאל הסינרגיה המשמעותי בין כל תחומי פעילותה".

כפי שג'נריישן כבר ציינה בדוחותיה הכספיים, היא זיהתה "הזדמנות לניצול אירוע הקורונה לצמיחה והרחבת פעילות בון תור".

מטרופולין: דגש על תחבורה ציבורית

בעוד פעילותה של בון תור שמה דגש על הסעות מיוחדות, דוגמת תלמידים למוסדות חינוך ועובדים למקומות עבודה, פעילותה של מטרופולין מתרכזת בתחום התחבורה הציבורית, והיקפיה גדולים יותר מאלה של בון תור.

נכון לשנה שעברה, מטרופולין החזיקה בקרוב ל-1,200 אוטובוסים ובון תור בכ-500 רכבי הסעה, חלקם בבעלות חיצונית של קבלני משנה.

בון תור, לפי ג'נריישן, היא "מהחברות הגדולות בתחום ההיסעים בישראל", והיא מפעילה "מאות רכבי הסעה בחמישה אזורי פעילות גאוגרפיים", ומטרופולין מחזיקה בשלושה זיכיונות מדינה להפעלת תחבורה ציבורית - אשכול הנגב, אשכול השרון ואשכול שרון-חולון, שהיה, נכון למועד פרסום הדוח במהלך השנה שעברה, "הגדול ביותר בישראל במונחי מספר אוטובוסים".

בדוחותיה הכספיים האחרונים, לרבעון השלישי של 2020, העריכה ג'נריישן את שווי החזקותיה בבון תור בכ-213 מיליון שקל - עלייה של כ-20 מיליון שקל ביחס לשווי שהוערך בסוף 2019. סך שווייה של בון תור הוערך ב-435 מיליון שקל, ושווייה של בון תור במטרופולין הוערך ב-135 מיליון שקל.

כפי שמציינת ג'נריישן בדוחותיה, למרות הפגיעה בפעילות שתי החברות המדוברות בעקבות משבר הקורונה, תמיכת המדינה וכן התאמות שביצעו החברות בפעילות יסייעו להן לשמור על רווחיהן, ואף מעבר לכך.

גם פעילותה של בון תור, בתחום הסעות תלמידים ועובדים, וגם זו של מטרופולין, בתחום התחבורה הציבורית, נפגעו ממשבר הקורונה וההגבלות שהטילה הממשלה על תנועת האזרחים.

למרות זאת, כאמור, בג'נריישן מציינים לגבי בון תור כי היא צמצמה עבודה עם קבלני משנה, והגדילה פעילות מול לקוחות קיימים וחדשים, כך שרווחיה לתשעת החודשים הראשונים של 2020 "אינו שונה מהותית" ביחס לזה שצפתה החברה בתוכנית העבודה השנתית שלה.

בעניינה של מטרופולין בג'נריישן מציינים, כי בזכות התאמות להסכמי ההפעלה שיש לה מול הממשלה, וכן פעולות שונות שנקטה, "הרווח של פעילות התחבורה הציבורית לשנת 2020 צפוי להיות גבוה ביחס לרווח שנכלל בתוכנית העבודה של מטרופולין לשנת 2020".

בסיכום 2019 הגיעו הכנסותיה של בון תור ל-351 מיליון שקל - שיפור של 11% ביחס להכנסות 2018, בעוד הרווח התפעולי שלה לאותה שנה זינק בכ-90% והגיע ל-23 מיליון שקל. הכנסותיה של מטרופולין בסיכומה של 2019 טיפסו ב-33% ל-713 מיליון שקל, אולם הרווח התפעולי שלה נשחק ב-17% ל-28 מיליון שקל.

מטעם מכשירי תנועה ניהלו את העסקה עורכי הדין מימי צמח ואודי שניידר מפירמת עו"ד צמח שניידר.

תשתתף בהנפקה של סולרגרין

מלבד פעילות התחבורה שלה, ג'נריישן קפיטל, הפועלת כקרן השקעה בתשתיות ואנרגיה, שיזמיה הם המנכ"ל ארז בלשה והיו"ר יוסי זינגר, מחזיקה בנכסים נוספים מתחומים שונים, בהם תחנות כוח, אנרגיה מתחדשת, וחלוקת גז טבעי.

עוד עדכנה היום ג'נריישן, כי בכוונתה להשתתף בהנפקת מניות ציבורית שמקדמת חברת סולגרין, הפועלת בתחום האנרגיה הירוקה, ואשר ג'נריישן מחזיקה בכ-52% ממניותיה. סולגרין עדכנה כי במכרז המוסדי הבטיחה גיוס סכום של כ-51 מיליון שקל, ולפי ג'נריישן, בכוונתה להגיש הצעות לרכישת מניות סולגרין בשלב הציבורי, שאם יתקבלו יהוו לפחות מחצית מהמניות המוצעות.

ג'נריישן נסחרת בבורסה לפי שווי שוק נוכחי של כ-1.3 מיליארד שקל, אחרי קפיצה של 23% שרשמה מנייתה מתחילת השנה, ושנה לאחור היא מציגה תשואה דומה (כ-26%).

עם סיומה של 2020 קיבלה ג'נריישן דירוג A בתחזית יציבה מחברת S&P מעלות, שם ציינו בין היתר, כי "פרופיל הסיכון העסקי של החברה מושפע לחיוב מפיזור עסקי מספק לרמת הדירוג, מהעדר תלות בנכס בודד ומפעילות בשווקים עם ביקוש יציב".

מנגד, הוסיפו שם, "פרופיל הסיכון העסקי מוגבל בשל שיעור נמוך של נכסים רשומים למסחר בבורסה, ריכוזיות גבוהה בישראל ואיכות אשראי נמוכה-בינונית של הנכסים".

צרו איתנו קשר *5988