קרן הפנסיה הוותיקה גילעד נקלעה לגירעון: למעלה מ-5,000 פנסיונרים ישלמו את המחיר

קרן הפנסיה הוותיקה גילעד הודיעה על הפחתה מיידית של כ-280 שקל בגמלה
החודשית לכ-5,300 מקבלי קצבאות • זאת בשל הירידה ב"ריבית חסרת הסיכון" שהשפיעה על התחייבויות הקרן כנסיבה חיצונית

יואב ערמוני, מנכ"ל גילעד הוותיקה / צילום: תמר מצפי
יואב ערמוני, מנכ"ל גילעד הוותיקה / צילום: תמר מצפי

הריביות האפסיות והיורדות נועדו לתמרץ את הכלכלה בישראל, כמו במשקים מרכזיים אחרים בעולם, אבל היא פוגעת עתה בעמיתי ובגמלאי קרן הפנסיה הוותיקה גילעד. לגלובס נודע כי קרן גילעד הוותיקה, שבהובלת המנכ"ל יואב ערמוני והיו"ר שאול יהלום, הודיעה ביום האחרון של ינואר לעמיתיה ולגמלאיה כי "בשל גירעון אקטוארי אליו נקלעה הקרן, נאלצת גילעד להפחית את הגמלה בשיעור 5.16%".

על פי הודעת הקרן העצמאית שמנוהלת היטב לאורך שנים, ושמאופיינת בפנייה לקהל לקוחות דתי, היא נאלצת לעשות כן, "בימים אלו" בהם היא "משלמת גילעד לגמלאי הקרן את גמלת חודש ינואר 2021", משום השפעות "שאינן בשליטת הקרן" שפגעו במאזן האקטוארי, ושנובעות מהירידה ב"ריבית חסרת הסיכון". הניכוי יהיה החל מתשלום הגמלה לחודש ינואר 2021, המשולם ביום הראשון של פברואר.

בגילעד הוותיקה כ-5,300 גמלאים ועוד כ-2,500 עמיתים פעילים שנמצאים בתקופת החיסכון. הגמלה החודשית הממוצעת בגילעד היא כ-5,500 שקל לחודש. לפיכך, על פניו קיצוץ הזכויות בגילעד עתה יפחית כ-280 שקל לחודש בממוצע לקצבה ממוצעת של 5,216 שקל. נדגיש כי הקיצוץ בשיעור האמור הוא מכל תשלום של הקרן, כולל לשאירים ולנכות.

לדברי המנכ"ל ערמוני, "הירידה המתמשכת של וקטור הריביות מ-2008 היא אירוע אקסוגני שאין לגילעד שליטה עליו, והיא שיצרה את המצב שבו נכנסה הקרן לגירעון אקטוארי המחייב על פי הוראות התקנון ורשות שוק ההון הפחתת זכויות לעמיתים בשיעור 5.16%". עוד ציין כי "גילעד החליטה להצטרף להסדר כרית הביטחון של רשות שוק ההון על מנת למזער את הפגיעה בעמיתים ובגמלאים ואלמלא הצטרפה הקרן להסדר הייתה הפגיעה בעמיתים בשיעור של כ-7%".

התשואות הן לא הכל

לגילעד הוותיקה אכן יש תשואות טובות לאורך השנים, כשהיא מציגה מאז 2008 ועד סוף 2020 תשואה מצטברת של כ-171%, שהם כ-8% לשנה, בממוצע. בזמן זה רשם שוק קרנות הפנסיה המקיפות החדשות תשואה שנתית ממוצעת של כ-6.2%. ואולם, התשואות הן לא הרכיב היחיד שמשפיע על מאזן ההתחייבויות והנכסים של קרנות הפנסיה, כשיש רכיב אחר שלו השפעה ניכרת: וקטור הריבית חסרת סיכון, שמשמש לחישוב התחייבויות הקרן. כאשר ירידה בווקטור משמעה גידול בהתחייבויות. מדובר במגמה שנמשכת כמה שנים טובות ושעשויה שלא להשתנות בעתיד הקרוב.

 
  

לחלק מהקרנות הוותיקות האחרות יש כבר הגנה מפני שינויים בווקטור הריביות, כשגילעד מצטרפת לכרית זאת רק עתה - ולשם כך היא נדרשה גם לשנות את התקנון שלה ולאפשר את הפחתת הזכויות כאמור.

במה מדובר? מדובר במגמה שמשפיעה על ההתחייבויות של הקרנות הוותיקות. אבל, לקרנות עמיתים, שהן קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, ניתנה לפני שנים כרית ביטחון לתנודות בווקטור הריביות, שנוסחה על ידי פרופ' אמיר ברנע. לפני פחות מעשור גילעד, הע"ל ועתודות הוותיקה, יצאו בקמפיין מול משרד האוצר בבקשה שתינתן להם כרית ביטחון דומה, גם כן.

אז איפשרה המדינה כרית ביטחון בתצורה מעט שונה גם לקרנות הוותיקות שלא היו בהסדר, כאשר הוקצה לכל קרן סכום מסוים שיהיה כרית הביטחון שלה. אבל, היה לכך תנאי והוא שאותן קרנות ותיקות לא גירעוניות יבצעו הפחתת זכויות. בעיקרה הפחתה זו הייתה באמצעות העלאת גיל הפרישה ל-62 ו-67 (נשים וגברים, בהתאמה) בנוסף להפחתה לגמלאים של 1.75%, או בשווה כסף. ההסדר הזה החל אז וגובש בהמשך לחוק, כעבור כמה שנים, ואז נקבעו תנאים להצטרפות לתנאים הללו, כשגילעד הוותיקה לא נכנסה אז להסדר. אגב, באותם ימים גילעד הוותיקה הייתה בעודף אקטוארי ולא הייתה צריכה להפחית זכויות. "יתרה מזאת, גילעד משנת 2010 בגלל אותו עודף אקטוארי, שילמה תוספת אקטוארית לעמיתיה לאורך השנים", כדברי גורם בסביבת הקרן.

מדוע הפגיעה קטנה

על פי הוראות הרשות המפקחת אם לקרן ותיקה יש גירעון העולה על 5% בין הנכסים להתחייבויות, אזי עליה לבצע הפחתה בגובה הגירעון במלואו. הגירעון בקרן החל להיווצר כבר ב-2014, אך היה בשיעור נמוך מהרף. ברבעון השני ב-2020 זה השתנה והקרן נקלעה לגירעון כאמור והבינה שאין מנוס מהפחתת זכויות.

אז הקרן פנתה לרשות שוק ההון בבקשה להצטרף לכרית הביטחון שינויים בריבית, והייתה צריכה לשנות את התקנון, כך שיתאפשר לה להפחית זכויות ("ולא בדרך של תוספת שנות עבודה", כדברי גורם בסביבת הקרן). כלומר, הפחתת הזכויות היא לא באמצעות העלאת גיל הפרישה שעדיין עומד בקרן על 60 ו-65 לנשים ולגברים, בהתאמה, אלא "רק" באמצעות הפחתה רוחבית של התגמולים והזכויות לעמיתים, לגמלאים עכשיו ובעתיד, עד שהמצב ישתפר וישתנה. בהקשר זה מציינים בגילעד כי לולא ההצטרפות להסדר, הגמלאים בקרן כנראה היו חווים הפחתת זכויות של 6.5%-7% בתום 2020, ולא "רק" 5.16% כפי שקורה עתה.

צרו איתנו קשר *5988