רשות שוק ההון רוצה שהמוסדיים יתייחסו ל-ESG בניהול ההשקעות

במסגרת טיוטת חוזר שפרסמה הרשות מתבקשים המוסדיים לייצר לעצמם התייחסות כלשהי שתיכלל במדיניות ההשקעה ביחס להיבטי ESG , סיכונים מתפתחים, סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים

משה ברקת / צילום: שלומי יוסף
משה ברקת / צילום: שלומי יוסף

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מורה למוסדיים להתייחס לשיקולי ESG הנוגעים לאיכות הסביבה, החברה והממשל תאגידי, כגון ההתמודדות עם זיהום אוויר, מים וקרקע, וקידום תשתיות אנרגיה נקייה, ואשר "עשויים להשפיע על ביצועי השקעות הגופים המוסדיים".

ברשות שבראשות הממונה משה ברקת פרסמו טיוטת שלפיה יחויבו המוסדיים, שמנהלים את כספי החיסכון לטווח ארוך של הציבור את הביטוחים, להתייחס בניהול ההשקעות שלהם הן להיבטי ESG, להיבטי סיכונים מתפתחים והן להיבטים של סיכוני סייבר וסיכונים טכנולוגיים, "ככל שהם עשויים להשפיע על ביצועי תיק ההשקעות, לרבות סיכונים הנובעים משינויי אקלים, להם השפעה משמעותית על ביצועי הגופים המוסדיים בטווח הארוך", כפי שנמסר מהרשות. מדובר במהלך ראשוני במסגרתו הרגולטור לא מתווה דרך ברורה אלא בכזה אשר שולח כל גוף מוסדי להגדיר לעצמו כללים שכאלה, דבר שעשוי לפתוח את הדרך למסלולים המתמחים ב-ESG, או תוך ניהול השקעות כולל המתחשב יותר בסוגיות אלה.

עוד טענו ברשות כי "בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה בשיקולים הנוגעים להיבטים סביבתיים, חברתיים ובעלי היבטי ממשל תאגידי. זאת בשל השפעתם המהותית על ביצועי תיק ההשקעות של ציבור החוסכים בישראל. בעקבות התפתחות טכנולוגית מואצת בשנה האחרונה, מתווספים גם היבטים חדשים כגון היבטים טכנולוגיים וסיכוני סייבר. על כן, מוצע כי גופים מוסדיים יתייחסו לשיקולים אלה במסגרת מדיניות ההשקעה שלהם וככל שאלו רלוונטיים לביצועי תיק ההשקעות ועשויים להשפיע על החוסכים".

הגופים המוסדיים אחראיים יחדיו על כ-2 טריליון שקל של כספי ציבור, שרובם מנוהלים באפיקי החיסכון הפנסיוניים, וחלקם בביטוח.

על פי טיוטת החוזר, ועדות ההשקעה של הגופים המוסדיים - שהממונה על רשות שוק ההון אמר לאחרונה שמבחינתו הן גוף מפקח על פעילות ההשקעות בכפי העמיתים בגופים הללו, ולא גוף מנהל - יצטרכו לגבש נהלים וכללים לפיתוח מומחיות בתחומים אלה, כמו גם קביעת מדיניות השקעה ביחס לתחומים אלה, כל עוד שהם "רלוונטיים לביצועי תיק ההשקעות ועשויים להשפיע עליהם". עוד מפרטים ברשות שוק ההון כי "בהתאם לטיוטת החוזר, קביעת מדיניות הגופים המוסדיים בנושאים אלו תובא לידיעת החוסכים במסגרת פרסום מדיניות ההשקעות" כשבנוסף "הגוף המוסדי יגבש כללים ונהלים של פיתוח מומחיות ללא תלות בגורמים חיצוניים". בהקשר זה פירטה הרשות כי "בתקופת הביניים עד לפיתוח מומחיות, יוכל הגוף המוסדי להתקשר עם נותני שירותים חיצוניים בעלי מומחיות ב-ESG".

מטעם ברקת נמסר היום כי האחריות של המוסדיים "משלבת בחובה גם התייחסות לשיקולים הנוגעים לאיכות הסביבה, לממשל התאגידי, לחברה, לסיכונים טכנולוגיים ולסיכוני סייבר, ככל שיש להם יכולת השפעה על ביצועי תיק ההשקעות וניהול הסיכונים של כספי החוסכים".

רשות שוק ההון אינה הראשונה שפועלת להטמעת חשיבה סביבתית ובת קיימא בשוק ההון. בדצמבר האחרון, למשל, הבהיר בכיר ברשות ניירות ערך כי "אנו חושבים ברשות ניירות ערך שראוי כי חברות ציבוריות ייתנו גילוי אודות אחריות תאגידית וניהול סיכוני ESG". הגם שהוא הבהיר אז כי רשות ניירות ערך גם לא תכריח חברות ציבוריות לדווח בנושא, ולא תפעיל כנגדן סנקציות לגבי אי גילוי בתחומים בני קיימא הוא המחיש כי ברשות ניירות ערך רואים חשיבות רבה בנושא ובחיזוקו בשוק ההון המקומי.

אך לא רק פה גופי הרגולציה שמים דגש על השקעות אחראיות, בחו"ל כבר מדובר במגמה של ממש. כך, למשל, מנכ"ל ענקית ההשקעות הבינלאומית בלקרוק, לארי פינק, צוטט היום באתרים זרים על דברים שכתב בימים האחרונים לראשי חברות וללקוחות שלו, ושלפיהם עליהם לגלות את תוכניותיהם כיצד להיאבק בשינויי האקלים, באמצעות עקרונות מדעיים מוכחים.

צרו איתנו קשר *5988