נאמני קבוצת פרי מבקשים להאריך את תקופת ההפעלה עד מאי 2021

בדוח שני שהגישו לביהמ"ש כתבו הנאמנים כי "הארכת תקופת ההפעלה נדרשת לצורך קידום המתווים הפרטניים לשיקום והשלמת הביצוע של הפרויקטים שארגנה ויזמה קבוצת פרי, על-מנת לסלול את הדרך למסירת הדירות למאות הרוכשים בקבוצות הרכישה השונות"

אלדד פרי / צילום: איל יצהר, גלובס
אלדד פרי / צילום: איל יצהר, גלובס

נאמני קבוצת פרי הגישו לבית המשפט דוח שני על פעילותם, במסגרתו הם מבקשים להאריך את תקופת ההפעלה עד מאי 2021 לצורך השלמת הביצוע של הפרויקטים של קבוצת פרי. במקביל מצוי אלדד פרי בהליך פשיטת רגל.

הנאמנים של קבוצת פרי, עורכי הדין אודי גינדס וגונן קסטנבאום, כתבו לבית המשפט כי "הארכת תקופת ההפעלה נדרשת לצורך קידום המתווים הפרטניים לשיקום והשלמת הביצוע של הפרויקטים שארגנה ויזמה קבוצת פרי, על-מנת לסלול את הדרך למסירת הדירות למאות הרוכשים בקבוצות הרכישה השונות".

הנאמנים מציינים כי מחקירות שביצעו עד כה הם למדו כי קבוצת פרי נהגה ליטול הלוואות שמתחלקות לשני סוגי מלווים (שאינם גופי מימון מוסדרים כגון אקספו, בונוס וטריא).

הסוג הראשון הוא מלווים פרטיים - רוכשים פרטיים בפרויקטים שונים אשר הסכימו לבקשת החברות בקבוצת פרי להעניק הלוואות פרטיות לחברות. הסוג השני הוא מלווים ונותני שירות ניכיון צ'קים על-ידי חברות פרטיות, שלכל הפחות חלקן אינן מבצעות פעילות מסוג זה בשוטף וכדין.

לגבי המלווים מהסוג הראשון, הנאמנים קיבלו החלטה כי הרוכשים הפרטיים לא יוכלו לקזז את כספי ההלוואה מהתמורה בגין רכישת הזכות לדירה של אותם מלווים, מאחר שיש לערוך התחשבנות שוויונית בין חברי הקבוצות על בסיס הסכם השיתוף. מלווים אלה יוכלו להגיש תביעות חוב בגין ההלוואות שהעמידו.

לגבי הסוג השני של המלווים, הנאמנים מבצעים בימים אלה חקירות ובדיקות חשבונאיות מקיפות, וממצאים ראשוניים בלבד שהתקבלו עד כה מעלים חשש וחשד שמא כלל אין מדובר בהלוואות אלא בגלגול צ'קים סחירים שהתנפחו בריביות עתק על-ידי אותם מלווים/נותני שירותי ניכיון והחברות בקבוצת פרי.

לדברי הנאמנים, המטרה הראשית של הליך חדלות הפירעון הוא השלמת הפרויקטים ומסירת מפתח הדירות לידי חברי קבוצות הרכישה. בית המשפט כבר אישר השלמת פרויקט "רמות פרי" ברמת גן, והוגשו בקשות להשלים את פרויקט "פרי נופים" במודיעין ואת פרויקט "פרי בסט" בלוד.

עוד מוסיפים הנאמנים כי היה עליהם לרתום את גופי המימון בפרויקטים השונים אשר לטובתם נרשמו שיעבודים על זכויות קבוצת פרי בקרקעות עליהן נבנו או צפויים היו להיבנות הפרויקטים. הנאמנים הגיעו להסכמות עם אקספו, הגוף המממן של שלושה פרויקטים גדולים של קבוצת פרי - פרויקט פרי פלייס ברחובות, פרויקט פרי ארט בבת ים ופרויקט פרי בסט.

"לאחר עשרות בקשות, תגובות ותשובות שהוגשו בהליכים החיצוניים ולאחר התנהלות משפטיות אינטנסיבית שנפרשה על פני למעלה מ-3 חודשים, הגענו להסכמות בעניין מתווי השיקום של הפרויקטים הרלוונטיים. כתוצאה מכך, ההליכים המשפטיים החיצוניים עוכבו בהסכמת הצדדים", צוין בדוח.

הוסכם כי אקספו תשלים את בניין "אורות" על-פי עקרונות המתווה לשיקום הכלכלי של הקבוצה ולסיום בניין "בן-גוריון", כאשר הקרקע תושב לבעלים (נתנאל גרופ) כנגד סכומים שיועברו לנאמנים ולאקספו על-פי מנגנון שהוסכם. כמו כן, גובש מתווה ראשוני בעניין פרויקט פרי ארט בבת ים, שהצדדים דנים בו, ואשר צפוי להיות מוגש גם הוא בהקדם לאישור כב' בית המשפט.

"הליך השיקום הוא מורכב ביותר ומצוי בעיצומו, וצעדים משמעותיים נעשו עד כה אשר מתחילים לסלול את הדרך אל עבר הליך שיקום. כל מתווה אחר זולת שיקום בפיקוח בית המשפט הנכבד וליווי וניהול הנאמנים, יביא לפגיעה רבתית בחברי קבוצות הרכישה ובמאות משפחות ויחידים, וחלף השלמת הפרויקטים ומסירת דירות לרוכשים, ימומשו הקרקעות, והרוכשים יצאו מהליך זה כשידם על ראשם", כתבו הנאמנים לבית המשפט.

חדל"ת 17837-09-20 (מאוחד)

צרו איתנו קשר *5988