ביהמ"ש: גיל בלוטרייך הפר את חובותיו כלפי חברת הנדל"ן מישורים שהייתה בשליטתו

החברה טענה בתביעה כי נגרמו לה נזקים בעקבות הקצאת מניות פרטית לאלכס שניידר, שהפך בהמשך לבעל השליטה • השופט כבוב: "בלוטרייך ושניידר אכן הסכימו על עסקה משולבת טרם הקצאת מניות החברה לשניידר, באופן שהשליך גם על תנאי ומחיר המניה בהקצאה הפרטית"

גיל בלוטרייך / צילום: איל יצהר, גלובס
גיל בלוטרייך / צילום: איל יצהר, גלובס

 גיל בלוטרייך הפר את חובותיו כבעל שליטה וכנושא משרה בחברת מישורים, בדגש על חובת ההגינות וחובת האמונים - כך נקבע בשבוע שעבר בפסק דין חלקי שפרסם סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט חאלד כבוב .

בעקבות ההחלטה נדרשים כעת מישורים  ובלוטרייך להגיש הודעה מוסכמת בדבר זהותו של מומחה המוסכם על-ידם, וזאת לצורך אמידת הנזק שנגרם למישורים מפעולותיו של בלוטרייך, שבגינם הוגשה התביעה. בנוסף, פסק השופט כי בגין השלב הנוכחי של המשפט ישלם בלוטרייך למישורים הוצאות משפטיות של 60 אלף שקל.

מישורים היא חברת נדל"ן הפועלת בישראל ובקנדה, שנשלטה בעבר בידי בלוטרייך. את התביעה המדוברת הגישה מישורים נגד בלוטרייך, בגין נזקים שנגרמו לה בעקבות הסכם הקצאת מניות פרטית עליו חתמה בדצמבר 2015 עם אלכס שניידר, מי שהפך בהמשך לבעל השליטה בחברה (לאחר מאבק מתוקשר מול בלוטרייך).

הידברות על מתווה לעסקה משולבת

ראשית הסיפור בצורך שהתעורר בחברה לאתר משקיעים חדשים, ואת המהלך הוביל בלוטרייך. בהמשך נוצר קשר עם אלכס שניידר, ובינו ובין בלוטרייך החלה הידברות כדי לבחון מתווה לעסקה משולבת, שבמסגרתה תקצה החברה לשניידר מניות, ונוסף על כך הוא ירכוש חלק מהחזקותיו של בלוטרייך, כך, שבסיום התהליך יחזיקו השניים בחלקים שווים מהון המניות של מישורים, ויהיו בעלי שליטה במשותף.

ההידברות בין בלוטרייך ושניידר בקשר לעסקה המשולבת קיבלה ביטוי בהתכתבות בין הצדדים, ב-17 בדצמבר 2015, ומחיר המניה שאליו התייחסו הצדדים עמד על כ-7.5 שקלים למניה. בהמשך לכך פנה בלוטרייך לבא כוח החברה במטרה לבחון מתווי עסקה אפשריים, אשר יאפשרו שלא לסווג את העסקה כעסקת בעלי עניין, אשר דורשת אישור מיוחד של בעלי מניות המיעוט.

בסוף דצמבר 2015 הקצתה מישורים 6.5 מיליון מניות לשניידר במחיר של כ-6.5 שקלים למניה (כ-42 מיליון שקל), לאחר אישור ההקצאה בדירקטוריון מישורים. בעקבות ההקצאה החזיק שניידר ב-21% ממישורים, בעוד שבלוטרייך נותר בעל השליטה עם החזקה של 52% מהחברה.

באוקטובר 2016 מכר בלוטרייך לשניידר 4.7 מיליון מניות של מישורים במחיר של 9.5 שקלים למניה (תמורת כ-45 ממיליון שקל) כך שלאחר העסקה החזיק כל אחד מהם ב-37% ממניות החברה.

כך, שבממוצע רכש שניידר את מניותיו בחברה לפי מחיר של 7.5 שקלים למניה, כלומר בדיוק במחיר שעליו סיכמו בלוטרייך ושניידר מלכתחילה. השתלשלות האירועים, יחד עם הגילוי על אודות המייל מ-17 בדצמבר, הובילו את דירקטוריון מישורים להקמת ועדה מיוחדת, שתבדוק האם ההקצאה הפרטית לשניידר הייתה למעשה עסקה שלבעל השליטה בלוטרייך היה עניין אישי בה, כלומר שמדובר היה מראש בעסקה מתוכננת שבוצעה בשני שלבים, ולא בשתי עסקאות נפרדות שבוצעו ללא תכנון מוקדם.

דוח הוועדה המיוחדת קבע ביולי 2019 כי ההקצאה הפרטית הייתה עסקה שלבלוטרייך היה עניין אישי בה, כאשר יועציה הכלכליים של הוועדה קבעו כי התשלום בחסר שנבע לחברה בגין הצאת המניות נע בטווח של 10.1-5.3 מיליון שקל.

בתחילה הסכים בלוטרייך לפצות את מישורים בסכום של 5.3 מיליון שקל נגד ויתור על טענותיה, אולם בהמשך חזר בו מהסכמה זו, ועקב כך הוגשה התביעה נגדו. לב המחלוקת בתביעה נגע כאמור לשאלה, האם מדובר בעסקה משולבת שהצדדים פעלו על פיה, או שמא בשתי עסקאות נפרדות שבאופן אקראי בוצעו לפי אותו מתווה שעליו סוכם כבר בשנת 2015.

בפסק הדין שלו קובע השופט, כי "בלוטרייך ושניידר אכן הסכימו על עסקה משולבת טרם הקצאת מניות החברה לשניידר, באופן שהשליך גם על תנאי ומחיר המניה בהקצאה הפרטית". 

"לא חשף את ההסכמה עם שניידר"

בפסק הדין כותב השופט כבוב, כי "מצאתי כי בין בלוטרייך לשניידר אכן הושגה הסכמה עקרונית לעניין כמות המניות שאותן ירכוש שניידר מהחברה ומבלוטרייך ומחירן. בלוטרייך, שהיה נושא משרה ובעל שליטה בחברה באותה עת, לא מצא לנכון לחשוף בפני החברה הן את קיום ההסכמה עם שניידר, הן את תנאיה טרם ביצוע ההקצאה הפרטית, ונוכח דברים אלו אין ספק כי הפר את חובותיו כלפי החברה".

לדעת השופט, ההסכמה המשולבת הן על פרטי הקצאת המניות והן על פרטי המכירה הפרטית, העמידו את בלוטרייך בניגוד עניינים חמור, שאותו היה חייב לחשוף בפני הדירקטוריון טרם אישור ההקצאה. בעקבות ההכרעה הברורה בשאלת האחריות, ימונה כעת מומחה אשר יבחן את קיומו של נזק לחברה ואת גובהו.

מישורים יוצגה בתביעה על-ידי עוה"ד שמוליק קסוטו ורונן בוך ממשרד קסוטו ושות'. בלוטרייך, שטען להגנתו כי ההסכם בינו ובין שניידר טרם נכנס לתוקפו בעת האישור בדירקטוריון, משום שהותנה בהסכמות ובתנאים מתלים, יוצג בידי עוה"ד יואל פרייליך ואורן שהרבני ממשרד גיסין ושות'.

צרו איתנו קשר *5988