עבודה מרחוק: דרושה הסדרה רגולטורית בשביל כל הצדדים

הימים שעתידים לבוא יהיו מאתגרים בהיבט של יחסי העבודה ויחייבו חשיבה "מחוץ לקופסה", בכדי שהשינויים שנכפו על שוק העבודה יביאו לשינוי מיטבי הן בתפוקות העובדים והן בשביעות-הרצון שלהם במקום העבודה

עבודה מהבית / צילום: Shutterstock
עבודה מהבית / צילום: Shutterstock

מגפת הקורונה שינתה ועתידה להוסיף ולשנות סדרי עולם בעולם העבודה. בין היתר, בסגרים הראשונים הוצאו עובדים רבים לחל"ת ואחרים פוטרו ואותם אלה שהאיר מזלם ונשארו מועסקים באותו מקום עבודה, מצאו עצמם חשופים לשינוי סדרי העבודה עקב הסגר, הבידוד והשלכות אחרות של המשבר.

עבור עובדים רבים הבית הפך למשרד המשמש לעבודה מרחוק. עם כל השינויים בעולם העבודה דרושה הסדרה הסכמית לעבודה מרחוק הן במגזר הציבורי הן במגזר הפרטי.

עם פרוץ הקורונה, העבודה מהבית נכפתה, ללא הכנה מוקדמת, על מעסיקים רבים שנאלצו לבצע התאמות מהירות על מנת להשאיר את העסק חי.

עם זאת, גם אותן חברות הייטק שגם לפני המשבר אפשרו לעובדים לעבוד ולו חלקית מהבית, נאלצו לבצע שינוי מסלול ועם החודשים שנקפו, מצאו פתרונות שהטיבו את העבודה מהבית, ונתנו מענה גם לסוגיות שהתעוררו בכל הנוגע למצב רוחם של העובדים ומחויבותם למקום העבודה. בין היתר ניתן היה לראות חברות שמבצעות משלוחי ארוחות או שוברים לארוחות לעובדים.

הגם כי קודם למשבר הונהג רק פיילוט לגבי עבודה מהבית במגזר הציבורי, הרי עם פרוץ המשבר, ניתן "אור ירוק" לגופים ציבוריים שונים לאשר עבודה מהבית, והאמור בתפקידים מסוימים, ובכפוף לכללים שנקבעו לגבי דיווח על שעות עבודה, כאשר הקביעה במגזר הציבורי התייחסה למידתיות בעבודה מהבית ותוך שנקבעו כללים לגבי העבודה מרחוק.

המגזר הציבורי נאלץ גם להתמודד עם סוגיית הדיווח על שעות עבודה, זאת כאשר לא יכול להיות חולק כי מסגרת השעות נפרצת כאשר עובדים מהבית, לעתים בשעות בהן הילדים או בני הזוג אף הם נמצאים מהבית באופן המקשה על עבודה רציפה. הדבר מקבל משנה תוקף במגזר הציבורי שעד לאחרונה ניהל הליכי משמעת לגבי דיווחים כוזבים על נוכחות במקום העבודה.

התבוננות על תופעת העבודה מהבית ונושא ההעסקה מרחוק במגזרים השונים, מלמדת כי נדרשת כיום הסדרה במסגרת הסכמית (בין ברמת הפרט ובין ברמה הקיבוצית) או בחקיקה של ההעסקה מרחוק, תוך התייחסות להיקפי העבודה מרחוק, הדרישה לזמינות מצד העובד, הדיווח על שעות העבודה והפיקוח על העבודה מצד המעסיק, כללים להעסקה בשעות נוספות אם בכלל, ולרבות הסדרת תמריצים לעבודה מרחוק.

בין היתר מתעוררות סוגיות של חובת המעסיק לספק תנאי עבודה מינימליים לעובד המבצע עבודתו מהבית, מתעוררות סוגיות ביטוחיות - שיידרשו להתחדד כגון לגבי אירועים של פגיעה בבית שבוצעה במהלך שעות העבודה.

עוד נדרשת הצבת יעדים, והגם כי בחלק מהמקומות מדווחים המנהלים כי התפוקות בעבודה מהבית במהלך המשבר עלו, לאורך זמן יידרשו מנגנונים שיאפשרו בחינת עמידה ביעדים שאינם נגזרים אך ורק משעות עבודה.

עוד לא ניתן להתעלם, בהיבט של יחסי העבודה, מהצורך לתת לעובד זכות בחירה. לעבודה מהבית היבטים ארגוניים ובד-בבד היבטים פסיכולוגיים, כאשר יש עובדים שיעדיפו לשהות בבית בקרבת ילדיהם, ואחרים יבקשו לצאת מהבית, להתלבש ולהשתתף בעבודה הכוללת אינטראקציה עם עובדים אחרים, ואלו גם הוכחו כמגבירים את תחושת השייכות למקום העבודה, שלה השפעה על תרומת העובד למקום העבודה.

הימים שעתידים לבוא עלינו לטובה, יהיו ימים מאתגרים בהיבט של יחסי העבודה בכלל ויחייבו כאמור חשיבה "מחוץ לקופסה", בכדי שהשינויים שנכפו על שוק העבודה יביאו לשינוי מיטבי הן בתפוקות העובדים והן בשבעות-הרצון שלהם במקום העבודה, בד-בבד עם הסדרת השינויים גם במנגנוני התגמול לעובדים ובהסדרי ההעסקה.

הכותבת היא שותפה מייסדת בדרור גל רעות שגיב