גל ההנפקות: כמות התשקיפים "החריגה" גוררת את רשות ני"ע לעיכובים בלוחות הזמנים לאישורם

סגל רשות ניירות ערך הודיע כי "בשים לב לכמות החריגה של הבקשות לקבלת היתר הרשות לפרסום תשקיף, אשר צפויות להיות מוגשות ברבעון הקרוב", נוצר מצב שבמסגרתו "לוחות הזמנים צפויים להתארך מעבר לרבעון הקרוב"

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה  / צילום: ענבל מרמרי
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

רשות ניירות ערך לא עומדת בלוחות הזמנים לאישור תשקיפים, בשל הכמות הגדולה והחריגה של ההנפקות שבקנה. בעוד שרשות שוק ההון פוצחת בביקורת פתע אצל עשרה גופים מוסדיים מובילים בנוגע לאופן השתתפותם בגל ההנפקות הראשוניות בבורסה המקומית, מפרסמת הרשות שבראשות ענת גואטה הבהרה שממנה עולה כי מבול התשקיפים שזורמים לטיפולה, מקשה עליה לעמוד בלוחות הזמנים לבדיקת התשקיפים.

סגל רשות ניירות ערך הודיע היום (א') כי "בשים לב לכמות החריגה של הבקשות לקבלת היתר הרשות לפרסום תשקיף, אשר צפויות להיות מוגשות ברבעון הקרוב", ו"לצד המאמצים להשלים את בדיקת טיוטות התשקיף ומתן היתר לפרסום התשקיפים בלוחות הזמנים של הרבעון הקרוב", נוצר מצב שבמסגרתו "לוחות הזמנים צפויים להתארך מעבר לרבעון הקרוב".

לא רק זאת אף זאת: "הטיפול בתשקיפים בהם יש מורכבות ותקדימיות הסוגיות שקשורות בבדיקת טיוטת התשקיף עשוי להתארך אף יותר", מציינים היום ברשות ניירות ערך, תוך שהם מוסיפים כי "תהליך בדיקת התשקיף יחל רק לאחר שטיוטת התשקיף, לרבות כל הנלווים לה, תוגש בשלמותה וכדין. על כן, בקשת היתר שתוגש שלא בהתאם להוראות הדין, תגרור דחיית הטיפול בטיוטת תשקיף התאגיד ולעיכוב בלוחות הזמנים של הליך קבלת ההיתר, עד להגשת בקשת היתר מתוקנת, ואף ייתכן שלא תטופל כלל ברבעון הקרוב".

בדצמבר האחרון הרשות כבר זיהתה את האתגר שעומד בפני מחלקת תאגידים אגב מספר התשקיפים הגבוה מאוד שנמצא בפתחה, ופרסמה הבהרות לסדרי טיפול בבקשות להנעת תהליכי הנפקה בבורסה המקומית.

אגב זאת, לפני ימים אחדים רשות ניירות ערך הבהירה כי היא חושבת מחדש על התנאים להנפקות שותפויות הייטק - מעין קרנות הון סיכון סחירות הפתוחות לציבור הרחב. ברשות ניירות ערך ראו כי יש הנפקות מרובות - שכבר קרו ושנמצאות בהליכים - של שותפויות כאלה, והבינו שיש להפחית את פוטנציאל הבעיות שהן עלולות לגרום בשוק ההון המקומי.

במסגרת זו רשות ניירות ערך רוצה להגדיל את סכום הגיוס המינימלי כמו גם את המעורבות של השותפים הכלליים בשותפויות אלה, או בעלי השליטה בהן, כמו גם את תקופות החסימה של המניות שבידיהם. זאת על מנת לחזק את הלינקג' בין האינטרס של המשקיע החיצוני ובין האינטרס של מי שמוביל את השותפויות הללו.

צרו איתנו קשר *5988