רשות התחרות שופכת מים צוננים על מדיניות שיתוף האתרים בפריפריה

בשבוע שעבר פרסם משרד התקשורת מדיניות מרחיבה לגבי שיתוף אתרי סלולר בפריפריה בין מפעילים • רשות התחרות אינה חוסמת את המהלך ומאשרת אותו, אך קובעת כי הוא עלול לפגוע בתחרות, ומזהירה את המתחרים שיידרשו לזהירות יתירה

אנטנת סלולר במצפה רמון / צילום: שאטרסטוק
אנטנת סלולר במצפה רמון / צילום: שאטרסטוק

רשות התחרות מזהירה כי מדיניות משרד התקשורת שפורסמה לאחרונה בדבר הרחבת הפריסה של החברות הסלולריות בתמורה להרחבת שיתוף-הפעולה ביניהן באזורי פריפריה, עלולה להוות הסדר כובל. יחד עם זאת הרשות לא פסלה את המדיניות החדשה של המשרד אבל היא התריעה על החובה לוודא שהמפעילים לא יעשו שגיאות בתהליך העלולות להוות עבירה על חוקי ההגבלים.

לדברי הרשות ממדיניות משרד התקשורת עולה כי המשרד מעוניין להחיל את אבן-דרך ד' על המפעילים, ובמסגרת אבן-דרך זו יורחב הכיסוי הסלולרי בכ-20% משטח המדינה אשר מתגוררים בו כ-2% בלבד מהאוכלוסייה. במסגרת מדיניות המשרד שפורסמה לאחרונה לאחר שאושרה על ידי שר התקשורת בני גנץ, המפעילים יוכלו להקים במשותף, או לאפשר שירותי נדידה, ב-120 אתרים בפריפריה וזאת על מנת לסייע להם להרחיב הכיסוי ולחסוך במשאבים במקומות שבהם אין כדאיות כלכלית לעשות זאת לבד.

הרשות מבהירה כי היא אינה מתנגדת למדיניות שקבע המשרד למרות שהיא חורגת ממדיניות שיתוף הרשתות שכבר אושרה על ידי הרשות והמשרד. לדברי הרשות ההחרגה מוחלת על חלקים מאוד מצומצמים באוכלוסייה היושבים באזורי פריפריה שספק אם יש בהם כדאיות כלכלית בשל האוכלוסייה המדולדלת כך שמדיניות השיתוף תביא בסופו של דבר להיצע רב יותר לצרכנים בפריפריה.

לדברי רשות התחרות ההסדרים במסגרת המדיניות המרחיבה של משרד התקשורת עלולים להוות הסדר כובל בין מתחרים המעורר חששות תחרותיים ועל החברות להפעיל שיקול-דעת עצמאי האם הם נדרשים לאישור מהרשות בהתאם למידת שיתוף-הפעולה במסגרת המדיניות.

הרשות קבעה שורה של אבני-דרך שהמפעילים יידרשו לבחון במקרה שהם פועלים בהתאם למדיניות השיתוף המרחיבה של משרד התקשורת ולוודא שאינו פוגע בתחרות:

א. סוג שיתוף הרשת - ככל שהציוד כולל ציוד ליבה או ציוד אחר המבדיל בין איכות הרשתות כך החשש שההסדר יפגע בתחרות גדול יותר. לעומת זאת ככל שהציוד הוא פסיבי ואינו משפיע על בידול המוצר הרי שהחשש מפני פגיעה בתחרות פוחת.

ב. מהות שיתוף-הפעולה - על בעלי הרישיונות לבחון האם שיתוף-הפעולה ביניהם נעשה בתשתיות הקיימות שלהן באזורים הרלוונטיים או ששיתוף-הפעולה נעשה במקומות בהם אין להם בכלל תשתית והשיתוף נועד להרחיב את התשתיות במקומות אלה. ככל ששיתוף-הפעולה בעיקרו יהיה במקומות בהם לשחקניות יש כבר תשתית ויכלול פירוק תשתיות קיימות הרי שההסדר ייראה כהסדר העלול לפגוע בתחרות.

מאידך, ככל שהשיתוף מתרחש באתר חדש המיועד לקום ושיש בעייתיות בהקמת אתר חדש במקום זה הנובעת מעלויות גבוהות מאוד או מבעיות טכניות, גאוגרפיות או רגולטוריות בהקמת האתר הרי שבמקרה כזה הפגיעה התחרותית היא פחותה יותר, כאשר לזאת יש להוסיף גם את התועלת האפשרית משיתוף-הפעולה.

ג. מספר הרשתות האקטיביות שיהיו באזור מסוים לאחר שיתוף-הפעולה - ככל שהשיתוף כולל את כל הרשתות ובעלי הרישיונות החשש מפגיעה בתחרות יהיה גדול יותר. ככל שמתאפשר לערוך שיתוף בין חלק מהרשתות בלבד הרי נראה שההסדר יהיה פוגעני פחות.

ד. היקף שיתוף-הפעולה - על בעלי הרישיונות לבחון האם שיתוף-הפעולה מתקיים במספר רב של אתרים ומהם כמות השטח והאוכלוסייה עליהם ההסדרים משפיעים. ככל שמדובר במספר אתרים רב יותר ובכמות גדולה יותר של שטח או אוכלוסייה, כך השיתוף עלול להיות בעייתי יותר.

לסיכום, הרשות מטילה את האחריות על המפעילים שיצטרכו לשקול את כל ההיבטים ובסופו של יום לקבוע האם שיתוף במסגרת המדיניות החדשה עלול לפגוע בתחרות. למרות שהרשות מאשרת את ההחרגה החדשה ממדיניות השיתוף, נראה שהיא לא מתלהבת ממנה ורוצה לוודא שבידי המפעילים תהיה תמונה ברורה לקראת מה הם הולכים ושיידעו לבדוק מראש האם הם לא עוברים על חוקי התחרות.

צרו איתנו קשר *5988