דניה סיבוס גייסה 146 מיליון שקל ומצטרפת לבורסה בת"א

ההנפקה כללה גיוס הון והצעת מכר בהיקף כולל של 360 מיליון שקל ולפי שווי של 1.8 מיליארד שקל אחרי הכסף

פרויקט של דניה סיבוס / צילום: איל יצהר
פרויקט של דניה סיבוס / צילום: איל יצהר

חברת דניה סיבוס השלימה בהצלחה הנפקה הראשונית של מניותיה למסחר בבורסה בת"א. החברה דיווחה אתמול, כי במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושים בהיקף כולל של 360.4 מיליון שקל - בדיוק הסכום הכולל שנקבע בהנפקה.

בעקבות הצלחת ההנפקה יחלו מניות דניה סיבוס להיסחר בשבוע הבא בבורסה בת"א. עוד מסרה דניה סיבוס, כי כל התנאים לרישום ניירות הערך שלה למסחר בבורסה, ובכלל זה פיזור מזערי, שווי ושיעור מזערי של החזקות ציבור במניות החברה, מתקיימים כנדרש בהתאם לתקנון הבורסה ולהנחיות הבורסה.

ההנפקה בוצעה במחיר של 58 שקל למניה ושיקפה לדניה סיבוס שווי של 1.65 מיליארד שקל לפני הכסף, או 1.8 מיליארד שקל אחרי הכסף. מהלך ההנפקה כלל גיוס הון לחברה בהיקף של 146.3 מיליון שקל והצעת מכר של בעלת השליטה (אפריקה ישראל) בהיקף של 214.1 מיליון שקל.

עם זאת, הצעת המכר תממן לאפריקה ישראל רכישה של כ-12% ממניות אפריקה מגורים שבידי דניה סיבוס בתמורה לסכום של 215.1 מיליון שקל. כך שבפועל יזרום סכום ההנפקה כולו, בהיקף של 360 מיליון שקל (ברוטו), לקופתה של דניה סיבוס.

טרם ההנפקה החזיקה דניה סיבוס בכ-52% ממניות אפריקה מגורים, כאשר את יתרת המניות (40%) היא תחלק כעת כדיבידנד בעין לאפריקה ישראל. כך, שלאחר השלמת המהלך תהפוך אפריקה מגורים מחברה בת של דניה סיבוס לחברה אחות שלה.

לדניה סיבוס הון מניות קיים של 28.45 מיליון מניות, מתוכן ימכרו בעלי השליטה 3.69 מיליון מניות. בנוסף, הנפיקה החברה למשתתפים בהנפקה עוד 2.52 מיליון מניות חדשות, כך שמספר המניות של החברה יעמוד על 30.98 מיליון מניות.

בעקבות השלמת ההנפקה מחזיק הציבור ב-20.1% ממניות דניה סיבוס בעוד שאפריקה ישראל תמשיך להחזיק ב-79.9% מהמניות. אפריקה ישראל מוחזקת בידי לפידות קפיטל (80%) ואלטשולר שחם גמל ופנסיה (20%), שרכשו אותה לפני כשנה במסגרת הסדר החוב השני שלה.

החתמים בהנפקה היו לידר הנפקות, דיסקונט קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי - חיתום והנפקות וברק קפיטל חיתום. לקראת ההנפקה התקשרה דניה סיבוס בהסכם חיתום עם ארבעת החתמים, להעמדת חיתום להנפקה בהיקף כספי של עד 90.1 מיליון שקל.

דניה סיבוס היא אחת מחבורת הבניה הגדולות בישראל ופעילותה כוללת גם הקמת פרויקטים ברומניה, פולין וניו יורק שבארה"ב. החברה עוסקת בתחומי קבלנות הבניה למגורים, קבלנות הבניה שלא למגורים, קבלנות השתיות וכן ייזום פרויקטים למגורים בישראל (עם שותפים במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן") וברומניה.

כמו כן, מחזיקה דניה סיבוס בחברות בנות הפועלות בתחומי כוח האדם לבניה, ייצור מוצרים לבניה, תכנון והקמה של מערכות אלקטרו-מכניות, ייצור והתקנה של חלונות אלומיניום, וכן ביצוע עבודות ביסוס ודיפון.

לאחר השלמת ההנפקה, מחזיקה אפריקה ישראל ב-79.9% ממניות דניה סיבוס בשווי של 1.435 מיליארד שקל וב-52% ממניות אפריקה מגורים בשווי של כ-910 מיליון שקל. כך, שבסך הכול מחזיק אפריקה ישראל בנכסים בשווי של 2.35 מיליארד שקל, כאשר היא נטולת חובות מאז הסדר החוב.

לשם השוואה, לפני כשנה בלבד שילמו לפידות קפיטל ואטלשולר שחם גמל ופנסיה, סכום (נטו) של 676 מיליון שקל בלבד עבור 100% ממניות אפריקה ישראל. כך, שעבורם מדובר בהכפלת ההשקעה פי 3.5 (תשואה של 250%) בתוך שנה בלבד.

לפידות קפיטל, שבשליטת יעקב לוקסנבורג, נסחרת בבורסה לפי שווי של 1.89 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה טיפסה בכ-99% בשנה האחרונה וב-117% בשלוש השנים האחרונות. לוקסנבורג עצמו מחזיק כיום ב-83.2% ממניות לפידות קפיטל בשווי של 1.57 מיליארד שקל.

תמורת ההנפקה תשמש את דניה סיבוס לצורכי הון חוזר והבטחת מסגרות אשראי, להגדלת הפעילות בתחומי הקבלנות, להרחבת מפעלים לייצור מוצרי בנייה, והשקעות בתחומים נוספים כגון ייצור בטון ואספלט, וכן להעמדת הון עצמי לפרויקטים בתחומי הבנייה, היזמות והזכיינות. נכון להיום מבצעת דניה סיבוס במקביל כ-80 פרויקטים שונים והיא מציגה צבר הזמנות בהיקף של כ-10 מיליארד שקל.

את תשעת החודשים הראשונים של 2020 סיימה החברה ברווח נקי של כ-74 מיליון שקל, המשקף קצב שנתי של כ-100 מיליון שקל ב-2021 כולה. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 גם הציגה דניה סיבוס הכנסות של 2.66 מיליארד שקל, כמחציתן (1.36 מיליארד שקל) מקבלנות בניה למגורים והיתרה מתחומי הפעילות האחרים.

תחום הבניה למגורים, שכולל בעיקר בנייה של מגדלי דירות גם הניב את עיקר רווחי החברה בתקופה זו - 86 מיליארד שקל בשורת הרווח הגולמי ו-68 מיליארד שקל בשורת הרווח לפני מס. נכון לסוף ספטמבר 2020 הציגה דניה סיבוס הון עצמי (פרופורמה) של 355 מיליון שקל (ללא ההחזקה באפריקה מגורים).

צרו איתנו קשר *5988