הפוך מהבנקים: ההוצאות בגין הפסדי אשראי קטנו ב-2020, ומימון ישיר מחלקת דיבידנד

חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי שבשליטת קבוצת צור שמיר הכפילה את רווחיה ברבעון הרביעי, וסיכמה את כל שנת 2020 עם ירידה של 39% ברווח, לכ-71 מיליון שקל  הכנסות החברה קטנו בשנה החולפת בכ-21%

ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר /  צילום: יח"צ
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר / צילום: יח"צ

חברת האשראי הצרכני החוץ בנקאי מימון ישיר סיכמה את 2020 ברווח נקי בהיקף 70.9 מיליון שקל, המהווה קיטון של כ-39% ביחס לרווח של 115.9 מיליון שקל שרשמה החברה ב-2019. השחיקה ברווחי חברת האשראי שבשליטת קבוצת צור שמיר קרתה בעיקר בשל הפגיעה שנרשמה בתוצאות הרבעון הראשון ב-2020, כאשר "ביתר הרבעונים ב-2020 חל שיפור משמעותי בתוצאות הפעילות, היקף המעדת הלוואות, זמינות מקורות אשראי והיקף התמורה כתוצאה מעסקאות מכירת התיקים של החברה".

כך, החברה מדווחת כי רשמה רווח נקי של 34.4 מיליון שקל ברבעון הרביעי ב-2020, עלייה של 105% ביחס לרבעון המקביל בשנה שקדמה, ולאחר שברבעון השלישי ב-2020 רשמה החברה רווח של 38.3 מיליון שקל. ברבעון הראשון ב-2020 הפסידה מימון ישיר 28.1 מיליון שקל.

ב-2020 הסתכמו הכנסות החברה בכ-474.2 מיליון שקל, קיטון של כ-21% וזאת בעיקר בשל קיטון חד בשינויים בשווי ההוגן של תיקי ההלוואות, כאשר ההוצאות בגין הפסדי אשראי אפילו הצטמקו בכ-7% ל-75.1 מיליון שקל. הקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי קרה על אף גידול בתיק ההלוואות הממוצע של החברה ובעוד שבמערכת הבנקאית ואצל חברות כרטיסי האשראי הורגשה עד כה מגמה גורפת של גידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ל-2019 בשל משבר הקורונה.

החברה מתייחסת לסוגייה זו בדוחותיה, ומפרטת כי היא לא מציגה את המגמה הגורפת שמורגשת עד כה אצל נותני האשראי הגדולים במשק, משום ש"בהתאם להערכת החברה, הירידה בכשלי האשראי נובעת משיפור הטיפול בחייבים על-ידי מערך הגבייה של החברה וכן בשל גורמים מאקרו כלכליים כגון: תשלומי העברה מהממשלה למובטלים או עובדים בחל"ת, דחיית משכנתאות והלוואות על-ידי תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי האשראי וכן ירידה בצריכה הפרטית שהעלו את יכולת התשלום של הלווים". כלומר, דחיית החזרי ההלוואות בבנקים אפשרה למימון ישיר, ואולי גם לנותני אשראי חוץ בנקאיים נוספים (שאינם מפוקחים על ידי בנק ישראל) לשפר את מעמד חוב כלפיהם, במידה מסוימת על חשבון הבנקים.

מימון ישיר, שבניהולו של המייסד ערן וולף ושנסחרת לפי שווי של יותר מ-1.4 מיליארד שקל, גם הודיעה היום על חלוקת דיבידנד בגובה 13.3 מיליון שקל, וזאת חודשים ספורים לאחר שיא הקורונה, ועוד לפני שכל סימני השאלה לגבי התנהלות הלווים במשק הוסרו מסדר היום. לחברה מדיניות דיבידנד שלפיה היא תחלק דיבידנד שנתי של כ-35% מהרווח, כאשר בחברה ציינו בדוחות כי "בהתאם לאישור הדירקטוריון, עקב משבר הקורונה, מדיניות זו תחול החל משנת 2021". למעשה, גם בהיבט זה מימון ישיר ממחישה את השוני בתנאים הרגולטוריים שחווים הבנקים ושחווים גופים אחרים, דוגמת מימון ישיר. זאת משום שלא רק שהבנקים דחו החזרי הלוואות של לקוחות מבלי שהדבר ייחשב כהפרת תנאי ההלוואה המקורית, אלא שהם מנועים מלחלק דיבידנדים, בהתאם להוראות של הפיקוח על הבנקים שבבנק ישראל.

לדברי המנכ"ל וולף, "הגידול החד ברווח הנקי (ברבעון הרביעי, ר"ש) הושג, בין היתר, בעקבות צעדי התייעלות שבהם נקטנו עם פרוץ המשבר וירידה בנזקי האשראי בהשוואה לרבעון המקביל. נזקי האשראי הנמוכים ברבעון הרביעי משקפים ירידה משמעותית בכשלי האשראי ועלייה בשיעור ה"ריקברי" בהלוואות כתוצאה מהפעולות שבהן נקטנו לצמצום הסיכון וכן מהשפעות אקסוגניות משקיות".

עוד מסר כי "בעקבות השיפור המשמעותי בתוצאות החברה החל מהרבעון השני של השנה, החברה חלקה דיבידנד והכריזה על חלוקה נוספת כך שסך החלוקה בגין רווחי שנת 2020 הינה כ-25 מיליון שקל".

מה מתוכנן לקרות בשת"פ עם טסלה?

בהסתכלות על יעדים וצפי להתפתחות בשנה הקרובה מציינת החברה כי מתכוונת לבצע "הגדלה משמעותית בהשקעות הטכנולוגיות של החברה והרחבת הפעילות הדיגיטלית לצורך הגדלת יתרון תחרותי בתחומי הפעילות של החברה" כאשר "כחלק מהשקעות אלו, מתכוונת החברה לפתח מגוון כלים טכנולוגיים לצורך תמיכה בפעילות מכירת כלי הרכב על-ידי סוכנויות הרכב העובדות עימה". אך לא רק זאת, בדוחותיה מגלה מימון ישיר כי בכוונתה לקדם "הפיכת תהליך העמדת ההלוואות לדיגיטלי באופן מלא", כאשר "תהליך זה צפוי להיות מיושם, בין השאר, במסגרת שיתוף הפעולה של החברה עם חברת טסלה".

כמו כן, מימון ישיר מתכוונת להקים "פלטפורמה דיגיטלית לצורך קבלת מסגרות אשראי ותשלומים בבתי עסק ושימוש כארנק דיגיטלי", ולפתח "במיזם בתחום התשלומים בענף התיירות".

ומה לגבי השפעת משבר הקורונה על פעילות הליבה הנוכחית של החברה, העמדת הלוואות, בעיקר לרכישת רכבים? החברה מפרטת בדוחות כי "החל ממחצית חודש מרץ 2020 ועד לסוף חודש אפריל בעקבות ההגבלות שננקטו לבלימת התפשטות נגיף הקורונה, נפגע משמעותית היקף מכירת כלי הרכב, ובהתאם, היקף ההלוואות לרכישת כלי רכב שהעמידה החברה ירד משמעותית. עם זאת, לאחר היציאה מתקופת הסגר הראשון, ועל אף תקופות הסגר שבאו בעקבותיה, ניכר כי הביקוש להלוואות לרכישת כלי רכב משומש עלה משמעותית וחזר לרמה הדומה לרמת הביקוש טרום המשבר". כיום, מציינים בחברה, היקף הלוואות הרכב היומי המועמד על ידי החברה "דומה לתקופה שלפני משבר הקורונה".

בסוף 2020 עמד היקף תיק ההלוואות של החברה שלא הומחה לצדדים שלישיים - שרובו ככולו ללקוחות פרטיים (99% מהתיק), בדגש על אשראי למימון רכישת רכבים - על סך של כ-2.88 מיליארד שקל. זאת, לעומת יתרת הלוואות בגובה 2.38 מיליארד שקל שרשם הבנק בסוף 2019. עוד מפרטת החברה בדוחות כי "במהלך 2020 עמד היקף העמדת ושיווק ההלוואות על ידי החברה על סך של 3.75 מיליארד שקל - קיטון בשיעור של כ-31% בהשוואה ל-2019", כאשר במהלך היקף מכירת תיק הלוואות לצדדים שלישיים (ובראשם בנק אגוד, מזרחי טפחות והפניקס) הצטמק בכ-38% ביחס ל-2019, ועמד על 1.96 מיליארד שקל.

תחום ההלוואות לרכישת רכבים מניב לחברה כ-80% מהכנסותיה בשנה החולפת, כשהלוואות ה"סולו" - ההלוואות לכל מטרה וההלוואות למטרות ייעודיות בבתי עסק - קטנו במידה רבה. בשל כך, תחום ההלוואות לרכבים הניב 99% מהרווח לפני מס של החברה ב-2020 (לעומת 90.7% ב-2019).

תיק ההלוואות לכל מטרה וההלוואות למטרות ייעודיות בבתי עסק קטן ב-2020 משום שהחברה עצרה אשראים אלה במהלך שיא משבר הקורונה. מאז החברה שבה לפעולה בתחומים אלה "בהיקפים קטנים ולמטרות ייעודיות בלבד (השלמת הון לרוכשי רכבים נבחרים)". כך, ב-2020 החברה העמידה הלוואות ב"סולו" היקף 196 מיליון שקל לעומת היקפים של 545 מיליון שקל ו-884 מיליון שקל, ב-2019 וב-2018, בהתאמה. אגב, בעוד שהקיטון החד ב-2020 קרה "בשל הקורונה", הרי שהקיטון החד גם כן ב-2019 בהלוואות לכל מטרה שהעמידה מימון ישיר קרה בגלל "צמצום היקפי הפרסום בתחום והקשחת מודלי החיתום, וזאת נוכח רמת הסיכון הגבוהה יחסית בתחום זה".

עוד מציינת החברה בדוחות כי היא פועלת גם בתחום "הלוואות לאנשים פרטיים לרכישת דירות מגורים והלוואות המגובות בנדל"ן למגורים" - כלומר משכנתאות, כאשר "היקף הכנסות החברה בתחומים אלו הינו זניח - נכון למועד פרסום דוח זה, כ-1.4% מהיקף הכנסותיה של החברה". עוד מפרטת מימון ישיר בהקשר זה כי "נכון למועד הדוח, הפסיקה החברה את העמדת ההלוואות בתחום הנדל"ן למגורים" אך "עם זאת, החברה שוקדת על מציאת פיתרון הוני ומשפטי מתאים לצורך חידוש פעילות בתחום זה ביתר שאת". תחום זה מהווה מנוע צמיחה עבור החברה.

החברה הנפיקה לראשונה את מניותיה בבורסה בתל אביב באוגוסט 2020. בדוחותיה היא מפרטת כי פיטרה ב-2020 כ-90 עובדים, בשל משבר הקורונה וההחלטה לצמצם משמעותית את פעילותה בתחום הלוואות הסולו. כך, בסוף 2020 היו בחברה 444 עובדים, לעומת 539 עובדים בסוף 2019 - קיטון של 17.6% במצבת העובדים בתוך שנה. עוד מגלה החברה כי "הוותק הממוצע של כלל העובדים בארגון הינו כ-4 שנים ובקרב מנהלי החברה הינו כ-5.9 שנים".

צרו איתנו קשר *5988