הבנק הבינלאומי מסכם את 2020 עם רווח של 750 מיליון שקל

הרווח ב-2020 מהווה קיטון של 13% ביחס לרווח בשנה הקודמת ומשקף לבנק תשואה על ההון גבוהה של 8.6% • כמו יתר הבנקים, ברבעון הרביעי הבינלאומי הקטין את הוצאותיו בגין הפסדי אשראי במידה ניכרת

סמדר ברבר-צדיק, מנכ"לית בנק הבינלאומי / צילום: תמר מצפי
סמדר ברבר-צדיק, מנכ"לית בנק הבינלאומי / צילום: תמר מצפי

הבנק הבינלאומי , שבניהולה של סמדר ברבר-צדיק, סיכם את שנת 2020 עם רווח נקי של 750 מיליון שקל, המהווה קיטון של 13% ביחס לרווח בשנה הקודמת, והמשקף לבנק תשואה על ההון גבוהה של 8.6%. ב-2019 רשם הבנק החמישי בגודלו במשק רווח נקי של 865 מיליון שקל.

כמו יתר הבנקים, ברבעון הרביעי הבינלאומי הקטין את הוצאותיו בגין הפסדי אשראי במידה ניכרת ביחס למה שרשם בשלושת הרבעונים שקדמו לו בשנת הקורונה, והחל להתקרב לקצב רבעוני "רגיל" בהיבט זה (הגם שעודו לא שם). על רקע זה הבנק שבשליטת צדיק בינו רשם רווח של כ-210 מיליון שקל, המהווה ירידה של כ-5.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד וגידול ביחס לרבעון שקדם.

ברבעון הרביעי רשם הבנק הוצאות בגין פרישה מוקדמת בהיקף הגבוה בכ-20 מיליון שקל מאשר ברבעון המקביל ב-2019, כך שבנטרול הגידול בהוצאות בגין תוכנית הפרישה המוקדמת, הרי שההשוואה בתוצאות הרבעוניות של הבנק הייתה טובה יותר.

בשנה החולפת גדל האשראי שהבנק העמיד לציבור בכ-3.5%, לעומת ממוצע כלל ענפי של 4.4%, כאשר במקביל זינקו הפיקדונות של הציבור בבנק בכ-18%, בצל הבהלה של הציבור ו"הריצה לוודאות" ובדומה למה שקרה בכל המערכת הבנקאית. בסיכומה של 2020 העמיד הבנק אשראי לציבור שהיווה כ-64% מהפיקדונות של הציבור בבנק - השיעור הנמוך ביותר במערכת. עוד נציין כי נכסי הלקוחות המיועצים ונכסי הלקוחות שהבנק מתפעל גדלו בשיעור ניכר בשנה החולפת, וזה גם תרם לצמיחתו.

בדומה למתחריו, גם הבינלאומי הושפע במיוחד בשנה החולפת מהשלכות משבר הקורונה על תיק האשראי שלו, וזאת דרך הגידול החד בהוצאות בגין הפסדי אשראי, בדגש על ההוצאות הקבוצתיות (שנעשות לא על סמך הרעה נקודתית במצב לווה מסוים אלא מתוך חששות להרעה כללית עתידית). בכל 2020 רשם הבנק הוצאות בגין הפסדי אשראי בהיקף של 464 מיליון שקל, המהווים גידול של כ-236%. רוב ככולו של הגידול כאמור הוא בהפרשות הקבוצתיות, וזאת בדומה למה שעבר על המערכת הבנקאית בכללותה, בעידוד הפיקוח על הבנקים.

עוד היבט שהשפיע על תיק האשראי של הבנק בשנה החולפת הוא מתווה דחיית ההחזרים בהלוואות מבלי שהדבר יהווה הפרה של תנאי ההלוואה המקורית, אשר סוכם על-ידי המערכת הבנקאית יחד עם הפיקוח על הבנקים. בדוחותיו מפרט הבינלאומי כי נכון לסוף 2020 עמד סך תיק האשראי שבגינו היו דחיות החזרים על 1.75 מיליארד שקל, כשנכון לסוף ינואר היקפו של תיק זה כבר ירד ל-941 מיליון שקל.

מבחינת מצב ההקפאות של החזרי הלוואות בתיק המשכנתאות עולה כי בסוף 2020 הוקפאו החזרי משכנתאות בכ-3.5% מתיק המשכנתאות הכולל של הבנק - השיעור הנמוך ביותר במערכת הבנקאית המקומית. דבר זה מעיד על מאפייני התיק של הבנק, כשסך תיק המשכנתאות של הבנק גדל בשנה החולפת בכ-10.8% לנתח של 6.7% (לעומת נתח שוק של 6.6% ב-2019).

אגב, הבנק הכי צומח במשכנתאות, בשיעור ביחס לעצמו, הוא דיסקונט, שגדל מנתח של 9.6% מהשוק ב-2019 לנתח של 10.2% משוק המשכנתאות ב-2020. גם בנק הפועלים מציג צמיחה נאה בנתח שוק שלו בשוק זה.

בסיכום השנה רשם הבנק הבינלאומי גידול של 1.3% בהכנסות מריבית לצד עלייה של 6.6% בהכנסות מעמלות. למעשה, אחת החוזקות של הבינלאומי היא הפעילות בניירות ערך ומסחר. זה בא לידי ביטוי במהלך 2020, עם הגידול החד בפעילות בשוקי ההון, שהובילה לעלייה בהיקף של כ-100 מיליון שקל בעמלות מסחר, שהיוותה גידול של כ-25% ביחס ל-2019. מנגד, בין היתר הבנק נפגע מהקורונה גם דרך קיטון ברווחי חברת כרטיסי האשראי כאל, שהבנק מחזיק ב-28% ממניותיה.

גם הבינלאומי מדווח על מגמת ההתייעלות שבאה לידי ביטוי בירידה במצבת המשרות בבנק, שקטנה בשנה החולפת בכ-5.3%, כשרק דיסקונט התייעל יותר ממנו, באופן יחסי. בבנק הבינלאומי מציינים בהקשר זה כי "הוצאות הסילוק בגין תוכנית זו נרשמו ברבעון הרביעי, ותוצאותיה יבואו לידי ביטוי בירידה בהוצאות בשנים הבאות".

עוד לדברי המנכ"לית ברבר-צדיק, "למרות המפנה שמביא עימו מהלך החיסונים המשמעותי כאן בישראל, עדיין האי-ודאות גדולה". עוד היא מסרה כי "סממן נוסף של השלכות מגפת הקורונה הוא האצת השימוש בדיגיטל", תוך שציינה בהקשר זה כי "הבינלאומי שידרג בשנים האחרונות את המערך הטכנולוגי". בבנק מציינים שימוש גבוה מאוד בשנה החולפת באפיקים הדיגיטליים.

צרו איתנו קשר *5988