מועצת הרשות השנייה מינתה שישה דירקטורים חדשים לחברות החדשות

לגלובס נודע כי הנבחרים הם אברהם נתן, יפעת בן חי שגב, אסתי אפלבוים-פולני, איריס פיין, איל דה פאו וגיל סלומון • המועצה קיימה היום "מרתון" מפגשים עם 15 המועמדים הסופיים לתפקיד, מתוך כוונה מראש להשלים עוד היום את בחירתם של שישה דירקטורים

מועצת הרשות השנייה השלימה הערב (ד') את בחירתם של שישה דירקטורים חדשים מטעם הציבור לדירקטוריונים של חברות החדשות: לגלובס נודע כי הנבחרים הם אברהם נתן, יפעת בן חי שגב, אסתי אפלבוים-פולני, איריס פיין, איל דה פאו וגיל סלומון.

אסתי אפלבוים-פולני , גיל סלומון ואיריס פיין ישמשו דירקטורים בחדשות 12; ואברהם נתן, יפעת בן חי שגב ואיל דה פאו - בחדשות 13.

מועצת הרשות השנייה, האמונה על בחירת הדירקטורים, קיימה היום "מרתון" מפגשים עם 15 המועמדים הסופיים, מתוך כוונה מראש להשלים עוד היום את בחירתם של שישה דירקטורים. לכל אחד מהמועמדים הוקצו 15 דקות שבהם יכלו חברי מועצת הרשות השנייה לתהות על קנקנם של המועמדים.

חברות החדשות שייכות אמנם לערוצים מסחריים שהינם בבעלות פרטית, אבל מאחר ולחדשות יש חשיבות דרמטית בקיומה של דמוקרטיה, חלות על החברות מגבלות פיקוח רבות מתוך הסתכלות על התוכן המועלה בהם כמשאב ציבורי.

לכן לפי החוק, ארבעה מבין עשרת הדירקטורים בכל אחת מחברות החדשות של הערוצים המסחריים הם נציגי ציבור והם נבחרים על ידי חברי מועצת הרשות השנייה. על החשיבות הרבה שראה המחוקק בתפקידים אלה ניתן ללמוד מכך שתפקיד יו"ר הדירקטוריון שמור תמיד לנציג הציבור. לכאורה

לדירקטורים בחברות החדשות יש סמכויות הנוגעות לתחומים רגישים - למשל הגדרת תקציב החברה ואישורו. הדירקטורים מטעם הציבור הם לכאורה מיעוט ולכן על פניו האפשרויות שלהם להשפיע מוגבלות, אבל תפקיד היו"ר נושא עימו הרבה כוח, וגם אם לנציגי הבעלים יש כוח משמעותי יותר עדין הניסיון מלמד כי גם נציגי ציבור יכולים להשפיע.

דוגמה לכך אפשר היה לראות בעת שבעלי רשת 13 ביקשו לפטר את מנכ"ל חדשות 13 דאז גולן יוכפז ונציגות הציבור בדירקטוריון נעמדו פומבית לצידו. זה אמנם לא מנע את מהלך הפיטורים, אבל צבע אותם בצבעים אחרים מזה שביקשו בעלי השליטה להציג.

במועצת הרשות השנייה קיבלו עשרות מועמדויות, ולאחר מיון קורות החיים נבחרו המועמדים הסופיים, שנפגשים עם חברי המועצה.