שיפור חד בתוצאות כלל ביטוח: הרווח הכולל ב-2020 קפץ כמעט פי 7 ל-602 מיליון שקל

ברבעון הרביעי של 2020 רשמה חברת הביטוח שבניהולו של יורם נוה "רבעון שיא", עם רווח כולל של כ-682 מיליון שקל • נוה: "התוצאות הטובות ביותר בעשור האחרון" • בשורה העליונה רשמה החברה גידול של כ-2% בפרמיות ובדמי הגמולים, שהסתכמו בכ-19.5 מיליארד שקל

יורם נוה, מנכ''ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי
יורם נוה, מנכ''ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

חברת כלל ביטוח , שבניהולו של יורם נוה, מסכמת את שנת 2020 עם רבעון רביעי חזק שבמהלכו עברה מהפסד מתחילת שנה לרווח רווח שנתי. בסיכומה של 2020 רשמה כלל ביטוח רווח כולל שנתי של 601.7 מיליון שקל, הגבוה בכמעט פי 7 מרווח כולל של 89 מיליון שקל שרשמה בכל 2019. במהלך הרבעון הרביעי ב-2020 רשמה כלל ביטוח רווח כולל רבעוני של 682 מיליון שקל - הרווח הרבעוני השני בגובהו בענף הביטוח, אחרי הפניקס. בכלל ביטוח ציינו כי הרבעון הרביעי ב-2020 היה "רבעון שיא", והוא היה בהשוואה לרווח כולל רבעוני של כ-134 מיליון שקל ברבעון האחרון של 2019.

לדברי המנכ"ל נוה, החברה "מציגה היום את התוצאות הטובות ביותר בעשור האחרון, תוך שהיא מיישמת בהצלחה את התוכנית האסטרטגית שהתוותה בשלהי 2019, שהותאמה במהלך 2020 ומציגה יעדי צמיחה והתייעלות מהמובילים בענף, תוך שיפור משמעותי ברווח החיתומי", וזאת, "על אף משבר הקורונה".

יו"ר הקבוצה חיים סאמט, שהוצע לדירקטוריון החברה על-ידי אלרוב של אלפרד אקירוב, מסר בנוסף כי החברה "מציגה תוצאות מרשימות ב-2020", וכי "דירקטוריון כלל החזקות ימשיך לפעול להמשך שיפור המגמה, מתוך מטרה להביא את החברה חזרה למובילות בענף".

בינתיים, בדוחות כלל ביטוח הוסבר כי השיפור המשמעותי ברווח קרה "כתוצאה מהשפעות פיננסיות על הנכסים והתחייבויות", כאשר, בדומה למה שקרה עם המתחרות, "על אף שנרשמו הכנסות מהשקעות מתונות יותר ב-2020 ביחס ל-2019 כאמור, חל גידול ברווח הכולל כתוצאה מהשפעות פיננסיות על העתודות, ובכללן שינוי ריבית, עדכון פרמיית אי-נזילות והתאמת נכסים להתחייבויות, שהקטינו את העתודות לקיצבה בביטוח חיים לעומת הגדלת עתודות ב-2019, והקטנת עתודות בענף סיעוד במסגרת בדיקת נאותות העתודה לעומת הגדלת עתודות בתקופה המקבילה, לרבות כתוצאה מכך שהחברה ייחסה בתקופת הדוח לתחום הסיעוד חלק מעודף השווי ההוגן של הנכסים מעל ערכם בספרים, שיוחסו בעבר לביטוח חיים".

אך לא רק זאת, על-פי כלל ביטוח, ב-2020 חל שיפור נוסף ברווח לעומת 2019, וזאת משום שבתקופה המקבילה נרשמו "עלויות פירעון מוקדם בסך של כ־65 מיליון שקל בעקבות החלפת כתבי התחייבות לצורך הארכת משך החיים הממוצע של התחייבויות החברה", כאשר בנוסף היו ב-2019 השפעות נוספות לחיוב על עתודות החברה. בסך-הכול, ההשפעות החריגות תרמו לכלל ביטוח ב-2020 סך של כ-410 מיליון שקל, בעוד שב-2019 הן גרעו מרווחי החברה כ-837 מיליון שקל.

בשורה העליונה כלל ביטוח הציגה בשנה החולפת צמיחה, עם גידול של כ-2% בפרמיות ובדמי הגמולים שגבתה ב-2020, ושהסתכמו בכ-19.5 מיליארד שקל. 

חלוקת אופציות כן, דיבידנד לא 

בד-בבד עם פרסום הדוחות מציגה כלל ביטוח תוכנית תגמול ותוכנית חלוקת אופציות חדשות, ובכללן חלוקת אופציות לעובדים מהשורה (875 עובדים "רגילים") ומנהלי מחלקות ולא רק למנהלים בכירים. בסך-הכול מדובר באופציות לכ-2.2% ממניות החברה בדילול מלא.

לצד השיפור המורגש בתוצאותיה של כלל ביטוח, היא עדיין לא מחלקת דיבידנדים, בדומה לכמה ממתחרותיה המרכזיות. בעניין זה נעריך כי החברה עדיין לא קיבלה החלטות בנושא מדיניות דיבידנד.

בסוף 2020 ניהלה כלל ביטוח נכסים בהיקף כולל של כ-237 מיליארד שקל, לעומת כ-220 מיליארד שקל בסוף 2019. מדובר בגידול של כ-8% בשנת הקורונה, וזאת בעיקר הודות לגאות בשוקי ההון לאחר השפל שקרה בסוף הרבעון הראשון של 2020. ב-2021 המשיכה החברה במגמה, כשנכון לימים אלה היא מנהלת נכסים, "ברמת שיא", של כ-244 מיליארד שקל, כשזה זמן שהיא גם נהנית מתשואות גבוהות ביחס למתחרותיה.

בחינת התוצאות של חברות הביטוח הגדולות מלמדת בנוסף כי כלל ביטוח עקפה בשנה החולפת את הרווח של מגדל והתקרבה לרווח של מנורה מבטחים, כשהיא השתפרה מאוד גם במונחי תשואה להון. 

צרו איתנו קשר *5988