מגדל בהליכי גישור עם שני היו"רים לשעבר על כ-5.5 מיליון שקל

בגין הליך הגישור נרשמה הפרשה של 3 מיליון שקל ב-2020 • הממונה על שוק ההון משה ברקת הבהיר לדירקטוריון מגדל ביטוח כי הוא נגד הצבתו של בעל השליטה אליהו, המכהן גם כיו"ר מגדל אחזקות, בדירקטוריון מגדל ביטוח

ניר גלעד ומוטי רוזן / צילום: יוסי כהן, תמר מצפי
ניר גלעד ומוטי רוזן / צילום: יוסי כהן, תמר מצפי

בעוד שקבוצת הביטוח מגדל שבשליטת שלמה אליהו, ויו"ר מגדל ביטוח המודח, מוטי רוזן, מחכים להכרעת בעלי המניות בנוגע להסכם פשרה שסוכם בין הצדדים לפתרון העימות בצמרת הקבוצה, מתנהל בימים אלה במגדל הליך גישור עם היו"ר שקדם לרוזן, ושהודח אשתקד, ניר גלעד.

על פי הדוחות ל-2020 של מגדל, "מתקיים הליך גישור בין החברה לבין גלעד בקשר לטענות גלעד לנזקים שנגרמו לו עקב סיום תפקידו בקבוצה". בגין הליך זה נרשמה הפרשה של 3 מיליון שקל ב-2020. את הגישור עם גלעד מתנהל אצל השופטת בדימוס הילה גרסטל.

ברקת נגד חזרת אליהו לביטוח

במקביל, בימים אלה מגדל נערכת להליך גישור עם רוזן, וזאת בתלות שהסכם הפשרה עם היו"ר, שהודח לאחרונה לאחר פחות מרבעון בתפקיד, יאושר על-ידי בעלי המניות, שיצביעו בנושא באסיפה כללית שתתקיים ב-21 באפריל. להדחת רוזן קדם סכסוך חריף בינו ובין מנכ"ל מגדל ביטוח רן עוז. נכון להיום אין יו"ר קבוע חדש במגדל ביטוח.

בתוך כך נודע כי הממונה על רשות שוק ההון משה ברקת הבהיר לחברי דירקטוריון מגדל ביטוח כי הצבתו של בעל השליטה אליהו, המכהן גם כיו"ר מגדל אחזקות, בדירקטוריון מגדל ביטוח, יכולה לפגוע ביציבות הניהולית של החברה מבחינתו, ולכן הוא נגד מהלך שכזה. הוא הבהיר כי על הדירקטורים להבין את המשמעות של תמיכה במהלך שכזה. אליהו עזב את דירקטוריון מגדל ביטוח אשתקד לאחר עימות עם הממונה, ובהתאם להבנות עימו.

בשבוע שעבר הגיעו מגדל ורוזן להבנות שלפיהן יקבל האחרון עם פרישתו מכל תפקידיו בקבוצה סך של 2.5 מיליון שקל בגין תקופת הודעה מוקדמת (של תשעה חודשים), נוסף על פיצוי בגובה מיליון שקל בגין העיכוב שחל באישור מינויו במשך שמונה חודשים ב-2020.

עוד קבעו מגדל ורוזן, כי יתקיים גישור ביחס לתגמול שרוזן דורש בגין תקופת אי-תחרות של תשעה חודשים (בהתאם לחוזה העסקה שנחתם בינו ובין החברה טרום הגיעו אליה), ולתשלום נוסף בגין נזק שנגרם לו לטענתו עם הדחתו.

תמיכה בפשרה מחברות הייעוץ

כלומר, על פי הסכם הפשרה תשלם מגדל לרוזן תגמולים בהיקף מצטבר שנאמד בכ-3.5 מיליון שקל, ו"שאין עליהם מחלוקת בין הצדדים", כאשר יש מחלוקת ביחס לתשלומים נוספים בהיקף של כ-2.5 מיליון שקל. אם הגישור לא יצלח, אזי המחלוקת תועבר להליך בוררות, שייעשה על-ידי שופט עליון או מחוזי בדימוס.

חברת הייעוץ למוסדיים אנטרופי ממליצה לבעלי המניות במגדל לאשר את הפשרה עם רוזן, וזאת מתוך ראייה שהחברה צריכה לסגור את הפרק האמור ולהתחיל בהקדם בדף חדש. ככל הידוע גם חברת עמדה העבירה לחלק מלקוחותיה המלצה ייעודית ופרטנית דומה.