משרד התקשורת נערך להבטיח שהסיבים האופטיים יגיעו לכל הארץ

המשרד פרסם טיוטת תיקון רישיון לקראת ההחלטה של בזק על האזורים שבהם תחויב להשלים פריסה • המתחרות צפויות להתמודד במרכזים על הפריסה באזורים שלא יבחרו על ידי בזק

פריסת סיבים אופטיים / צילום: איל יצהר, גלובס
פריסת סיבים אופטיים / צילום: איל יצהר, גלובס

משרד התקשורת פרסם טיוטת תיקון לרישיון של בזק לקראת ההכרזה שלה על אזורי פריסת הסיבים. בזק אמורה להודיע למשרד התקשורת על האזורים הנבחרים עד ה-31 במאי. המפעילות המתחרות צפויות להתמודד במרכזים על הפריסה באזורים שלא יבחרו על ידי בזק.

משרד התקשורת החליט לפרסם כבר כעת את טיוטת תיקון הרישיונות משני טעמים. לדברי המשרד, עם קביעת חובת הפריסה ברישיונה של בזק, תוטל חובת תשלומים על שחקניות רלוונטיות בשוק התקשורת, שמטרתה לייצר מקור כספי להשתתפות במימון פריסת רשת מתקדמת באזורים שלא נכללו בהודעתה של בזק ("אזורי התמרוץ"). כספים אלה יוקצו באמצעות מכרזים, ובהתאם לחוק, שר התקשורת יקבע ברישיונות הזוכים חובת פריסה באזור שירות הכולל את אזורי התמרוץ שלגביהם זכו.

תיקון החוק מבקש להבטיח חובת פריסה כלל ארצית של תשתיות מתקדמות ומתן שירות לכל דורש, על ידי בזק באזור השירות שייקבע ברישיונה ועל ידי הזוכים במכרזים באזורי התמרוץ שלגביהם זכו. לכן, פרט לנושא אבני הדרך, שוקל המשרד להשתמש בנספח חובת הפריסה של בזק כמדד לחובת הפריסה שתיקבע ברישיונות הזוכים במכרז. ולכן יש חשיבות לקבל את התייחסות הגורמים שהתיקון עשוי לחול עליהם כבר היום, לפני שיעוגן ברישיון ברישיון בזק.

הסיבה השנייה, לדברי המשרד, היא שחובת אספקת השירות של בזק באזורי הפריסה כוללת גם חובת אספקת שירותים סיטונאיים, ועל כן יש חשיבות לקבל את עמדתם של ספקי השירות העושים שימוש בשירותים הסיטונאיים של בזק על תיקון הרישיון המוצע.

לפי מדיניות המשרד, מתווה הסיבים אמור להביא לפריסה אוניברסלית של סיבים, אותה פריסה שהמשרד ויתר עליה לבזק. האחרונה טענה שתחת חובת פריסה אוניברסלית של סיבים, הפרויקט אינו כדאי לה כלכלית והיא אינה יכולה לבצעו. הפתרון כאמור היה לוותר לבזק ולהציע מתווה שבו היא מוותרת על פריסה באזורים לא כלכליים לה, ומסירת אותם אזורים למפעילים או גורמים חיצוניים. את ההשלכות של ההחלטה ושל המדיניות נידרש לבחון בהמשך.