שופטים | בלעדי

זכות השופטים לעיין בכל תיק תוגבל: יידרשו להצהרה או לאישור

ועדה של הנהלת בתי המשפט ממליצה כי השופטים יידרשו להצהיר בכתב כי העיון בתיקים לא חסויים שלא נדונים אצלם נעשה לצורכי עבודה, עיון בתיקים חסויים - רק בכפוף לאישור של נשיא ביהמ"ש • המטרה: למנוע פגיעה בזכות לפרטיות של הצדדים לתיק ולהגן על סודות מסחריים

השופט רון שפירא / צילום: לשכת עורכי דין
השופט רון שפירא / צילום: לשכת עורכי דין

סוף לאפשרות של שופטים לעיין בכל התיקים שלא נדונים אצלם. ועדה שמינתה הנהלת בתי המשפט בראשות נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, השופט רון שפירא, ממליצה (למעשה מנחה) לראשונה להגביל את האפשרות של שופטים ורשמים לעיין באמצעות מערכת "נט המשפט" בתיקים חסויים של בתי המשפט שנדונים על-ידי שופטים או רשמים אחרים. עוד לפי הנחיות הוועדה, כאשר שופטים ירצו לעיין בתיקים שאינם חסויים, הם יידרשו להצהיר בכתב כי העיון נעשה לצורכי עבודה.

 
  

מאז אמצע העשור הקודם, כל התיקים המשפטיים שנדונים בבתי המשפט השונים ברחבי הארץ מנוהלים באופן אלקטרוני באמצעות מערכת "נט המשפט" שהיא מערכת שפותחה ומיושמת על-ידי הנהלת בתי המשפט. בזמן נתון יש בתוך המערכת עשרות אלפי תיקים אזרחיים ופליליים ומאות אלפי מסמכים שכוללים מידע פרטי ורגיש אודות ציבור המתדיינים בבתי המשפט.

המערכת משרתת דרגים שיפוטיים ומזכירותיים פנים-ארגוניים, ובנוסף את קהל עורכי הדין, עיתונאים, בעלי העניין והציבור הרחב. אולם בעוד שעורכי דין והציבור הרחב מקבלים הרשאה לעיין רק בתיקים שהם צד להם או מייצגים בהם, עד היום השופטים והרשמים יכולים היו לקבל מידע לגבי כל תיק שיפוטי גם כשלא היה להם קשר ישיר לתיק. המצב הזה אינו תקין, מאחר שגישה בלתי מוגבלת לתיקים עלולה להביא לפגיעה בזכויות של הצדדים שצריך להגן עליהם, כגון הזכות שלהם לפרטיות, הצורך להגן על סודות מסחריים שעולים בתיק ועוד.

דוגמה לבעייתיות שעלולה לצוץ מגישה בלתי מבוקרת של שופטים למידע בתיקים אחרים אפשר למצוא במקרה שהתרחש לפני כמה שנים. באוגוסט 2016 נזף נציב תלונות הציבור על שופטים, אורי שהם, בשופט בבית משפט השלום במרכז הארץ. זאת, לאחר שהתברר כי אותו שופט ביקש לקבל, באמצעות קלדנית של בית המשפט, מידע מתיק של חברתו לחיים שנדון בבית המשפט לענייני משפחה.

בהחלטתו קבע הנציב כי אף שהשופט הצהיר שלא ביקש להשפיע על ההליך של חברתו, הרי שהשפעה עקיפה ובלתי מכוונת עשויה הייתה להיווצר. ומנם אותו שופט במקרה הספציפי ניסה להגיע אל המידע על התיק באמצעות קלדנית. אולם החשש הוא שבמצב שבו אין הסדרה של הגישה של שופטים לכלל התיקים, עלולים להיווצר מצבים של שימוש לרעה בכוח.

הצהרה של השופט

כדי להסדיר את הנושא ולקבוע מתווה להרשאות גישה ועיון בתיקים לשופטים ולרשמים מונתה בספטמבר 2019 הוועדה של הנהלת בתי המשפט. לחברי הוועדה נקבעו ראש הוועדה שפירא וכן נשיא בית משפט השלום בירושלים, אביטל חן, נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, הדס יהלום, רשם בית המשפט העליון והשופט רון גולדשטיין. חברים נוספים בוועדה הם שלומית לביא, סמנכ"לית תפעול ומזכירויות בהנהלת בתי המשפט, עו"ד יסמין גנדלמן מהמחלקה המשפטית וסיגל יבין מאגף המחשוב.

לאחרונה פרסמה הוועדה את מסקנותיה ואלה הגיעו לידי גלובס. ההנחיה המרכזית של הוועדה היא לאפשר לשופטים עיון בתיקים שאינם חסויים, רק בכפוף לכך שהשופט שמבקש גישה ועיון בתיק שאינו בטיפולו יצהיר בתוך מערכת "נט המשפט" כי העיון הוא לצורכי עבודה. לפי ההנחיה, השופט יידרש להצהיר בזו הלשון: "הנני מצהיר כי העיון נעשה לצורכי עבודתי".

עוד ממליצה הוועדה כי הנשיאים של בתי המשפט יוכלו לעיין בכל תיק של בית המשפט שהנשיא עומד בראשו וכן בכל תיק באותו מחוז, לרבות בתיקים המסווגים כחסויים לצדדים ופתוחים לשופט הדן בתיק וצוותו. וזאת, ללא צורך בהצהרה כלשהי. עם זאת, לפי המלצת הוועדה ככול שנשיא מבקש לעיין בתיק המתנהל במחוז אחר, יידרש גם הוא לחתום על ההצהרה בכתב כי העיון נעשה לצורכי עבודה.

עיון בתיקים חסויים

חלק מהתיקים שנדונים בבתי המשפט, כגון תיקי משפחה, תיקי מס, תיקי נוער ותיקים רבים נוספים, מוגדרים כחסויים על-פי דין או מכוח החלטה שיפוטית אחרת. הוועדה ממליצה כי שופט שמעוניין לעיין בתיק חסוי (שנדון אצל שופט אחר) בערכאה שבה הוא מכהן יצטרך לפנות לנשיא או לסגן הנשיא של בית המשפט שלו עם בקשה מנומקת לעיין בתיק, וכן יציין את פרק הזמן הנדרש לו לעיון. "הנשיא/סגן הנשיא ישיב לבקשה בכתב לאחר התייעצות עם השופט המטפל בתיק", נקבע בהמלצה.

לפי המלצות הוועדה, אם שופט יבקש לעיין בתיק חסוי שנדון בערכאה אחרת יהיה עליו לפנות לנשיא או לסגן הנשיא הערכאה בה הוא מכהן בדוא"ל בבקשה מנומקת ויציין את פרק הזמן הנדרש לו לעיון. "נשיא א' יפנה לנשיא ב' שהתיק המבוקש נמצא בבית המשפט שהוא עומד בראשו; נשיא ב' ישיב בכתב, לאחר התייעצות עם השופט המטפל בתיק; ככול שהבקשה אושרה על-ידי נשיא ב', נשיא א' יעביר הודעה לגורם המתאים בחטיבת מזכירויות/מחשוב לפתיחת האפשרות לעיון. בהודעה יפורט מספר התיק ומשך הזמן הנדרש לעיון", נקבע בדוח הוועדה.

מוחרגים: תיקי אימוץ

הוועדה מציינת כי תיקי אימוץ אינם מתנהלים במערכת "נט המשפט" והם חסויים מכוח הוראת חוק, ולכן הוועדה לא דנה בסוגיה של עיון בתיקי אימוץ. עוד מציינת הוועדה כי נקוד המוצא של הדיון שלה שהוסכמה על כלל חבריה הייתה כי ההרשאות לעיון בתיקים כפי שהן מוגדרות על-ידה הן רק לצורכי העבודה של השופט כאשר על עבודת השופט חלים כללי האתיקה המחייבים את השופטים בעבודתם.

לפי כללי האתיקה של השופטים, בין היתר, נאסר עליהם להפיק טובת הנאה ממעמדם - בין טובת הנאה חומרית בין אחרת - אם במישרין ואם בעקיפין. כללי האתיקה קובעים בנוסף כי שופט לא יעשה שימוש במעמדו כשופט לקידום ענין שלו או של אחר. כמו כן קובעים כללי האתיקה כי שופט לא יציין את דבר היותו שופט ולא יעשה שימוש במסמך הנושא את תוארו כשופט בנסיבות שבהן עלול השימוש בתואר להיראות כניסיון לא ראוי להשיג מעמד מועדף.

יצוין כי תנועת "הצלחה" והיועץ המשפטי שלה, עו"ד אלעד מן, סייעו בהבאת המידע על דוח ועדת הנשיא שפירא לידי גלובס.

צרו איתנו קשר *5988