מתגרשים בתקופת הקורונה? בחנו אם כושר ההשתכרות שלכם ירד באופן שישפיע על החבויות הכספיות בגירושים

אחת הזירות המשפטיות המשמעותיות והמוכרות בהן עולה לקדמת הבמה המונח "כושר השתכרות" היא זירת הגירושים • מה ההשפעה של הירידה בכושר ההשתכרות? איך מחשבים את כושר ההשתכרות בתקופה שבה מאות אלפי עובדים הוצאו לחל"ת ולאבטלה בעקבות הקורונה? ומה המשמעויות של המצב בהליכי הגירושים?

גירושים / אילוסטרציה: Shutterstock, Burdun Iliya
גירושים / אילוסטרציה: Shutterstock, Burdun Iliya

למשבר הקורונה, אשר כפה על המשק סגרים ומגבלות, עלולות להיות - ויש גם בפועל - השפעות שליליות על ההכנסות השוטפות של רבים מהעובדים במשק, וכתוצאה מכך גם על תוצאות הליכים משפטיים אשר יעמדו להכרעה שיפוטית בחודשים ובשנים הבאות. ישנם הליכים משפטיים רבים שבהם לכושר ההשתכרות יש משמעות דרמטית - וביניהם תביעות נזיקין, הליכי הוצאה לפועל, חדלות פירעון ואחרים, אך אחת הזירות המשפטיות המשמעותיות והמוכרות בהן עולה לקדמת הבמה המונח "כושר השתכרות" היא זירת הגירושים.

אדם יכול להיות שף מפורסם, מפיק אירועים מצליח או אפילו קברניט של מטוס - שלושתם בעלי כושר השתכרות מוכח וגבוה בימי שגרה, אולם הקורונה שיבשה את מקור פרנסתם, ואין ודאות מתי ימצאו פרנסה חלופית, בוודאי בגובה שאליו הורגלו. אותו שינוי בכושר השתכרות בתקופת הקורונה יכול להשפיע באופן ניכר בהליכי גירושים, אשר במספריהם נרשמת מגמת עלייה בימים אלה.

מה ההשפעה של הירידה בכושר ההשתכרות? איך מחשבים את כושר ההשתכרות בתקופה בה מאות אלפי עובדים הוצאו לחל"ת ולאבטלה בעקבות הקורונה? ומה המשמעויות של המצב בהליכי הגירושים? רו"ח אהוד שושן מ-LETTERA ייעוץ כלכלי נותן טיפים איך להתמודד עם המצב ומה צריך לעשות כדי להוכיח ירידה בכושר ההשתכרות.

מה זה כושר השתכרות בהליכי גירושים?

כושר ההשתכרות הוא נכס בר חלוקה בעת גירושים. כאשר קיימים פערים מהותיים בין יכולות ההשתכרות של הבעל והאישה, ניתן לעתור להתחשב בפער זה במסגרת חלוקת הרכוש, ולקבל פיצוי או איזון אחר בנכסים שנצברו במהלך הנישואים. מדובר למשל במצבים בהם האישה או הבעל פיתחו את הקריירה, את המוניטין ואת "הנכס" של יכולת ההשתכרות שלהם בעוד הצד השני לא עבד או עבד במשרה פחות תובענית ועם היציאה מהנישואים צד אחד יכול להמשיך להשתכר סכומים נכסים מעסקיו או מקצועו והצד השני יתקשה למצוא עבודה או יישאר בעבודה שבה הכנסתו נמוכה מאוד. כאשר הפערים בהשתכרות הצדדים או ביכולת שלהם להשתכר משמעותיים מאוד ובלתי הוגנים - בית המשפט יכול "לאזן" את המצב באמצעות חלוקה לא שווה של שאר הרכוש שנצבר, לטובת הצד המקופח.

לדברי רו"ח שושן, "הסדרים כלכליים במסגרת גירושים מתבססים במידה רבה על כושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג. לזוגות הנמצאים או ימצאו את עצמם בתהליכי גירושים מוסיף המשבר קושי משמעותי של חוסר ודאות נוגע לכושר השתכרות עתידי. תחשיבי מזונות, מדור, ואף שוויים של נכסי קריירה עלולים להיגזר מנתוני עבר, אשר ייתכן שלא יהיו רלוונטיים עוד".

איך מחשבים כושר השתכרות בימי שגרה?

ככלל, כאשר עולה מחלוקת בנוגע לכושר ההשתכרות של אחד מבני הזוג בהליכי גירושים - ההכרעה בשאלה זו מועברת למומחה. שושן: "להכרעה בסוגיות הקשורות לקביעת כושר השתכרות, כמו הערכת שווי של נכסי הקריירה, המוניטין ונכסים אחרים השייכים לזוג נוהגים בתי משפט לענייני משפחה למנות מומחה כלכלי אשר מעריך את כושר ההשתכרות תוך בחינה של נתוני השתכרות אובייקטיביים בתקופה שקדמה למועד הקרע ונתונים עדכניים אשר בכוחם להשפיע על כושר השתכרות בעתיד, ככל שיוצגו בפניו".

איך מחשבים כושר השתכרות בימי קורונה?

בימים אלה עולה אל קדמת הבמה השאלה כיצד יתייחס מומחה כלכלי לכושר השתכרות של מי שאיבד את עבודתו, אף באופן זמני, בעקבות משבר הקורונה. לדברי רו"ח שושן, "לאירועים זמניים, אף אם הם מטלטלים כמו זה שאנו חווים כיום, ייתכן שלא תהיה השפעה מהותית על החישוב. לעומת זאת, ככל שמומחה מטעם בית משפט ישתכנע, כי לא מדובר באירוע זמני, סביר שישקול להפחית את כושר ההשתכרות של אותו אדם".

כלומר, אדם שאיבד את עבודתו בתקופת הקורונה ומצא את עצמו מחוסר עבודה לאורך שנה, והענף בו הוא מועסק לא חזר לשגרה, יכול לשכנע את המומחה וביהמ"ש כי כושר ההשתכרות שלו נפגע משמעותית, ואינו עומד על הסכומים שאפיינו את המקצוע שלו בתקופה שקדמה לקורונה. כך למשל אדם שהועסק בתחום התיירות, בעלי של עסק בתחום או שכיר, שמצא את עצמו ללא עבודה בשל סגירת הענף יכול לשכנע כי הענף והעוסקים בו נפגעו במידה שלא תאפשר לו לחזור לכושר ההשתכרות שאפיין אותו טרם הקורונה.

איך מוכיחים ירידה קבועה בכושר ההשתכרות בעקבות הקורונה?

לדברי רו"ח שושן, "כמומחים כלכליים, אנו נותנים משקל רב לנתוני העבר, ולכן חזקה על מי שטוען לירידה פרמננטית בכושר ההשתכרות שלו - להציג ראיות לכך".

על-מנת לשכנע את המומחה שמדובר על ירידה כזו, ממליץ רו"ח שושן לאסוף נתונים, ראיות ומסמכים בנוגע לנתוני הענף, נתוני המעסיק הספציפי ונתונים אישיים המשפיעים על ההכנסה.

"עצוב אמנם לראות עסקים בענף המזון סגורים אך סביר להניח כי חלקם יפתחו מחדש ויחזרו לפעול כפי שפעלו ערב המשבר וחלקם יתחלפו בעסקים חדשים, ולפיכך שף מפורסם, ככל הנראה, יממש את כושר השתכרותו כשף שכיר או יועץ קולינרי. לעומת זאת, כושר השתכרות של יזם בענף המזון שעסקיו קרסו עלול להיפגע כיוון שאיבד את ההון הנדרש להקמה של עסקיו ולהפעלתם", מסביר שושן. "דוגמאות נוספות לענפים בהם חלו שינויים מהותיים: ענף התעופה השרוי במשבר עמוק, ענף המלונאות שעלול להיפגע בשנים הקרובות, ענף הקמעונאות וענפים נוספים העלולים להיפגע מירידה בביקוש או מהאצת השימוש בטכנולוגיה. נתונים המעידים על מצבו של הענף מסייעים בהוכחת הירידה בכושר ההשתכרות".

באשר לנתוני המעסיק, מסביר רו"ח שושן כי "עלייה באבטלה יוצרת תחרות קשה יותר על כל משרה. חלק מהחברות נאלצות לבצע קיצוצי שכר רוחביים כחלק מתכניות ההבראה שלהן - כלומר תיתכן ירידה בכושר השתכרות גם כאשר אדם לא פוטר ממשרתו, אלא נאלץ להסכים לתנאי העסקה פחותים מבעבר. במקרה זה יבחן מומחה מטעם בית משפט את תנאי ההסדר הספציפי ובעיקר האם מדובר על הסדר זמני או קבוע. תעדו את ההתנהלות מול המעסיק".

לדברי שושן, ישנם מבחנים נוספים שיכולים להצביע על פגיעה קבועה בכושר ההשתכרות, ובהם נתונים אישיים כמו גיל ומחלות רקע, וגם שאלת המאמץ למציאת מקור פרנסה חלופי. לדבריו, "ככל שישתכנע המומחה כי אותו אדם מתקשה למצוא מקור פרנסה חלופי ולשחזר את רמת ההכנסה שלו לפני המשבר כך הוא יטה להכיר בירידה פרמננטית בכושר ההשתכרות. מומלץ לתעד מסמכים רפואיים-תעסוקתיים, ואת המאמצים למציאת מקור פרנסה חלופי ההולם את כישורי המועמד, או לחילופין, את הוויתורים על-מנת לשמור על מקום עבודה קודם".

מבחנים נוספים הם: האם במקרה של פיטורין צפוי פיצוי במסגרת תכנית לפרישה מוקדמת או פיצוי אחר, ובמקרה של שינוי תנאי העסקה - האם מדובר על הסדר קבוע או זמני.

"עם זאת, מנגד, במקרה שמי שאיבד את מקור פרנסתו היה מועסק על-ידי קרוב משפחה או חבר - כדאי לבחון האם לא מדובר על מהלך טקטי במסגרת גירושים", מזכיר שושן.