אל על: הפסד של 36 מיליון דולר ברבעון והערת "עסק חי"

גם תחת הבעלים החדש, מצב חברת התעופה ממשיך להיות קשה: ההכנסות הצטמקו ביותר מ-60% ברבעון והסתכמו ב-117 מיליון דולר, וההפסד הגולמי שלה גדל •  החברה צמצמה את ההפסד ברבעון הראשון של שנת 2021 ל-86 מיליון דולר לעומת 140 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020

אביגל שורק, מנכ"ל אל על / צילום: יח"צ
אביגל שורק, מנכ"ל אל על / צילום: יח"צ

מצבה הפיננסי של חברת התעופה אל על ממשיך להיות עגום על רקע חוסר הוודאות הנמשך בענף התעופה העולמי, עקב משבר הקורונה, וזאת גם תחת ידיו של בעל השליטה הטרי יחסית, אלי רוזנברג. כך מעידים דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון הראשון של השנה, עם המשך צבירת הפסדים משמעותיים, שלל הערות מצד רואי החשבון (כולל הערת "עסק חי") ועתיד מעורפל.

אמנם בסיכום רבעוני אל על הצליחה לצמצם את הפסדיה כמעט ב-40% ביחס לרבעון המקביל ב-2020, בזכות צמצום הוצאותיה, אולם הם נותרו משמעותיים בסך 86 מיליון דולר, אחרי הפסד של כ-140 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020 - שנה שאותה סיכמה בהפסד עצום של 531 מיליון דולר.

בשורה העליונה, בהשפעת הקורונה הכנסות הרבעון הצטמקו ביותר מ-60% והסתכמו ב-117 מיליון דולר, וההפסד הגולמי גדל. אך כאמור החברה צמצמה את הוצאותיה, כחלק מצעדים שנקטה להתמודדות עם המשבר, כך שההפסד התפעולי שלה הצטמצם, ולאחר הפחתת הוצאות המימון, גם ההפסד הנקי קטן. 

אל על מתגאה במעבר ל EBITDAR חיובי (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) אותו היא מגדירה כ״צעד ראשון בדרך ליישום תכנית ההתייעלות, ועדות למחויבות של צוות ההנהלה החדש להשגת יעד האיזון התזרימי בשנת 2021, ושהינו התשתית למעבר לרווחיות והבסיס הפיננסי לתקופות הבאות״. ה-EBITDAR הסתכם ב-3 מיליון דולר לעומת הפסד של 28 מיליון דולר ברבעון האחרון של 2020.

בנוסף, ההכנסות ממטען ברבעון הראשון לשנת 2021 גדלו בכ-42.3 מיליון דולר, עלייה של כ-131% לעומת ההכנסות ממטען ברבעון הראשון לשנת 2020 לאור הצורך הגובר בהטסת ציוד רפואי בעיקר.

לטובת אל על נזקף קיטון בהוצאות הדלק הסילוני בסך של כ-63 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לאור הפעילות הנמוכה בטיסות, בהתאם פחתו ההוצאות הנלוות לטיסות דוגמת עלויות מזון.

עוד מציינת אל על קיטון בהוצאות שכר ההפעלה בסך של כ-75 מיליון דולר. כתוצאה מכך שאלפי עובדים מצויים בחל״ת מאז מרץ 2020 ביחס לרבעון הרביעי לשנת 2020, קטנו הוצאות ההפעלה בכ-12.5 מיליון דולר, בעיקר בשל קיטון בהוצאות שכר, בין היתר בשל צמצום נוסף במצבת העובדים הפעילים במהלך הרבעון ובהשפעת היחלשות השקל ביחס לדולר.

מתווה מימון - הקדמת רכישות כרטיסי טיסה למאבטחים

כאמור, החברה ממשיכה לשאת הערת "עסק חי" בדוחותיה, שלצידה מפנים רואי החשבון את תשומת לב המשקיעים להשפעות השליליות של משבר הקורונה, שהוביל "לפגיעה מהותית בביקוש לטיסות וירידה חדה בהיקף טיסות הנוסעים". במבט קדימה, הם מוסיפים כי קיימת אי ודאות "בדבר התפתחויות בישראל ובעולם בקשר עם המשבר המשליכות על קצב פתיחת שוק הטסת הנוסעים", וכן בקשר לגירעון שיש לאל על בהון החוזר ולהפסדיה, "אשר בעטיים נוצר לחברה גירעון בהון".

עוד על פי רואי החשבון, נדרשת אל על, בהתאם להסכמיה עם המדינה וכחלק מניסיונותיה להתמודד עם השלכות המשבר, "לביצוע הנפקת הון נוספת", וכן היא מקיימת "מו"מ עם מלווים ונושים לפריסת חובותיה כלפיהם". 

עוד כחלק מהתנהלותה בעקבות המשבר, אל על חתמה בחודש מרץ האחרון על הסכם מול המדינה "בדבר מתווה מימון חליפי שבעיקרו מהווה הקדמה של רכישות כרטיסי טיסה עבור מערך אבטחת התעופה, ואשר התנאים המתלים להתקיימותו וקבלת הסכומים בגינו הושלמו בהדרגה עד למועד אישור הדוחות הכספיים".

מדובר בהסכם מימון לתשלום מראש למשך 20 שנה עבור הטסת כוח אדם במערך אבטחת התעופה, בסכום של כ-210 מיליון דולר, שהושג לאחרי יותר משנה של דין ודברים מול משרד האוצר בנוגע למתווה הסיוע לחברה. בד בבד, אל על התחייבה כאמור לבצע הנפקה נוספת לגיוס הון בהיקף של 105 מיליון דולר, עם התחייבות בעל השליטה רוזנברג להזרים לפחות 43 מיליון דולר מסכום זה.

אחרי הסיכום עם המדינה אל על תוציא אל הפועל תוכנית התייעלות הכוללת פיטורי כשליש מעובדיה.

המנכ"ל אביגל שורק מסר כי "אל על פותחת את שנת 2021 באופן המתחיל לשקף את הפעולות בהן נקטנו, ובהן ריסון מהודק ככל האפשר של ההוצאות.

"בתקופה האחרונה, בנוסף לשיפור בתוצאות, גייסנו בהצלחה כ-300 מיליון דולר על ידי חתימת הסכם מימון עם מדינת ישראל והנפקת אופציות, בדרך להשגת היעד של החברה לשנת 2021 להגיע לאיזון תזרימי. בנוסף, אנו משלימים בימים אלה את המהלך המורכב של היפרדות מכ-1,900 עובדים, כאשר צעד זה, לצד פעולות נוספות שאנו מבצעים במישורים הפיננסי והתפעולי, יובילו אותנו להשגת האיזון האמור".

חייבת 242 מיליון דולר לרוכשי כרטיסים

תרומה להפחתת הפגיעה בתוצאות אל על הגיעה מהקיטון בהוצאות הדלק הסילוני לאור הירידה הדרמטית בכמות הנצרכת, כמו גם מקיטון בהוצאות השכר בשעה שאלפים מעובדי החברה עדיין מצויים בחל"ת. יצוין כי על פי מתווה האוצר החל"ת אמור להסתיים ב-30 ביוני.

בעניין אחר, אל על מצהירה כי החזירה כ-70% מהסכום שהיא הייתה חייבת לנוסעים על טיסות שבוטחו ב-2020. הסכום הזה, כפי שהצהירה אל על בישיבות בוועדות בכנסת עלה על מיליארד שקל. החברה מצהירה כי היקף החוב לנוסעים עומד על 30% אולם לא מציינת את הסכום המפורש. החברה מציינת כי יתרת ההתחייבויות שלה בגין מכירה מראש של כרטיסי טיסה יחד עם החוב שלה לנוסעים עומד על 242 מיליון דולר. מתוך זה סך של 54 מיליון דולר הוא בגין שוברים לטיסות עתידיות שהנפיקה אל על לנוסעים כהצעת ערך במקום החזר כספי ולפיה השובר כולל תוספת של 25% מהסכום ששולם על הטיסה המקורית.

החברה מתחייבת להאיץ את תהליך ההחזר בטווח של שבועות עד חודשים קרובים. מנכ"ל אל על אביגל שורק שב ומדגיש את שינוי המדיניות של אל על ששמה לדבריו את הלקוח במרכז. ההחזר על טיסות לנוסעים צריך להיות חלק בלתי נפרד מתפיסה זו שכן לקוחות רבים ממתינים לכספם גם יותר מחצי שנה לאחר ביטול הטיסה.

אל על כאמור תוציא אל הפועל פיטורים של כשליש מעובדיה. בתוכנית ההתייעלות שהיא ניסחה מול האוצר לאורך השנה האחרונה, התחייבה אל על לקצץ שליש מפעילותה גם ברשת הנתיבים שלה ובצי המטוסים שלה שמונה כיום 45 מטוסים. החברה עדיין לא מוציאה אל הפועל מכירת מטוסים או החזרתם, אולם לא מן הנמנע שכך יהיה בעתיד.

שורק הצהיר כי "אל על נכנסה לקורונה כחברה אחת אולם היא תצא ממנה כחברה אחרת. יש לנו בעלים חדשים עם חזון ויש לנו ראייה אחרת ששמה פוקוס על כל דולר שיוצא ועם חזון רחב קדימה".

יצחק אליאב, סמנכ"ל הכספים של אל על, העריך שהמתווה העסקי המפורט של החברה יאפשר לה להסיר את הערת "העסק חי" עם פרסום הדוחות לרבעון השני של השנה.

מבחינת אל על הדוחות הללו יאפשרו לה להמריא לקראת המשך השנה לאור תהליכי התייעלות שיגיעו הודות לשינויים בתהליכי העבודה, חיסכון בתשומות עודפות, הסכמי פריסת חובות ותשלומים, כניסה אפשרית לתחומים המשיקים לתחום הפעילות של החברה,כגון תיירות ומלונאות ועוד.

אל על שואפת להמשיך ולגדול בנתח השוק שלה בנתב"ג שעלה ברבעון הראשון של 2021 לכ-23.1%, לעומת 16% בלבד ברבעון הרביעי של 2020 ובדומה לרבעון הראשון ב-2020. תפוסת הנוסעים ברבעון הגיעה לכ-53%, ההכנסה הממוצעת לנוסע גדלה ב-22%.