ארגוני חברה אזרחית מציעים מודל להחזרת המשק לתעסוקה מלאה

בסוף החודש הבא יפוגו ההקלות בדמי האבטלה שחלו בעקבות משבר הקורונה, וארגוני תעסוקה מציעים מודלים שיאפשרו מתן סיוע למבקשי העבודה להתמודד עם המצב • בין הרעיונות: החזרת המענק למובטלים החוזרים לעבודה בשכר נמוך מדמי האבטלה שהם זכאים להם

בדרך ללשכת האבטלה. לא נמצא פוליטיקאי אחד שדורש את תיק התעסוקה. / צילום: כדיה לוי
בדרך ללשכת האבטלה. לא נמצא פוליטיקאי אחד שדורש את תיק התעסוקה. / צילום: כדיה לוי

בתום יוני יפוגו הקלות בדמי האבטלה בגלל משבר הקורונה, ביניהן ביטול מגבלת הזמן על התקופה בה ניתן לקבל דמי אבטלה, מתן דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת, הנמכת תנאי הסף, השעיית מבחני תעסוקה, והפסקת קיזוז קצבאות קיום מדמי האבטלה. בנוסף, ניתן מענק מיוחד למובטלים מעל גיל 67, אשר אינם זכאים על פי חוק לדמי אבטלה.

המטה לקידום תעסוקתי, התאגדות של ארגוני חברה אזרחית שמטרתה לקדם מתווה להחזרת המשק לתעסוקה מלאה, תוך מתן סיוע לכל מובטלי הקורונה, טוען כי אין להטיל על מבקשי העבודה להתמודד בעצמם עם המצב הקשה בשוק התעסוקה ולכן מציע כי בשלב הראשון יבחן שירות התעסוקה באופן יסודי את יכולותיהם של מבקשי העבודה באמצעות מפגש בלשכות התעסוקה. אחרי הבירור יוצעו לכל אחד מהם משרות מתאימות או אם אין כאלה השתתפות בתוכנית שתגדיל את סיכויים למצוא עבודה. רק אם שתי האפשרויות האלה יישללו, הוא ימשיך לקבל דמי אבטלה ללא תנאי. אם יינתנו לו הצעות והוא יסרב להן פעמיים, יישללו ממנו דמי האבטלה.

הצעה נוספת של המטה היא החזרת המענק למובטלים החוזרים לעבודה בשכר נמוך מדמי האבטלה שהם זכאים להם, שהופסק ב-30 באפריל 2021, וכן המשך "מענק הסתגלות" לבני 67 ומעלה שעבדו לפני פרוץ מגפת הקורונה ופוטרו או הוצאו לחל"ת. בניגוד לדמי אבטלה, גובהו של המענק הוא אחיד, סכום של 4,000 שקל. כמו כן מתן היתר קבוע לכפל קצבאות - ביטול של האיסור על כפל קצבאות, כך שמובטלים מקבלי קצבאות קיום (נכות, מזונות, קצבת אזרח ותיק וכדומה) יוכלו לקבל דמי אבטלה מלאים, כחלק ממערכת דמי האבטלה.

למשתתפים בתוכניות תעסוקה, כמו הכשרות מקצועיות או השלמת השכלה, יובטח כי ימשיכו לקבל דמי אבטלה מלאים בכל תקופת השתתפותם בתוכניות אלה.

בשלב השני כאשר יירד שיעור האבטלה, תיפסק (בהתראה מראש) הזכאות המורחבת לדמי אבטלה ויחזרו לחול הכללים הנוגעים לדמי אבטלה כפי שהיו לפני מרץ 2020. עם זאת מוצע כי "בשונה מהקבוע בחוק כיום, שיעור האבטלה הקובע יכלול גם את אלה שמעוניינים בעבודה אך התייאשו מלמצוא אותה ולא רק את אלה שמחפשים עבודה באופן אקטיבי ואת אלה שנמצאים בחל"ת. לפי השיטה הנוכחית כאשר אדם מתייאש מחיפוש עבודה, הדבר מוביל לירידה בשיעור האבטלה, בעוד המציאות היא שהייאוש מעיד על הידרדרות במצב שוק התעסוקה ולא על שיפור המצב.

באזורים ובקבוצות גיל שבהם שיעור האבטלה ירד מתחת ל-7.5% למשך תקופה רצופה של חודשיים לפחות, תהיה חזרה לשגרה (בהתראה של חודשיים מראש). באזורים ובקבוצות בהם האבטלה גבוהה יותר, ימשיכו לחול התנאים של השלב הראשון. כך, למשל, אם מובטל גר באזור בו שיעור האבטלה נמוך מ-7.5%, אבל משתייך לקבוצת גיל בה שיעור האבטלה גבוה יותר, הוא ימשיך לקבל דמי אבטלה לפי כללי השלב הראשון.

דרכים להרחבת התעסוקה

המטה לקידום תעסוקתי מציע שהממשלה תייצר משרות באופן אקטיבי, "באמצעות הזמנת עבודות וייזום פרויקטים שיש להם ערך ציבורי משמעותי. כך למשל, ניתן להשקיע בתשתיות, אנרגיה נקייה, הרחבה של שירותי חינוך ובריאות כמענה לצרכים שנוצרו עקב המשבר, או הנגשה של מתקנים ושירותים לאנשים עם מוגבלויות. השקעות כאלה יישאו פרי ויועילו לכלכלה ולחברה בטווח הארוך, ובטווח המיידי יקלו על חזרה לתעסוקה מלאה ויאיצו את התאוששות המשק. בה בעת, בגלל אופיין הזמני, הן לא יגדילו את הוצאות הממשלה באופן קבוע.

המטה מציע עוד יישום של תוכנית מענקים זמנית פשוטה ויעילה למעסיקים שמגדילים את כמות עובדיהם או מחזירים אותם מהחל"ת, שתתקיים רק כל עוד שיעור האבטלה גבוה. המענקים יעודדו יצירת משרות בהיקפים משמעותיים ויהיו נוחים ונגישים עבור מעסיקים בכל הגדלים. בין היתר, חיוני שהמענקים יכסו משרות בכל היקף ושכר, כדי לתת מענה גם לעובדים בשכר נמוך ומשרה וחלקית. ראוי גם כי תכנית כזו תציע מענקים מוגדלים למעסיקים של קבוצות המתמודדות עם אתגרים גדולים במיוחד בשוק העבודה.