מזרחי טפחות מעדכן את מדיניות התגמול: הבכירים יוכלו לקבל יותר ולהגדיל את הפער מהעובדים

הבנק זימן אספה מיוחדת לאישור מדיניות תגמול חדשה, הכוללת בין היתר הגדלת תקרת השכר של נושא משרה שאינו מנכ"ל או דירקטור ב-9,000 שקל, ל-95 אלף שקל בחודש

משה לארי / צילום: איל יצהר
משה לארי / צילום: איל יצהר

בכירי בנק מזרחי טפחות יוכלו בקרוב להרוויח יותר, לפחות על הנייר. כך עולה מזימון אספה מיוחדת שייכנס הבנק ב-6 ביולי על מנת לאשר מדיניות תגמול חדשה שתהיה בתוקף עד ה-31 בדצמבר 2023, ותחליף את מדיניות התגמול הנוכחית. מדובר בשינוי מדיניות התגמול, אך לפי שעה אין בבנק כוונה ליישמה בפועל ולהעלות את השכר לבכירים, כאשר השינוי המתוכנן אינו נוגע לשכר המנכ"ל ושכר יו"ר הדירקטוריון.

התגמול החדש יאפשר לבכירי הבנק, בעיקר לסמנכ"לים ושומרי הסף (יועץ משפטי ראשי, מבקר פנימי ראשי, חשבונאי ראשי, מנהל הסיכונים הראשי ומזכיר הבנק), להרוויח יותר, הן מבחינת השכר והן מבחינת היחס בין המשכורת שלהם לבין השכר הממוצע של עובדי הבנק האחרים. כך לדוגמה, המשכורת החודשית של נושא משרה שאינו מנכ"ל או דירקטור, תוכל עתה להגיע לתקרה של 95 אלף שקל, לעומת 86,135 שקל לחודש כפי שהיה נהוג עד עתה.

בנוסף, סך התגמול המירבי שהבנק רשאי לשלם (כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין), למנכ"ל או ליו"ר הדירקטוריון, על פי חוק שכר בכירים, הינו כ-3.533 מיליון שקל בשנה במקום 3.456 מיליון שקל לשנה. במזרחי טפחות מציינים כי התגמול הנמוך ביותר, לפי עלות משרה מלאה, ששילם הבנק, במישרין או בעקיפין, לעובד הבנק לרבות עובד של קבלן כח אדם שהבנק הוא המעסיק בפועל שלו, בשנה שקדמה לאישור מדיניות התגמול החדשה עמד על 100,966 שקל (8,413 שקל בחודש), במקום 98,737 שקל (8,228 שקל בחודש), ללא הפרשה לפיצויים ולתגמולים.

העליה בשכר הן של הבכירים והן של העובד ששכרו היה הנמוך ביותר נעשתה במקביל לשינויים נוספים שעורך כאמור מזרחי טפחות במדיניות התגמול שלו. אם עד עתה היחס בין עלות התגמול של המנכ"ל לשכר הממוצע של עובדי הבנק עמד על 12.5, הרי שעכשיו יאפשר הבנק למנכ"ל להרוויח פי 13.7. יו"ר הדירקטוריון יוכל עם אישור מדיניות התגמול להרוויח פי 10.9 מהשכר הממוצע בבנק, במקום פי 10 כפי שהיה נהוג. כאמור, המנכ"ל והיו"ר מוחרגים מהעלאת השכר על פי המדיניות החדשה, אך היחס בין המשכורות בכל זאת השתנה. לגבי הסמנכ"לים ושומרי הסף, הם יוכלו להגדיל את הפער מהשכר הממוצע מפי 7.7 לפי 8.7, ומפי 8.2 לפי 6.3, בהתאמה.

שינוי נוסף שמבקשים במזרחי טפחות לאשר באספה המיוחדת נוגע למענק החתימה. מעתה, ועדת התגמול והדירקטוריון רשאים להעניק לנושא משרה חדש (שאינו המנכ"ל או דירקטור), עבור שנת עבודתו הראשונה בבנק, מענק חתימה שלא יעלה על שלוש משכורות חודשיות; זאת, בהתאם לשיקול דעתם של ועדת התגמול והדירקטוריון, לאחר קבלת המלצתו של המנכ"ל.

צרו איתנו קשר *5988