שחקנית חדשה ומפתיעה בשוק החשמל: סלקום חוברת למשק אנרגיה לטובת מיזם משותף

החברות ישתפו פעולה בתחום של אספקת חשמל לצרכנים ביתיים ועסקיים, ויתמקדו במכירת חשמל מוזל, התייעלות אנרגטית, חשמל חכם ומוצרי אגירה וטעינה • סלקום עולה בבורסה, משק אנרגיה מאבדת 5%

אבי גבאי מנכ"ל סלקום (משמאל) וחן מלמד מנכ"ל משק אנרגיה / צילום: כפיר סיון
אבי גבאי מנכ"ל סלקום (משמאל) וחן מלמד מנכ"ל משק אנרגיה / צילום: כפיר סיון

חברת התקשרות סלקום  וחברת האנרגיה המתחדשת משק אנרגיה  ישתפו פעולה בתחום אספקת חשמל לצרכנים ביתיים ועסקיים. היום דיווחו החברות כי חתמו על מסמך עקרונות לשיתוף-פעולה בלעדי בנושא, בהתאם לרפורמה המתגבשת של הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל, לפתיחה לתחרות של מקטעים בשרשרת ייצור ואספקת חשמל.

בהתאם למסמך העקרונות, ובכפוף לחתימת הסכם מחייב, בכוונתן של סלקום ומשק אנרגיה להקים מיזם משותף, אשר יוחזק על-ידיהן בחלקים שווים (ויפעל למתן הצעות ערך ללקוחות בתחומים של מכירת חשמל מוזל, התייעלות אנרגטית, חשמל חכם, בית חכם, מוצרי אגירה וטעינה וכיוצא בזה.

בנוסף, הסכימו סלקום ומשק אנרגיה על תקופת בלעדיות בת 90 ימים ממועד חתימת מסמך העקרונות, שבמהלכה יתנהל ביניהן משא ומתן על התקשרות בהסכם מפורט. להערכת משק אנרגיה, שיתוף-הפעולה עם סלקום יאפשר לשתי החברות לנצל את היתרונות היחסיים של כל אחת מהן בתחומי מומחיותה, ולשלבם לכדי הצעת ערך חדשנית ואטרקטיבית שתוצע ללקוחות המיזם המשותף. 

בוחנת אפשרות להנפקת מניות נוספות

במקביל, דיווחה משק אנרגיה כי דירקטוריון החברה אישר להנהלתה לבחון ולקדם אפשרות של גיוס הון מהציבור באמצעות הנפקת מניות נוספות בבורסה. תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את משק אנרגיה למימון פעילויותיה השוטפות, ובהן מימון עליות הקמה של פרויקטים חדשים, מכוח מכסות לייצור חשמל שבהן זכתה החברה.

עוד עדכנה החברה, כי התקשרה במזכר עקרונות לא מחייב לרכישת זכויות לפיתוח שדה סולארי בהיקף של 120 מגה וואט (כ-170 מגה וואט DC), הממוקם באריזונה שבארה"ב. הזכויות מוחזקות כיום בידי תאגיד אמריקאי, ולפי שעה המגעים בינו ובין משק אנרגיה ראשוניים בלבד.

בהתאם למזכר העקרונות, הסכימו הצדדים על תקופת בלעדיות, שבמהלכה תבצע משק אנרגיה בדיקת נאותות לפרויקט. ככל שייחתם הסכם מפורט בין הצדדים, תקבל משק ארגיה זכות סירוב ראשונה לביצוע פרויקטים נוספים בארה"ב עם התאגיד האמריקאי.

משק אנרגיה, שהונפקה לפני כשנה בבורסה, נמצאת בשליטתם של שמונת הארגונים הכלכליים של הקיבוצים (כ-280 קיבוצים). לחברה נכסים מניבים המייצרים חשמל, בהספק של 102 מגוואט, נכסים בהקמה ולאחר זכייה במכרזים, בעלי הספק של 367 מגוואט, וכן 1,209 מגוואט של נכסים בפיתוח. מנכ"ל החברה מיום היווסדה הוא חן מלמד.

רכישת פעילות האנרגיה של משקי הקיבוצים

בשבוע שעבר דיווחה משק אנרגיה, כי היא בוחנת אפשרות לרכישת פעילות האנרגיה הפרטית של קבוצת משקי הקיבוצים, מבעלות השליטה בה.

פעילות אנרגיה זו כוללת את החזקותיה (40.67%) של משקי הקיבוצים בדליה חברות אנרגיה ובפעילות הסחר בחשמל והחלוקה והאספקה של החשמל לקיבוצים. דליה אנרגיה עוסקת בייצור חשמל ואספקתו בטכנולוגיה קונבנציונלית לחברת החשמל ולצרכנים פרטים.

דליה מחזיקה ב-100% ממניות חברת דליה אנרגיות כוח, שמחזיקה בתחנת הכוח הפרטית באתר צפית שבשפלת יהודה. תחנת הכוח באתר צפית היא מהגדולות בישראל, והיא מייצרת חשמל באמצעות גז טבעי בהספק כולל של 912 מגוואט.

להערכת משק אנרגיה, אם וככל שהעסקה תצא אל הפועל, תבוצע הרכישה כולה (או לפחות מרביתה) על דרך של החלפת מניות. במסגרת העסקה יוקצו למשקי הקיבוצים מניות נוספת במשק אנרגיה בהתאם ליחסי ההחלפה שייקבעו במשא ומתן שיתקיים בין הצדדים.

 
  

בתגובה להודעה, זינקה מניית משק אנרגיה ב-45% בשני ימי המסחר הקודמים (א' ו-ה') למחיר המשקף שווי חברה של כ-660 מיליון שקל. היקף העסקה לרכישת מניות דליה עשוי לעמוד על 1-1.5 מיליארד שקל, ולהגדיל דרמטית את היקפי פעילותה של משק אנרגיה.

משקי הקיבוצים מחזיקה כיום בכ-7.44% ממניות משק אנרגיה, והיא צד להסכם עם בעלי מניות אחרים. ככל שתושלם העסקה, צפויה משקי הקיבוצים להיות בעלת המניות העיקרית במשק אנרגיה.

לנוכח העובדה כי מדובר בעסקת בעלי עניין, הסמיך דירקטוריון משק אנרגיה את ועדת הביקורת של החברה לשמש כוועדת דירקטוריון מיוחדת ובלתי תלויה לצורך בחינת העסקה, ליווייה וגיבוש תנאיה. ועדת הביקורת של משק אנרגיה כוללת את הדירקטוריות החיצוניות ורדה קלל ויעל אנדורן, ואת הדירקטורית הבלתי תלויה דורית בן סימון.

צרו איתנו קשר *5988