משפט נתניהו יידחה: אילן ישועה ישוב להעיד ב-5 ביולי

התביעה ביקשה להפסיק את המשפט למשך שבועיים לצורך חיפוש חומרי חקירה נוספים מהטלפון של אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר; ואילו פרקליטי נתניהו ואלוביץ' ביקשו לדחות את הדיון לאחר החגים בספטמבר • השופטים סירבו בתחילה אך שינו את החלטתם בעקבות הסכמה בין התביעה וההגנה • בתוך כך נמשכה היום עדותו של ישועה

אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, בדיון במשפט נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים / צילום: איל יצהר
אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, בדיון במשפט נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים / צילום: איל יצהר

15:45

הדיון הסתיים להיום. הדיון הבא יתקיים ב-5 ביולי.

15:10 

משפט נתניהו יידחה: ההפסקה בדיון הסתיימה, ובמהלכה הגיעו צוות התביעה וצוות ההגנה להסכמה לדחיית המשפט בשלושה שבועות: שבועיים על-מנת שהתביעה תעבור על הטלפון של העד אילן ישועה ותעביר חומרים, ולאחר מכן עוד שבוע שבו ההגנה תעבור על החומרים. כך, בתאריך 5 ביולי ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, ישוב לדוכן העדים. 

חקירתו הנגדית של ישועה נמשכת בשעה זו. 

14:35 

הדיון יצא להפסקה. 

14:30 

החקירה הנגדית נמשכת: מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה נשאל על בקשה שהועברה מייאיר נתניהו באוגוסט 2016 - "דרישה להורדת כתבה הנוגעת לקשיים של סטודנטים ממוצא ערבי". בכתב האישום נכתב כי "הדרישה הועברה מיאיר נתניהו באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ', בידיעת הנאשמת איריס אלוביץ'. הדרישה לא נענתה, תוך שהנאשם אלוביץ' העביר ליאיר נתניהו הודעה לפיה מרבית הכתבות הן בקו הפוך מזה, אך 'פה ושם מתפלק'". 

עו"ד בעז בן-צור, פרקליטו של בנימין נתניהו, טען בפני ישועה כי לא מדובר בבקשה הקשורה לנתניהו, ואמר לישועה לא להתחכם. ישועה השיב: "אל תגיד לי לא להתחכם. יאיר קשור לנתניהו, ובהערות של יאיר אנחנו מתחשבים". 

עו"ד בן-צור: "אין פה שום פנייה בנוגע לפרסום למי ממשפחת נתניהו. הפרסום הוא על סטודנטים ממוצא מסוים".

ישועה: "אפשר לראות את זה ככה".

14:00  

חקירתו של עד התביעה במשפט נתניהו, מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, נמשכת בבית המשפט המחוזי בירושלים. 

עו"ד ז'ק חן, המייצג את שאול אלוביץ', שב ופנה להרכב השופטים: "אני מבקש שהתביעה תצהיר שאין חומר חקירה הקשור לעדים מוואלה", אמר. "ככל שהתביעה לא יכולה להצהיר - וכפי שאמר בית המשפט, הם לא יכולים - אנחנו מבקשים את רשות בית המשפט להשלים את חקירתם הנגדית. אנחנו לא נחקור נגדית, כי ממילא תושלם החקירה הנגדית לאחר קבלת החומר". 

עו"ד חן המשיך ואמר לבית המשפט: "איך אני יכול לחקור על משהו שאני לא יודע? אנחנו מבקשים מבית המשפט, זה יהיה פיצול בין החקירה הראשית לנגדית לגבי העדים מאתר וואלה". 

השופט ברעם שאל: "יש לאדוני הצעה שלא מחייבת הפסקה בדיונים?". 

עו"ד חן השיב: "אנחנו מציעים שהעדים מוואלה יעידו בחקירה ראשית, ולא נחקור בחקירה הנגדית. נעשה מה שאפשר. איפה נשמע שאפשר לנהל משפט כשאין לנו את כל חומר החקירה?". 

ההגנה הסבירה כמה ימים ייקח לה לחקור חקירה נגדית את שלושת העדים מאתר וואלה.
איריס אלוביץ' התפרצה לדברים וקראה: "מה עם החיים שלנו? איפה אנחנו?" - ויצאה מהאולם.

השופט משה ברעם אמר: "נניח שאדוני שואל שאלות בחקירה נגדית, והשאר, ככל שיעלה חומר נוסף, תבקשו לחקור. זה פוגע בהגנה?".

פרקליטי ההגנה השיבו בחיוב. עו"ד מיכל רוזן-עוזר, המייצגת את איריס אלוביץ', אמרה: "כן, אנחנו נחטא לתפקידנו. אנחנו מבקשים לא לחקור. אלה לא רק החומרים הקשורים למיכל קליין, לאבירם אלעד ולעמית אשל. אנחנו חוקרים על האתר, לא רק עליהם". 

13:15

עו"ד מיכל רוזן-עוזר, המייצגת את איריס אלוביץ', זעמה על החלטת השופטים במשפט נתניהו שלא לדחות את המשך המשפט, ופנתה להרכב השופטים: "אנחנו לא נוכל להתכונן. אני אשב ואשתוק. למה הנאשמים צריכים להיפגע? הפרקליטות צפויה לבדוק אי-מיילים עם אנשי המערכת", אמרה. 

עו"ד ז'ק חן, המייצג את שאול אלוביץ', אמר: "אנחנו לא יודעים איך עוד אפשר להעמיס עלינו. אין לנו את כל החומר. למה אנחנו צריכים להיות מוכנים כאילו שום דבר לא קרה" .

עו"ד בעז בן-צור, המייצג את ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, פנה לשופטים וביקש דחייה של שבועיים, כפי שביקשה התביעה, וביקש כי התביעה תעביר התכתבויות נוספות של עדי וואלה, ככל שיימצאו עד אז.

השופטת רבקה פלדמן-פרידמן השיבה: "זו ההחלטה נכון לעכשיו. יכול להיות שהיא תשתנה", וביקשה להמשיך עם חקירתו של העד, מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. 

12:57 

שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פלדמן-פרידמן, עודד שחם ומשה ברעם, דחו את בקשת התביעה ואת בקשת ההגנה במשפט נתניהו וקבעו כי המשך המשפט לא יידחה. ביום שני צפוי להעיד העד הבא, עורך וואלה לשעבר, אבירם אלעד. 

כן נקבע כי עד 20 ביולי הפרקליטות תסיים לעבור על הטלפון של עד התביעה אילן ישועה. 

11:30 

באוגוסט 2015 הועברה דרישה משי חייק, שהיה דוברו של נתניהו ושל הליכוד, למנכ"ל וואלה דאז אילן ישועה לפרסם את דברי ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו ביחס לאירוע הדקירה במצעד הגאווה בירושלים. לפי כתב האישום, הדרישה הועברה באמצעות שי חייק לישועה, שהיה מעורב בטיפול בה בהתאם להנחיה הכללית של בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', והדרישה נענתה. 

עו"ד בעז בן-צור, פרקליטו של נתניהו, הציג בדיון את הנאום שנשא נתניהו בנוגע למותה של שירה בנקי ז"ל, שנרצחה ב-30.7.15 במצעד הגאווה, לצד הידיעה שפורסמה באתר וואלה על האירוע הטרגי הכוללת תגובות של פוליטיקאים ולצד כתבות באתרים אחרים בנושא. 

עו"ד בן-צור ניסה להראות באמצעות הצגת הכתבות על האירוע כי גופי תקשורת אחרים פרסמו את תגובת ראש הממשלה לשעבר, ולכן העובדה שישועה דאג לכך שתגובת נתניהו תפורסם, אינה מהווה בהטבה מיוחדת.

עו"ד בן-צור שאל את ישועה: "יש אפשרות שתגובה של ראש הממשלה בפרט, ובטח בתוך שורה של תגובות, לא תיכנס לוואלה או לכל כלי תקשורת?". 

ישועה השיב: "לא סביר". 

11:20 

לעד התביעה אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, הוצגה כתבה שאתר וואלה משך מגלובס - ראיון של אודי פרידן, אחד השותפים במשרד הפרסום ראובני-פרידן ומי שהיה מנהל הקמפיין של משה כחלון, כתבה של העיתונאית ענת ביין, שכותרתה בגלובס: "פרידן בראיון סוער: ביבי הוא השטן, בלי תל אביב אין ישראל". הכתבה הועלתה בוואלה תחת הכותרת - "מנהל הפרסום של כחלון: ביבי שטן".

ניר חפץ, אז יועץ התקשורת של נתניהו, שלח לישועה תגובה מטעם הליכוד, והתגובה פורסמה בגלובס. וואלה משכה את הכתבה מגלובס.

עו"ד בעז בן-צור, פרקליטו של בנימין נתניהו, הציג לישועה שהתגובה התפרסמה בעמוד הפייסבוק של הליכוד ובכלי התקשורת: ערוץ 2, אתר NRG, "מקור ראשון" וערוץ 7. הטענה של עו"ד בן-צור היא שלא מדובר בבקשה שניתן לכנותה כחלק מהבקשות ל"היענות חריגה".

10:30

עו"ד בעז בן-צור, פרקליטו של בנימין נתניהו, ממשיך בקו החקירה לפיו באתר וואלה הועלו אייטמים לדרישת נתניהו שפורסמו במקביל גם בכלי תקשורת נוספים, ולכן, לטענת בן-צור, לא מדובר בפנייה חריגה שנענתה, כפי שנטען בכתב האישום.

מנכ"ל וואלה, אילן ישועה, נשאל על אירוע מיום 25.2.16 - "דרישה לפרסום כתבה על ערעור שהגישה שרה נתניהו על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה", שעל-פי כתב האישום נענתה לאחר שהועברה באמצעות חפץ לשאול אלוביץ' (בעלי בזק ו-וואלה דאז) ולישועה.

ניר חפץ, לשעבר יועץ התקשורת של נתניהו, כתב לישועה מספר פעמים, הציע לו לפנות לגבי הערעור לדוברת הפרקליטות, ובהודעה נוספת כתב לישועה: "עו"ד גיל לימון מהפרקליטות, שכתב את הערעור בנושא מני נפתלי, ישמח לתדרך כתב שלכם". וואלה העלו ידיעה על הערעור.

השופטת פרידמן-פלדמן העירה:  "הוא לא אחראי לכתב האישום".

עו"ד בן-צור השיב: "אחריות משותפת". 

10:00 

התביעה במשפטו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', בעלי בזק ו-וואלה לשעבר, מבקשת להפסיק את המשפט למשך שבועיים לצורך חיפוש חומרי חקירה נוספים מהטלפון של עד התביעה אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר. פרקליטיהם של נתניהו ושל בני הזוג אלוביץ' ביקשו לדחות את הדיון לאחר החגים בספטמבר.

ההגנה מבקשת דחייה ארוכה על-מנת שיתאפשר לה לעבור על חומרי החקירה שיועברו, והתביעה הציעה כי בעוד שבועיים יחל להעיד אבי ברגר, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, שצפוי להעיד על עולם הרגולציה. עדותם של שלושת עובדי וואלה שתוכננו להעיד לאחר ישועה תידחה עד לאחר העברת החומרים החדשים מהטלפון של ישועה.

השופטים רבקה פלדמן-פרידמן, עודד שחם ומשה ברעם ימסרו את החלטתם בנושא בהמשך היום (ד').

בינתיים אילן ישועה ממשיך בעדותו. עו"ד בעז בן-צור, המייצג את ראש הממשלה לשעבר נתניהו, ממשיך בחקירתו הנגדית. זהו היום ה-26 שישועה מעיד בבית המשפט. היום תופסק עדותו, והיא תימשך לאחר העברת חומרי החקירה הנוספים מהטלפון שלו.

ישועה הוא עד מפתח שמסר למשטרה הקלטות ומסרונים המתארים בפירוט ובזמן אמת את מערכת הלחצים שהופעלה עליו ועל עיתונאי וואלה לאורך שנים מצד הזוג אלוביץ', הבעלים לשעבר של האתר ושל קבוצת בזק. לחצים שנועדו, לשיטת התביעה, להכפיף את אתר החדשות לרצונות של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, רעייתו שרה ובנו יאיר. לפי האישום, בתמורה לסיקור המוטה, דאג נתניהו כשר התקשורת לקדם את האינטרסים של בזק וקידם החלטות רגולטוריות שהיו שוות לבזק ולאלוביץ' מאות מיליוני שקלים.

 *** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988