למרות הביקורת הציבורית: תנאי השכר הנדיבים של כחלון אושרו

האספה הכללית של חברת האשראי החוץ בנקאי יונט קרדיט אישרה עלות שכר שנתית של כ-8.3 מיליון שקל למשה כחלון • שכרו השנתי הבסיסי יעמוד על 1.35 מיליון שקל ובנוסף כחלון יקבל תגמול הוני שיכול להגיע ל-6.1 מיליון נוספים לשנה, בכל אחת משלוש השנים הבאות

משה כחלון / צילום: שלומי יוסף
משה כחלון / צילום: שלומי יוסף

האספה הכללית של חברת האשראי החוץ בנקאי יונט קרדיט אישרה לפני זמן קצר את תנאי העסקתו של שר האוצר לשעבר, משה כחלון, כיו"ר הדירקטוריון שלה. כחלון צפוי להשתכר 1.35 מיליון שקל בשנה, ובנוסף ליהנות מתגמול הוני בסך כולל של כ-18.3 מיליון שקל ל-3 שנים, כ-6.1 מיליון שקל לשנה. עלות השכר השנתית של כחלון, לכן, צפויה להסתכם בכ-8.3 מיליון שקל. 

כזכור, שכרו השנתי של כחלון משקף משרה בהיקף של 80%, והוא ייהנה מחבילת שכר מפנקת הגבוהה בהרבה מזה של בכירי הגופים המוסדיים, שמשכורתם הוגבלה במסגרת חוק שכר הבכירים דווקא תחת המשמרת של כחלון כשר האוצר.

על פי אותה מגבלה, בכירים בגופים מוסדיים לא יוכלו להשתכר יותר מ-2.5 מיליון שקל בשנה, אלא אם הם מנפיקים אישורים מיוחדים לסכומים שמעבר למגבלה ואף נושאים בעצמם בעלויות מס של 25% על הסכום העודף. חברות האשראי החוץ בנקאי, דוגמת יונט קרדיט, מוחרגות מכך, ולכן הן יכולות להציע חבילות שכר גבוהות יותר.

יונט קרדיט מוחזקת ברובה על ידי קבוצת יונט (67%), ולכן כאשר מדובר על הצבעה הדורשת רוב רגיל, הסיכוי ששכרו של כחלון לא יאושר היה נמוך מלכתחילה. למרות זאת, באספה השתתפו גם נציגי גופים מוסדיים המחזיקים במניות החברה וההערכה בשוק היא כי הם התנגדו לאישור שכרו של כחלון, שחורג אף ממדיניות התגמול של יונט קרדיט עצמה.

ביקורת חריפה על ההנחה הגדולה שיקבל כחלון בעת מימוש האופציות

מלבד הביקורת הציבורית על תנאי העסקתו של כחלון, גם אחד מבעלי המניות הביע התנגדות פומבית לחבילת השכר. חברת לייטקום שלחה נייר עמדה מיוחד ליונט קרדיט, בו צוין שהסכם השכר של כחלון חורג ממדיניות התגמול של החברה, ושלא הובא כל הסבר מדוע יש לחרוג ממדיניות זו, מדוע לא נמצא אדם אחר לתפקיד שיעבוד בשכר נמוך יותר, ומדוע כחלון עצמו לא מוכן להסתפק בתגמול נמוך יותר.

בנוסף, בדוח שהכינה חברת המחקר אנטרופי עבור בעלי המניות עוד טרם ההצבעה, התייחסו באנטרופי בהרחבה לסוגיית האופציות שמוצעות לכחלון ומתחו עליה ביקורת חריפה, בשני אספקטים - ההנחה שיקבל כחלון עבור האופציות שהוקצו לו והעובדה שמימוש של שליש מהן, בלבד, מצריך מצדו עמידה ביעדים.

"אנו מוצאים את היקף ההקצאה המוצעת כגבוהה ביחס לגודל החברה והיקף פעילותה, בשים לב כי תנאי ההקצאה אינם עומדים בקנה אחד ביחס למדיניותנו בשל היותו של מחיר המימוש של האופציות המוצעות נמוך משמעותית ביחס למחיר המניה כיום", נכתב בדוח של חברת המחקר, לאחר שבעוד שמחיר המניה עומד היום על כ-26 שקלים, כחלון יוכל לרכוש אותן ב-30 אג' בלבד למניה.

באשר להיותו של רק כ-33% מסך ההקצאה מבוסס יעדים, ציינו באנטרופי כי בהתאם למדיניות שלהם, ועל מנת שתנאי ההבשלה ישיאו ערך לבעלי המניות בטווח הארוך, הם תומכים בתגמול הוני מבוסס ביצועים בגובה 66% מסך הענקת האופציות, כלומר בדיוק כפול מהחובה המוטלת על כחלון להוכיח את עצמו.

נקודה נוספת אליה התייחסו באנטרופי כסיבה לדחיית חבילת השכר המוצעת לכחלון, היא היקף הדילול הנובע מההקצאה עבורו. היקף הדילול בעקבות ההקצאה המוצעת לכחלון עומד על כ8.34%, כאשר היקף הדילול הכולל בחברה בתוספת האופציות אאוטסטנדינג עומד על כ-16.4%. "היקף זה אינו תואם את מדיניותנו לחברות הנסחרות ב'מדד יתר מניות', כאשר בהתאם למדיניותנו, בחברות הנכללות ב'מדד היתר' נמליץ כי יוגבל הדילול לכ-15%", ציינו באנטרופי.

צרו איתנו קשר *5988