משפט נתניהו צפוי להידחות לבקשת הפרקליטות

הפרקליטות ביקשה דחייה לסיום הבדיקה המחודשת של הטלפון של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה • ההגנה הסכימה לדחייה אך התנגדה להצעת התביעה להקדים את עדותו של אבי ברגר, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר • לאור ההסכמה לדחייה, עדותו של ישועה צפויה להידחות למועד מאוחר בחודש יולי או לאחר פגרת הקיץ

שאול אלוביץ' / צילום: יוסי זמיר
שאול אלוביץ' / צילום: יוסי זמיר

סנגורי ההגנה במשפטם של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' הודיעו לבית המשפט המחוזי בירושלים כי הם מסכימים לדחיית העברת תוצרי החיפוש בטלפון של עד התביעה אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, זאת בעקבות בקשת הפרקליטות ובלית-ברירה לדבריהם. הסנגורים מתנגדים לקיום דיונים בפגרה ולהקדמת עדותו של מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר אבי ברגר לשבוע הבא, כפי שהוצע בבקשת הפרקליטות.

לצד זאת ולחילופין מבקש עו"ד בעז בן-צור, סנגורו של נתניהו, כי תינתן ארכה קצרה יותר מזו שביקשה הפרקליטות עד ליום 5-6.7 (במקום 12.7), כך שתחודש העדות של ישועה ב-12-13.7.

אם יוארך המועד להעברת החומרים עד ליום 12.7, עדותו של ישועה עשויה להידחות למועד מאוחר בחודש יולי או לאחר פגרת הקיץ שמתחילה ב-21 ביולי ומסתיימת בתחילת ספטמבר.

הסנגורים, עורכי הדין בעז בן-צור, ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, מתנגדים לקיום דיונים במהלך פגרת בית המשפט, בנימוק כי ייעדו זמן זה להכנת שנת המשפט הבאה. עורכי הדין חן ורוזן-עוזר כתבו בתגובתם כי "היקף העבודה העצום שמושקע בתיק פוגע ביתר עיסוקיהם ובאורחות חייהם האישיים. לא ניתן לבא ולהעמיס את תוצאות מחדלי המאשימה באופן שיפגע באלה עוד יותר".

באשר להצעה כי ברגר יעיד בשבוע הבא במקומו של ישועה, השיבו הסנגורים כי הם אינם ערוכים לכך, מאחר שברגר היה אמור להיות העד החמישי שיעיד בפרשת התביעה. "ההגנה אינה ערוכה לחקירתו הנגדית של ברגר הדורשת חריש עמוק בשדה הרגולציה", כתב עו"ד בן-צור. עורכי הדין חן ורוזן-עוזר ציינו כי אמירת הפרקליטות כי "לברגר לא היה כל קשר לסיקור בוואלה" אינה מבוססת, בהינתן כי התביעה טרם סיימה לעבור על החומר של ישועה. "ברגר היה מנכ"ל משרד התקשורת, ובהחלט ייתכן כי שמו או עניינים הנוגעים לפעילותו מצויים בחומר החקירה שטרם הועבר", נכתב בהודעתם.

עו"ד בן-צור כתב בתגובתו לבית המשפט כי המדינה מעמידה את ההגנה בפני מעשה עשוי, וכי מחדלה כפול - באי-מיצוי החקירה ובאי-עמידה בלוחות זמנים. עורכי הדין חן ורוזן-עוזר טענו כי התביעה "מציבה את בית המשפט הנכבד ואת ההגנה בפני עובדה מוגמרת. את תוצאותיה של העובדה המוגמרת מבקשת המאשימה 'לגלגל' על כתפי ההגנה", וכי "מתחייב היה שהמאשימה תיקח אחריות על מעשיה, תבחן את משמעות התקלה שיצרה בקשר עם ההחלטות שקיבלה עד כה ותפעל בקפדנות יתרה על-מנת לנסות ולצמצם את הנזק שגרמה".

משפטו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו הופסק למשך כשלושה שבועות, לאחר שהתברר כי מידע מהטלפון של ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, לא הועבר להגנה למרות הרלוונטיות שלו למשפט. מידע זה כולל התכתבויות ומיילים של ישועה. במהלך תקופת ההפסקה מהמשפט נקבע כי התביעה תערוך חיפוש מחודש בטלפון ותאתר מידע רלוונטי לפי מילות חיפוש שהוסכמו בין הצדדים. התביעה החלה במלאכה והעבירה להגנה התכתבויות נוספות, אך ביקשה זמן נוסף לאור היקפם הגדול של התוצרים מהטלפון לאחר הרצת מילות החיפוש והצורך בבדיקה פרטנית. 

 *** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, שאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות. 

צרו איתנו קשר *5988