לאומי נכנס להשקעה בחברת המימון החוץ-בנקאי אורשי, ועשוי להפוך לבעל השליטה

בשלב ראשון תרכוש לאומי פרטנרס 20% מהחברה לפי שווי של 200 מיליון שקל • בהמשך עשוי בנק לאומי לרכוש את מניות השליטה באורשי לפי שווי יותר מכפול

אבי אורטל, מנכ"ל לאומי פרטנרס / צילום: אורן דאי, יח"צ
אבי אורטל, מנכ"ל לאומי פרטנרס / צילום: אורן דאי, יח"צ

לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, ממשיכה במסע העסקאות האינטנסיבי שלה, שכלל לאחרונה השקעות בחברות הפועלות בתחומי האנרגיה, האופנה, הטכנולוגיה והנדל"ן.

כעת רוכשת לאומי פרטנרס 20% ממניות חברת אורשי ג.ש, לפי שווי של 200 מיליון שקל אחרי הכסף. אורשי עוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים, והעסקה לרכישתה כוללת אופציה לבנק לאומי לרכישת יתרת מניותיה מידי המייסדים שי לביא וגלעד אלגור.

השלמת העסקה מותנית בקבלת אישורים רגולטוריים ואחרים, ובראשם אישור הממונה על התחרות. מדובר בעסקה ייחודית, שבה רוכש בנק מוביל בישראל נתח משמעותי עם אפשרות לרכישת השליטה בחברה הפועלת בתחום המימון החוץ-בנקאי.

בשלב הראשון תשקיע לאומי פרטנרס, בניהולו של אבי אורטל, 40 מיליון שקל עבור 20% ממניות אורשי. 5% מהמניות יירכשו מידי הבעלים לביא ואלגור תמורת 10 מיליון שקל, ועוד 15% יוקצו מהחברה כנגד הזרמת הון של 30 מיליון שקל.

לאחר השלמת השלב הראשון, יחזיקו לביא ואלגור ב-49.63% ו-30.37% ממניות אורשי, בהתאמה, ולאומי יחזיק כאמור ב-20% הנותרים.

בשלב השני, תהיה לבנק לאומי (ולא ללאומי פרטנרס - המוגבלת להחזקה של 20%) אופציה לרכישת עוד 55% ממניות אורשי לפי שווי חברה של 429-525 מיליון שקל - בתום 3-4.5 שנים ממועד השלב הראשון. ככל שתמומש האופציה, וכתוצאה מכך יהפוך בנק לאומי לבעל השליטה באורשי, ייכנס לתוקף הסכם בעלי מניות בין לאומי, לאומי פרטנרס, ובעלי השליטה הנוכחיים באורשי.

בשלב השלישי, תהיה ללאומי האופציה לרכישת יתרת (25%) המניות. האופציה תהיה ניתנת למימוש בכל עת במהלך 18 חודשים ממועד מימוש האופציה הראשונה. אם הבנק יבחר שלא לממש את האופציה לרכישת המניות הנותרות, תעמוד למייסדי אורשי האופציה לחייב את לאומי לרכוש מהם את כל מניות החברה. האופציה למייסדים תהיה ניתנת למימוש במשך 180 יום החל מהוויתור של לאומי על רכישת 25% מהמניות.

קווי אשראי ב-335 מיליון שקל

אורשי פועלת בתחום של מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים כנגד קבלת ממסרים דחויים (ניכיון צ'קים). שי לביא, אחד מצמד בעלי השליטה בחברה, החל את פעילותו בתחום בשנת 1995, ומשנת 2011 רוכזה פעילות זו באורשי. התפלגות הלקוחות שלה כוללת בעיקר חברות מענפי הבנייה (34.6%), התשתיות (21.5%) והשירותים (10.5%). לחברה קווי אשראי מארבעה בנקים שונים בהיקף של 335 מיליון שקל.

לדברי לאומי פרטנרס, אורשי מנהלת בצורה מוקפדת סיכוני אשראי ורגולציה, ודוגלת בפיזור רחב של תיק האשראי. איגרות החוב (סדרה ב' ו-ג') של החברה, בהיקף של כ-105 מיליון שקל ערך נקוב, מדורגות Baa1 עם אופק יציב בידי מידרוג.

אין חשיפה משמעותית לענפים שנפגעו מהמשבר

מדוחות החברה עולה כי נכון לסוף מרץ 2021 הציגה אורשי במאזנה אשראי לקוחות (נטו) בהיקף של כ-257 מיליון שקל, המשקף ירידה של 13% בהשוואה להיקף התיק בסוף מרץ 2020. מנגד, גדל ההון העצמי של החברה ב-13% ל-64 מיליון שקל.

את הרבעון הראשון סיימה אורשי עם ירידה של 21% בהכנסות המימון ל-7.5 מיליון שקל, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד המיוחסת למשבר הקורונה. הרווח הנקי הרבעוני ירד ב-17% ל-2.35 מיליון שקל.

בלאומי פרטנרס מציינים כי תיק האשראי של אורשי בנוי ממימון הון חוזר, שמאפשר פירעון עסקאות בפרק זמן קצר יחסית וביצוע בחינה מחודשת ביחס ללקוחות. במהלך הקורונה שמה החברה דגש על עסקאות במח"מים קצרים של עד שלושה חודשים, הקשיחה הליכי חיתום תוך בחינה וניתוח של הלקוחות והמושכים, ושמרה על פיזור גבוה של לקוחות ומושכים ועל צמצום החשיפה למושך בודד.

כמו כן, לאורשי אין חשיפה משמעותית לענפים אשר נפגעו באופן ישיר ומהותי מהמשבר. לחברה כמה מנועי צמיחה, ובהם שותפות 50:50 עם חברת מילגם, למתן שירותי פקטורינג לספקים של המגזר המוניציפלי.

בנוסף, התקשרה אורשי לאחרונה בהסכם להקמת מיזם משותף, אשר יעסוק במתן אשראי אוטומטי ודיגיטלי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל.

יש לציין כי בינואר 2020 חשף גלובס, כי אורשי מקדמת הנפקה ראשונה של מניותיה לציבור לפי שווי של 250-300 מיליון שקל, אולם בסופו של דבר מהלך זה לא יצא אל הפועל ובמקומו בחרה החברה בגיוס הון פרטי מלאומי פרטנרס.

כך ייכנס בנק לאומי לאשראי חוץ־בנקאי

שלב א': לאומי פרטנרס ירכוש 20% ממניות אורשי תמורת 40 מיליון שקל ולפי שווי חברה של 200 מיליון שקל

שלב ב': אופציה לבנק לאומי לרכוש 55% ממניות אורשי לפי שווי של 429־525 מיליון שקל (בתום 3־4.5 שנים)

שלב ג': אופציה לבנק לאומי לרכישת יתרת מניות אורשי במהלך 18 חודשים ממועד מימוש האופציה הראשונה*

*אם הבנק יבחר שלא לממש את האופציה לרכישת המניות הנותרות, תעמוד למייסדי אורשי האופציה לחייבו לעשות זאת

צרו איתנו קשר *5988