למרות הבלגן במליאה: חוק החל"ת אושר

לחוק נלוו כ-6,000 הסתייגויות, מה שאמור היה לגרור הליך הצבעה ארוך - אך הקואליציה הפעילה סעיף בתקנון הכנסת המאפשר לקצוב את הדיון • ההצבעה נעצרה משום שנחשד כי ח"כ אביר קארה הצביע פעמיים, ואחרי בדיקת הייעוץ המשפטי של הכנסת הוחלט לקיימה מחדש - והחוק עבר

מליאת הכנסת, היום / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
מליאת הכנסת, היום / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

לאחר שלוש שעות של דיונים הבוקר (ה'), התקיימה ההצבעה במליאה על חוק החל"ת. לחוק נלוו תחילה כ-6,000 הסתייגויות, מה שאמור היה לגרור הליך הצבעה שנמשך ימים ארוכים - אולם במהלך הלילה הפעילה הקואליציה את סעיף 98 בתקנון הכנסת המאפשר לקצוב את הדיון, ויחד עם האופוזיציה הוחלט על איזה מכל אלפי ההסתייגויות יצביעו בכל זאת במליאה. נוסף לכך, עם פתיחת ההצבעה הודיעה הרשימה המשותפת כי היא מושכת את כל ההסתייגויות שהגישה לחוק נוכח ההסכמות שגובשו במהלך העבודה על החוק בוועדת כספים, למעט שלוש שעליהם היא מבקשת להצביע.

הליך ההצבעה נעצר אחרי זמן קצר לאחר שנחשד כי ח"כ אביר קארה הצביע פעמיים, הן ממחשבו והן מהמחשב של ח"כ עידית סילמן. הייעוץ המשפטי של הכנסת ביקש לבחון את הנושא.


יו"ר הכנסת מיקי לוי ביקש להמשיך את הדיון בסעיף אחר, אולם חברי האופוזיציה צעקו לעברו לעצור את ההצבעה מיד. ח"כ סמוטריץ' אמר כי "על דבר כזה יחיאל חזן הלך הביתה".

לאחר בחינת הייעוץ המשפטי של הכנסת, לוי הודיע על קיום הצבעה מחודשת: "הנושא נבדק על ידי הייעוץ המשפטי עם ח"כ קארה בנוכחות ח"כ אוחנה מהאופוזיציה - נקיים הצבעה מחודשת. הייתה הצבעה כפולה והוא הודיע שהצביע בשוגג כבר במהלך ההצבעה".

מטעם ח"כ קארה נמסר: "סגן השר, ח"כ אביר קארה הצביע בשגגה ממחשב לא נכון של ח"כ עידית סילמן והודיע מיד על טעותו ליו"ר הכנסת על מנת שההצבעה תתוקן".

אביר קארה במליאת הכנסת, היום / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
 אביר קארה במליאת הכנסת, היום / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

למרות טענות האופוזיציה, ההצבעה חודשה - והחוק אושר

ח"כ אמיר אוחנה טען: "קודם כל מדובר בעבירה פלילית, אי אפשר להצהיר לפרוטוקול 'גנבתי' ואז להיות פטור מעונש. בנוסף, לא מדובר פה בשוגג, אם הוא היה יושב במקרה בכיסא אחר ואז מצביע, זה בשוגג, אבל הוא הצביע פעמיים משתי עמדות כדי שייספרו שני קולות שהצביע ח"כ אחד.

היות ובפעם הזו מישהו ראה את זה ואז זה הגיע להודעה לפרוטוקול, אני מבקש שייבדק שבועיים אחורה, האם היו פעמים נוספות שבהם ח"כ קארה הצביע הצבעה כפולה, ואני מבקש שנציג מהאופוזיציה יהיה נוכח בזמן בדיקת הצילומים".

האופוזיציה יצאה מהמליאה, וההצבעה ממשיכה בלעדיה. ח"כ שלמה קרעי הגיש תלונה ליועץ המשפטי לממשלה וקרא לפתוח בחקירה בנושא.

שר האוצר אביגדור ליברמן על אישור החוק: "מתווה החל"ת שאושר היום משקף מדיניות כלכלית אחראית בשילוב דאגה לחלשים וחסרי ישע. אני מודה לרה"מ ורה"מ החליפי על התמיכה הפעילה בחוק, ותודה מיוחדת ליו"ר ועדת הכספים אלכס קושניר, שלמרות שורת לחצים ודרישות קנטרניות ופופוליסטיות, הצליח לנווט את הדיונים וההצבעות באופן מעורר כבוד והערכה".

שינויים לטובת אנשים עם מוגבלויות ונשים לאחר לידה

אתמול אושר החוק בוועדה לקריאה שנייה ושלישית לאחר שלדרישת הוועדה נרשמו שיפורים רבים בסעיפי החוק ובהסדרים חיצוניים, בהם שינויים לטובת: בני 67 ומעלה, זכאיות לדמי לידה, נשים לאחר לידה שחוזרות למעגל העבודה, אנשים עם מוגבלויות, ועובדים החוזרים לשוק העבודה. יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר, אמר כי "מה שקרה פה לא מובן מאליו, חוק ראשון, חוק מאוד מורכב ובסופו של דבר בעזרת כל מי שנמצא כאן, קואליציה ואופוזיציה, הצלחנו להגיע לסיכומים ולהביא בשורה לאזרחי ישראל והמשק הישראלי".

במסגרת החוק נקבעו הוראות שעה לעניין דמי לידה ולעניין דמי אבטלה, רק על סיום התקופה שנקבעה במסגרת משבר הקורונה. התיקון קובע כי נוכח כך שעדיין קיים קושי לחלק מהמובטלים לצבור תקופת אכשרה מספקת לצורך קבלת דמי אבטלה, אדם שהופסקה העסקתו בחודשים יולי עד ספטמבר של שנת 2021, יזדקק ל-6 חודשי אכשרה בלבד (מתוך 18 החודשים האחרונים) במקום 12 חודשים שקובע חוק הביטוח הלאומי, ובהתאמה יהיה זכאי למחצית מימי האבטלה הקבועים בחוק לאדם במצב משפחתי זהה שצבר תקופת הכשרה מלאה.

עוד קובע החוק כי מי שהופסקה עבודתו ב-3 החודשים האחרונים של 2021, יהיה זכאי ל83% מימי האבטלה הקבועים בחוק, אם צבר 10 חודשי אכשרה. בנוסף קובע החוק כי אדם שמלאו לו 45 שנים ושולמו לו דמי אבטלה במהלך תקופת הקורונה, יהיה זכאי לימי אבטלה נוספים שמספרם מחצית מימי האבטלה להם היה זכאי לפי החוק המקורי ושאותם מימש בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה.

מובטלים מעל גיל 45 יוכלו לממש את ימי האבטלה הנוספים וכן ימי אבטלה לפי החוק המקורי שלא מימשו עד לסוף חודש יוני, עד תום 2021 או עד 12 חודשים מהתאריך שנקבע להם אישית, לפי הגבוה בניהם. נקבע כי דמי האבטלה שישולמו במסגרת הוראות אלה, יהיו בגובה 85% משיעורם בחוק, זאת נוכח הקביעה בתיקון הקודם, כי עם ירידת שיעור המובטלים ב-10% יופחתו דמי האבטלה בשיעור זהה (בנוכח הוספת המענק לגילאי 67, נקבע השיעור על 85% במקום 90%).

בנוסף מאריך החוק את הוראת השעה, במסגרתה מי שנמצא בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים, במקום 70% בלבד בנוסח החוק המקורי. כמו-כן, מוצע לקבוע כהוראה קבועה כי אדם לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בתקופת חל"ת בעד ימי חופשה שהוא זכאי להם, בין ששולמו לו ובין שלא שולמו לו.

מתן מענקי ההסתגלות לבני 67 ומעלה יימשך

לדרישת ועדת הכספים התווסף לחוק גם סעיף הקובע את המשך מענקי ההסתגלות לאנשים מגיל 67 ומעלה שהיו זכאים למענק בחודש יוני - מתן מענקים אלה ימשך לתקופה של שלושה חודשים נוספים, עם מתווה פוחת של 90, 80, 70 אחוזים בהתאמה.

עוד נקבע לעניין אישה שילדה בחודשים יולי 2020 עד 31 בדצמבר 2021 והייתה זכאית לדמי אבטלה ב-30 ביוני או לפניו, בהיותה בהיריון שהסתיים בלידה, אך היא אינה זכאית לדמי לידה משום שלא הייתה בהריון בעת הפסקת עבודתה, קובע החוק לדרישת הוועדה, כי זו תהיה זכאית לדמי לידה בגובה דמי השכר האחרון שקיבלה (במקום בגובה דמי האבטלה שקיבלה בלשון הצעת החוק המקורית, מה שיביא לדמי לידה גבוהים משמעותית).

כמו כן קובע החוק לעניין יולדות עצמאיות, הארכה של הוראת השעה, לפיה ההכנסה לצורך חישוב דמי הלידה תוכל להיקבע גם על בסיס רבע שנה בשנת 2019, לפי הגבוה מבניהם ולהחיל את ההסדר האמור גם לגבי מבוטחת שילדה עד לסוף שנת 2021.

צרו איתנו קשר *5988