נדחתה בקשת יאיר נתניהו לבטל פסק דין של רבע מיליון שקל נגדו

יאיר נתניהו יחויב ב-250 אלף שקל לאחר שלא הגיש כתב הגנה • עורך וואלה לשעבר, אבי אלקלעי, הגיש נגדו תביעה בנובמבר 2019, לאחר ששיתף ברשתות החברתיות טענות לפיהן אלקלעי הוא שתול של קרן וקסנר בתוך מערכת וואלה • נתניהו הבן טען כי לא ידע על התביעה, ולכן עתר לביטול פסק הדין

יאיר נתניהו / צילום: שלומי יוסף
יאיר נתניהו / צילום: שלומי יוסף

בקשת יאיר נתניהו לבטל פסק דין שחייב אותו ב-250 אלף שקל לאחר שלא הגיש כתב הגנה - נדחתה. המדובר בתביעה שהגיש עורך וואלה לשעבר אבי אלקלעי נגד יאיר נתניהו ,לאחר ששיתף פוסטים מכפישים נגדו.

אלקלעי הגיש נגד נתניהו הבן תביעת דיבה בנובמבר 2019, באמצעות עו"ד רון לוינטל, לאחר ששיתף ברשתות החברתיות מידע כאילו אלקלעי הוא שתול של קרן וקסנר בתוך מערכת וואלה ופועל נגד אביו, ראש הממשלה בנימין נתניהו.

פסק הדין ניתן לפני כ-4 חודשים, לאחר שכאמור יאיר נתניהו לא הגיש כתב הגנה. לאחר פרסום פסק הדין, הגיב יאיר נתניהו בחשבון הטוויטר שלו על ההחלטה לחייבו בפיצוי של 250 אלף שקל לאלקלעי: "לא, זה פשוט לא ייאמן! איזה עיתונאי החליט לעשות עליי סיבוב. הגיש נגדי תביעה (על שיתוף פוסט של מישהו אחר) בלי שידעתי בכלל, ולכן מן הסתם לא הגשתי כתב הגנה! הנוהל האוטומטי הוא שאם הנתבע לא מגיש כתב הגנה תוך זמן מסוים, התובע זוכה אוטומטית בלי להוכיח כלום".

הטוויטר לא שוכח

אבל לצייצני הטוויטר, כך מסתבר, יש זיכרון ארוך, והיה מי שהזדרז לשלוף ציוץ קודם של יאיר נתניהו, שהתפרסם עת נודע כי אבי אלקלעי תובע אותו. לכותרת "יאיר לא ידע. הוא רק צייץ על התביעה כשהיא הוגשה", צורף ציוץ ישן של נתניהו הבן אליו מצורפת כתבה על תביעתו של אלקלעי והתייחסות אליה.

"אזרחי ישראל", צייץ אז נתניהו, "מבינים כמה תביעת השתקה כזאת מסוכנת? לפי טענתם כל שעשיתי זה ללחוץ 'שייר'. אין בן אדם שנמצא בפייסבוק אם כך שאי-אפשר לתבוע אותו. הם גם טוענים שעשיתי 'שייר' לאותם פוסטים ב-29.8 וב-3.9, ומה ש'חמור מבחינתם' שאני מסרב למחוק".

יאיר נתניהו כאמור טען כי כלל לא ידע על הגשת התביעה, ושהיא לא הומצאה לידיו ולכן עתר לביטול פסק הדין. אלא שהשופטת כוכבה לוי לא קיבלה את הטיעון והחליטה להותיר את פסק הדין על כנו ואף לחייב את יאיר נתניהו בהוצאות משפט נוספים בסכום של כ-30 אלף שקל.

אלקלעי חיזק את טענתו כי יאיר נתניהו אכן ידע על התביעה מכך שצייץ ביקורת על כתבה שפורסמה בגלובס על הגשת התביעה של אלקלעי.

"כתב התביעה נמסר כדין"

בהחלטת השופטת כוכבה לוי נכתב כי "אציין כי לעניין זה טען המבקש בחקירתו בפני, כי הבין שכוונת עיתון גלובס הייתה למכתב ההתראה ששלח אליו בא-כוח התובע. ברם, לא נעלם מעיני שמכתב ההתראה לא נקב בסכום כלשהו לא כל שכן 'חצי מיליון שקל' - זאת לעומת הפרסום בעיתון גלובס - פרסום שתאריכו יום לאחר הגשת התביעה שתיאר את כתב התביעה לרבות נקב בסכום התביעה. משכך, וגם לאור עובדה זו, אינני מקבלת את גרסת המבקש, כי סבר שכתבת גלובס מתייחסת למכתב ההתראה שנשלח אליו מאת בא-כוח התובע. אני קובעת כי למבקש הייתה בכל מקרה ידיעה קונסטרוקטיבית מהותית על התביעה שהוגשה נגדו. הלכה למעשה הוא 'ציפה' או היה עליו לצפות כי כתב התביעה יישלח וגם יגיע אל כתובתו".

עוד כתבה השופטת, "אוסיף ואתייחס לתום ליבו של יאיר נתניהו. בסעיף 3 לתצהירו בבקשה לביטול פסק דין טען כי 'השיתוף הוסר מייד לאחר שהגיעה ההתראה'. ברם, בניגוד לטענה זו טען התובע בסעיף 82 לתביעה כי גם למועד הגשת התביעה - טרם הוסר השיתוף כאמור. כאשר נחקר בנושא בחקירה נגדית בדיון שבפני, הקל ראש ולמעשה התעלם מהטענה כי למרות שהודיע כי יסיר את הפרסום המעוול - הרי שזה לא הוסר".

בסיום החלטתה כתבה השופטת לוי כי "אני קובעת בזאת כי כתב התביעה נשלח בדואר רשום ומוען של כתובתו הרשומה של יאיר נתניהו במשרד הפנים. כתב התביעה נמסר כדין למורשה לקבלת דברי הדואר הרשום - ובשים לב לעובדה שיאיר נתיהו התגורר במעון ראש הממשלה הרי שהמורשה לקבלת דברי דואר שיועד לשוכני מעון ראש הממשלה, היה גם מורשה מטעמו. בהחלט נוכחתי כי דבר הדואר הרשום נמשך בפועל, עבר את כל התהליכים הביטחוניים לצורך 'זיכויו'., הושם בתיבה שמיועדת לשוכני מעון ראש הממשלה. משלב זה ואילך יאיר נתניהו לא טרח לברר או להביא ראיות שיתמכו בטענתו כי דבר הדואר לא נמסר לו".

לאור זאת, נכתב כי "אני קובעת כי כתב התביעה נמסר כדין למבקש! המבקש לא הרים את הנטל להוכיח כי לא נמסר לו ואף לא לטעת ספק בדבר מסירתו כדין לשוכני מעון ראש הממשלה ובכללם המבקש. מאחר וכאמור בפני בקשה לביטול פסק דין מחובת הצדק - בטענת אי מסירה בלבד - דוחה את הבקשה".

עו"ד רון לוינטל, המייצג את עורך וואלה לשעבר אבי אלקלעי, מסר בתגובה: "בית המשפט יצא, בין היתר, נגד הכפשת התובע ונגד הכפשתי כעורך דינו, וקבע חד משמעית כי לא נפל כל פגם בהמצאת התביעה שהגיעה, על-ידי דואר ישראל, עד התיבה הפרטית ששימשה אותו בבית ראש הממשלה. בית המשפט גם קבע שאין לנתניהו הגנה, כך שגם אם היה פסק הדין מבוטל כאן, הוא היה מחויב בפיצוי בתחנה הבאה ממילא. גם התגובה של יאיר נתניהו לציוץ של גלובס, שם התייחס לכתב התביעה, ובחקירתו טען כי דיבר בכלל על מכתב ההתראה, שימשה את השופטת בהחלטתה, וגם לגביה קבעה כי נתניהו, ולא בפעם הראשונה בהליך זה, לא אמר אמת".

מטעמו של יאיר נתניהו נמסר: "החלטת בית המשפט מתעלמת מהעובדות ומהחוק. מעולם לא קרה בישראל שבקשה לביטול פסק דין, שניתן בהעדר כתב הגנה - לא התקבלה. בית המשפט התעלם מהעובדה שיאיר מעולם לא קיבל את התביעה, ומתעלם מהחוק שקובע את ההשלכות שנובעות מאי מסירת כתב תביעה. בכוונתו של יאיר לערער".