המניות בפוקוס: ירידה של 20% בגיוסי החוב הקונצרני במחצית 2021

היקף הנפקות האג"ח בבורסה עמד על כ-27 מיליון שקל במחצית, 40% מכך הנפקות של חברות נדל"ן

אילוסטרציה - שלט בנין בורסה נ"ע ת"א רחוב אחוזת בית / צילום: שלומי יוסף
אילוסטרציה - שלט בנין בורסה נ"ע ת"א רחוב אחוזת בית / צילום: שלומי יוסף

על רקע הגאות המרשימה בהנפקות ראשוניות של מניות מתחילת 2021, נרשמה ירידה חדה למדי בהיקף גיוסי האג"ח בשוק הקונצרני, למרות הריבית הנמוכה במשק.

היקף ההנפקות של אג"ח קונצרניות בבורסה עמד על כ-27 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה, ירידה של כ‑20% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. כך עולה מסיכום חצי-שנתי שערכו בחברת הדירוג S&P מעלות. "השינויים בהיקף ההנפקות מונעים בעיקר מירידה בפעילות ההנפקות של הסקטור הפיננסי, לצד פעילות יציבה יחסית של הנפקות אג"ח על-ידי הסקטור העסקי", אומרים שם.

נתוני האג"ח הסחירות במחזור (במונחי ערך נקוב) ביוני 2021 משקפים יציבות בהשוואה לסוף 2020. ב-S&P מעלות אומרים, כי "תנאי השוק התומכים, הריבית הנמוכה ורמת הנזילות הגבוהה עודדו חברות, בעיקר מהסקטור העסקי, לגייס בעיקר לטובת מיחזור חובות, וברמה פחותה עבור מימון הירידה בתזרים הפעילות כתוצאה מהשלכות הקורונה, מאחר שהשיפור בפרופיל הפיננסי של חלק מהחברות בשנים האחרונות הציב אותן בעמדה חזקה יותר להתמודדות עם אתגרים ועם שינויים בסביבה המאקרו כלכלית".

ירידה בסקטור הפיננסי

בנוגע להתפלגות הגיוסים, גם במחצית הראשונה של 2021 ניכרת יציבות והמשך דומיננטיות של חברות הנדל"ן, במיוחד על רקע הקיטון בהיקף ההנפקות של הסקטור הפיננסי. הללו הנפיקו אג"ח המהווה כ-40% מסך הגיוסים.

בגזרת הסקטור הפיננסי - מספר בנקים ביצעו השנה הנפקות גלובליות, לגיוון מקורות המימון שלהם. מבחינת היקף ההנפקות - ניכרת ירידה משמעותית במגזר הפיננסי, ואלה הסתכמו בכ-6 מיליארד שקל בהשוואה לכ-10 מיליארד שקל במחצית המקבילה אשתקד.

"הירידה בפעילות ההנפקות הכללית השנה נובעת בעיקר מירידה בהיקף ההנפקות של הבנקים, על רקע הנפקות בהיקף שיא שבוצעו במהלך שנה שעברה, גידול בפיקדונות והיעדר חלוקת דיבידנד", אומרים ב-S&P מעלות.

בחברת הדירוג מציינים, כי שוק המניות הראשוני ממשיך לשבור שיאים ומספר החברות החדשות שהנפיקו מתחילת 2021 בשוק המניות בת"א הגיע לשיא של למעלה מעשור: כ-63 חברות חדשות, בעיקר מתחומי הטכנולוגיה, בהשוואה לשש חברות חדשות בלבד שהנפיקו בשוק החוב מתחילת 2021.

"יימשך מיחזור החוב"

במבט קדימה, למחצית השנייה של 2021, "עיקר הפעילות בשוק החוב תמשיך להערכתנו להתבסס על מיחזור חוב של חברות קיימות מתחומי פעילות שונים, והצטרפות של מספר נמוך יחסית של חברות אג"ח חדשות, זאת בשונה מהפעילות הצפויה בשוק המניות". 

עוד מציינים בחברת הדירוג לגבי הצפוי בהמשך השנה, כי רמת הנזילות הגבוהה של המשקיעים, לצד צורכי המיחזור של החברות וריבוי ההנפקות הראשוניות, ימשיכו להניע את שוק ההון. בטווח הארוך יותר הפעילות הכלכלית תושפע, בין היתר, מאלוקציית התקציב וממנועי הצמיחה שבהם תתמקד הממשלה החדשה".

באשר לעלייה במחירי התשומות, "סיכון זה רלוונטי לחלק מהחברות הישראליות היצרניות, וגם כאן השפעתו עלולה להיות משמעותית. סקטור ההייטק אינו מושפע מהותית משינוי במחירי התשומות, ובעודו מהווה את אחד ממנועי הצמיחה של המשק הישראלי, הוא ימשיך לתמוך ביציבות הכלכלה. מאידך, עלייה אפשרית בריבית גם בישראל בהמשך, יכולה להאט את קצב ההשקעות שראינו בשנה האחרונה בהייטק ולהפחית את תרומתו העזה לצמיחת הכלכלה הישראלית".

צרו איתנו קשר *5988