אחרי הסערה: חבילת התגמול של כחלון ביונט קרדיט תותאם להצלחות החברה

חברת האשראי החוץ-בנקאי עדכנה את חבילת התגמול של היו"ר החדש "לאחר דין ודברים בינו לבין מספר בעלי מניות ולאור בקשת כחלון להיטיב עם החברה" • בעקבות תיקון התנאים עלות התגמול ההוני לחברה בשנה הראשונה תפחת בכ-4.6 מיליון שקל ותעמוד על 1.4 מיליון שקל

משה כחלון / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות
משה כחלון / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

שר האוצר לשעבר  משה כחלון יוכל לממש את האופציות המגיעות לו בתפקידו כיו"ר חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט  רק אם יוביל לעלייה במחיר המניה - כך עדכנה הערב (ד') יונט קרדיט.

החברה עדכנה בדיווח לבורסה כי לאחר התקיימות דין ודברים בין מספר בעלי מניות לבין כחלון ולאור בקשתו של כחלון להיטיב עם החברה, החליט דירקטוריון החברה לאשר את תיקון תנאי התגמול ההוני לו זכאי כחלון (בסך כולל של 6.3 מיליון שקל), כך שכל מועד הבשלה של האופציות יהיה כפוף גם למחיר מניית החברה.

כך למשל, במנה הראשונה של מימוש 108 אלף המניות אותן יכול היה כחלון לממש לאחר חצי שנה, הוא יוכל לממש רק אם מחיר המנייה יהיה גבוה מ-30 שקל. נכון להיום עומד מחיר המניה על 23 שקל. את המנה השנייה, בסך דומה של 108 אלף מניות שעד עתה הייתה כפופה רק לסך האשראי של לפחות 270 מיליון שקל שתעמיד החברה בחלוף שנתיים מהמועד הקובע, הוא יוכל לממש רק אם מחיר המניה יהיה מעל 50 שקל. בהתאם, את המנה השלישית הוא יוכל לממש אם מחיר המניה יעבור את רף 70 השקל למניה.

המנה הרביעית של האופציות, שתבשיל בתום חמש שנים, תפוצל לשלוש מדרגות בנות 108 אלף מניות. את החלק הראשון הוא יוכל לממש אם מחיר המניה יעבור את ה-90 שקל, את החלק השני ברף של 105 שקל למניה ואת החלק השלישי במחיר גבוה מ-125 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של 800 מיליון שקל (שווי השוק של החברה היום 153 מיליון שקל).

"התנאים יחזקו את מחויבות כחלון למילוי תפקידו"

ביונט עדכנו כי מלבד התיקונים הללו, לא יחול כל שינוי נוסף בתגמול לו זכאי כחלון. ועדת התגמול של יונט קרדיט נמקה את ההחלטה לתקן את תנאי התגמול בכך שקביעת תנאי סף נוספים להבשלת האופציות תחזק עוד יותר את המחויבות של כחלון למילוי תפקידו לטווח ארוך ותיצור זיקה חיובית להצלחת החברה, כפי שזו תבוא לידי ביטוי בשווי השוק של החברה בבורסה.

"התיקון יוצר זיקה הדוקה בין ביצועי יו"ר הדירקטוריון לביצועי החברה כפי שמשתקפים לפי שווי המניה, ומביא לשוויון אינטרסים בין יו"ר הדירקטוריון לחברה. התיקון מדגיש את מטרתו של יו"ר הדירקטוריון להשאת ביצועי החברה וכפועל יוצא מכך להגדלת שוויה של החברה", הוסבר בדיווח של יונט קרדיט.

בנוסף, קבעה הוועדה בהתבסס על עבודה שקיבלה ממעריך שווי בלתי תלוי, כי עלות התגמול ההוני לחברה לתקופה של 12 חודשים מהמועד הקובע תפחת בכ-4.6 מיליון שקל ותעמוד על כ-1.4 מיליון שקל.