המלווה לוקחת הלוואה: צד שלישי ילווה ליונט קרדיט 10 מיליון שקל

לאחרונה חברת האשראי החוץ בנקאי יונט קרדיט חתכה כמעט 5 מיליון שקל מהתגמול השנתי של היו"ר משה כחלון, לאור הביקורת • הריבית השנתית ברוטו שגובה החברה, המתבססת על נתוני סוף הרבעון הראשון של 2021, עומדת על 26%

משה כחלון / צילום: רפי קוץ
משה כחלון / צילום: רפי קוץ

חברת האשראי החוץ בנקאי יונט קרדיט  מדווחת הלילה (ה') לבורסה על כך שצד שלישי יעמיד עבורה הלוואה בסך 10 מיליון שקל. לפי הדיווח, המלווה הוא צד שלישי לחברה, שאינו גוף מוסדי ואינו קשור לחברה.

לפי תנאי ההלוואה שמפורטים בדיווח, המלווה יעמיד לחברה הלוואה בסך 10 מיליון שקל לתקופה של 24 חודשים, בניכיון הריבית מראש. ההלוואה תיפרע באמצעות 20 צ'קים
סחירים של החברה בסך של 500 אלף שקל כל אחד. הריבית המשולמת בגין ההלוואה היא ריבית בשיעור של 5.2% לשנה (פריים + 3.6%) בצירוף מע"מ. הסכם ההלוואה מותנה במתן ערבות אישית על ידי בעלי השליטה בחברה (שאושרה על-ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה).

לאחרונה פרצה סערה סביב התגמול ההוני שיקבל שר האוצר לשעבר משה כחלון בתפקיד יו"ר החברה, שהובילה את יונט קרדיט לשנות את תנאי האופציות ולהתנות את הבשלתן בעליית מחיר מניית החברה.

בעקבות השינוי, עלות התגמול ההוני השנתי לכחלון נחתכה בכמעט 5 מיליון שקל, לסכום של 1.4 מיליון שקל "בלבד" לעומת יותר מ-6 מיליון שקל לפי תנאי העסקתו שאושרו לבחודש שעבר באסיפה הכללית של יונט קרדיט. בחברה מסרו עת השינוי כי הוא נעשה "לאחר התקיימות דין ודברים בין מספר בעלי מניות לכחלון ולאור בקשתו של כחלון להיטיב עם החברה". עוד הסבירו בחברה, כי "קביעת תנאי סף נוספים להבשלת האופציות תחזק עוד יותר את המחויבות של כחלון למילוי תפקידו לטווח ארוך ותיצור זיקה חיובית להצלחת החברה, כפי שזו תבוא לידי ביטוי בשווי השוק של החברה בבורסה".

 את שנת 2020 סיימה החברה בהפסד נקי של 11.3 מיליון שקל ובתשואה להון שלילית של 71%. המימון לשכרו של כחלון הגיע בין היתר מהריביות שמשלמים הלווים. על פי המצגת למשקיעים שליוותה את דוחות החברה ל-2020 הריבית השנתית ברוטו, המתבססת על נתוני סוף הרבעון הראשון של 2021, עומדת על 26%. גורם המעורה במתרחש בשוק ההלוואות החוץ-בנקאיות מציין כי מדובר בריבית גבוהה מאוד ביחס למקובל - מספר דו ספרתי עם מקדם של 1.

צרו איתנו קשר *5988