האם הסכם קצא"א לשינוע הנפט מאיחוד האמירויות בדרך להקפאה?

המשרד להגנת הסביבה הודיע היום כי הוא דוחה את סקר הסיכונים לזיהום ים משמן שהוגש על ידי החברה • בנוסף במשרד החליטו לעכב את המשך בחינת היערכות החברה להגדלת הפעילות במסוף אילת עד לדיון בממשלה • לא ברור האם להודעת המשרד יש משמעות בפועל מאחר שהנפט כבר החל לזרום

תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה / צילום: דוברות הכנסת
תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה / צילום: דוברות הכנסת

האם הסכם קצא"א לשינוע הנפט מאיחוד האמירויות בדרך להקפאה עמוקה? המשרד להגנת הסביבה דוחה את מסמך סקר סיכונים לזיהום ים משמן, שהוגש על ידי חברת קצא"א אילת, ומעכב את המשך בחינת היערכות החברה להגדלת הפעילות במסוף אילת, זאת עד אשר ממשלת ישראל תדון ותחליט בעניין. בנוסף, הודיעה השרה תמר זנדברג כי תקדם דיון אסטרטגי בממשלה בנוגע לנחיצות ההסכם אשר לדבריה "ספק שתורם, אם בכלל, למשק הישראלי, ומנגד מסכן בצורה דרמטית את שונית האלמוגים הצפונית בעולם ואת כלל התיירות באילת".

הבוקר (א') הוציא מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית של המשרד להגנת הסביבה, רני עמיר, מכתב לחברת קצא"א ובו קבע שהמשרד אינו מאשר את סקר הסיכונים שהוגש על ידי החברה. לפי הסקר של קצא"א, הרחבת פעילות שינוע הנפט לא תוסיף סיכון סביבתי ובריאותי משמעותי במפרץ אילת, אך המשרד להגנ"ס דחה את כל מסקנותיו. סקר הסיכונים מהווה את השלב הבסיסי לכל תוכנית היערכות מחודשת של מסוף אילת.

במכתב נאמר כי בהנחיית זנדברג לא תמשיך היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד לטפל ולבחון מסמכים שהגישה חברת קצא"א עד לקביעת דיון בממשלה שיקבעו מהו עתיד יישום ההסכם. כמו כן, נרשם במכתב כי היה והממשלה תאשר את ההסכם, המשרד להגנת הסביבה לא יקבל לידיו מסמכים שמגישה קצא"א, אשר לא בוצעו בהתאם לרמה הנדרשת של המשרד.

למרות שהמשרד להגנת הסביבה דוחה את סקר הסיכונים של קצא"א, בפועל, הנפט מהאמירויות החל לזרום כבר לפני כמה חודשים, ותושבי אילת מדווחים על גידול משמעותי במספר מכליות הנפט הפוקדות את האזור. לכן, בשלב זה לא ברור האם להודעת המשרד תהיה השפעה על תנועת והיקף המיכליות לישראל, שכן ההסכם כבר יצא לפועל מבלי שהמשרד להגנת הסביבה נדרש לכך, וכאשר סקר הסיכונים מתבצע בדיעבד.

"סקר הסיכונים אינו עונה על ההנחיות"

בחודש ינואר 2021 העבירו גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות להכנת תוכנית חירום מפעלית לטיפול בתקריות זיהום ים בשמן עבור מסוף קצא"א באילת, על פי בקשתה של קצא"א, על מנת לאפשר לחברה לבחון סיכונים לסביבה הימית באילת והגברת מוכנותם בהתאמה להגדלת מספר מכליות במסוף אילת.

מסמך ההנחיות הועבר על אף שהמשרד להגנת הסביבה הביע ועדיין מביע את התנגדותו לכוונת קצא"א, ולמרות שהמידע לגבי הגדלת נפח הפעילות באילת, הובא לידיעת המשרד רק לאחר החלטת חברת קצא"א להגדלה זו.

על פי מסמך ההנחיות, בשלב א' נדרשה קצא"א לבצע סקר סיכונים לבחינה, ניתוח וניהול הסיכונים מזיהום ים בשמן במפרץ אילת. ב-11 ביולי 2021 התקבל במשרד להגנת הסביבה מסמך שכותרתו "סקר סיכונים מניעת זיהום ים משמן קצא"א אילת", שהוגש על ידי חברת קצא"א, והוכן על ידי חברת הזמט, מטעמה.

לאחר בחינה מעמיקה של גורמי המקצוע מהיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, מדווח המשרד להגנת הסביבה כי מהדברים עולה כי סקר הסיכונים אינו עונה כלל על ההנחיות ואף מהווה רשלנות מצד קצא"א ועורכי המסמך מטעמם. בנוסף, החברה הזדרזה לצטט את מסמך "סקר הסיכונים" האמור בטרם אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, במענה המקדמי לבג"ץ אותו הגישו ארגוני הסביבה נגד ההסכם. שם נרשם בין השאר: "..תוצאות סקר הסיכונים, מדברות בעד עצמן, ומראות כי הסיכון הטמון בפעילות פקידת המכליות אפסי".

המשרד להגנת הסביבה מצביע על כשלים מרובים בסקר הסיכונים של קצא"א. בין היתר, הליך זיהוי הסיכונים לא בוצע כנדרש, לא בוצעו ישיבות משותפות עם כל הגורמים בעלי העניין במפרץ אילת, היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית לא אישרה את תרחישי הסיכון, נתוני ההסתברות לאירוע אשר בהם נעשה שימוש בסקר, נקבעו תוך התעלמות מוחלטת מההנחיה שיש לוודא כי הנתונים הנלקחים בחשבון מתאימים לסוגי הפעילות במסוף אילת, לתנאי הסביבה שם וליכולות הקיימות במפרץ אילת. בנוסף, לא הוגש מודל פיזור שמן בים והסקר אינו מתייחס בצורה רצינית לתרחיש קיצון (worst case scenario) של הזרמה רצופה לסביבה הימית.

בחודש מאי, עתרה קבוצה של ארגוני סביבה לבג"ץ נגד ממשלת ישראל וחברת קצא"א (קו צינור אירופה אסיה) בשל הסכם לשינוע נפט ממפרץ אילת לאשקלון, שנחתם בין קצא״א ובין החברה הבינלאומת med red l.b. זאת, מפני שההסכם המדובר לא אושר בממשלה ולא התקיים לגביו דיון, כך שההחלטות לא התקבלו על בסיס רקע עובדתי, מקצועי ותוך שמיעת עמדות הציבור ואנשי המקצוע השונים בתחום.

בקצא"א בחרו שלא להגיב לטענות.