תוכן מקודם

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

המאבק בהתחממות הגלובלית מאיץ אבולוציה בהשקעות המבוססות על יעדי שינוי אקלים

יעדים חדשים שפורסמו על ידי הקהיליה האירופית לעצירת ההתחממות הגלובלית ייצרו שינויים מבניים בשוק ובמגזר העסקי • כיצד חברות ומשקיעים יכולים להיערך לקראת יישום מדיניות פליטת פחמן נמוכה

אנרגיות מתחדשות. יותר ויותר משקיעים מתעניינים באסטרטגיית האקלים של ארגונים / צילום: Shutterstock
אנרגיות מתחדשות. יותר ויותר משקיעים מתעניינים באסטרטגיית האקלים של ארגונים / צילום: Shutterstock

הכתבה מטעם Franklin Templeton

השינוי במזג האוויר, שבא לידי ביטוי בגידול אורבני שאינו בר קיימה, זיהום הסביבה של מים אוויר וקרקע, הם איומים קיומיים לאוכלוסיות וחברות גלובליות וגם איומים לסקטור העסקי.

האיומים הפיזיים של שינוי במזג האוויר על הסקטור העסקי דומים לאיומים הקיימים על האנושות כולה. אך תקופת המעבר לעידן נקי יותר מעמידה אתגרים רבים מפני הסקטור העסקי, אך לא במידה זהה מאחר וישנן חברות הרגישות להשפעת השינויים יותר מאחרות. לצעדים אלו עשויים להיות השלכות מבניות על העסק שכן שינויים במדיניות ישפיעו על שינויים בהעדפות השוק, התנהגות צרכנים ושינויים טכנולוגיים.

שינויים אלו יכולים לבוא לידי ביטוי בעלייה בהוצאות, כי שינויים בחקיקה לגבי פליטות גזים יכולים לגרום תשלום קנסות, השקעות בטכנולוגיות חדישות שיקטינו את פליטת גזי החממה ושימוש בחומרי גלם אחרים. שינוי המדיניות גם עשוי להביא לתקופה של קיטון בביקושים, בגלל ששימוש במוצרים מסוימים יחשבו כמסוכנים, או שמוצרים ושירותים יהפכו לבלתי נחוצים.

לצד הסיכונים שבמעבר לכלכלה של פליטה נמוכה נוצרות גם הזדמנויות עסקיות רבות מאחר והתהליך דורש התחדשות על מנת לשדרג את יעילותן של המערכות השונות.

ארגונים שמתחדשים ומפתחים מוצרים ושירותים שמקטינים את פליטת גזי חממה ישפרו את כושר התחרות שלהם וינצלו טוב יותר את השינויים והעדפות שיתחוללו בשוק.

לדוגמה תחום האנרגיה העתידי מהווה כר נרחב להזדמנויות עסקיות. טכנולוגיות חדשניות ובינה מלאכותית מהדקות את הקשר בין הפקת אנרגיה, שימור אנרגיה ושימוש באנרגיה. חברות שיעשו שימוש בטכנולוגיות חדשניות יבססו את צריכת האנרגיה למקורות אנרגיה דל פליטה, יקדמו התייעלות אנרגטית ובדרך זו יקטינו את חשבון האנרגיה של הארגון. זאת הסיבה שיותר ויותר משקיעים דורשים מחברות שבכוונתם להשקיע בהן לציין בתשקיפים את אסטרטגיית האקלים של הארגון - וזאת כדי להבין כיצד בכוונתם לנצל את ההזדמנויות העסקיות שנובעות משינוי האקלים בצורה המיטבית.

רק עתיד בר קיימה יבטיח את כדור הארץ. אם נשב ולא נעשה כלום טמפרטורת כדור הארץ תמשיך לעלות ועד סוף המאה הנוכחית תגיע לכ-3% מעל טמפרטורת כדור הארץ טרום המהפכה התעשייתית. בינתיים מספר אסונות הטבע רק יגדל. התפתחויות אלו זעזעו ממשלות ואת הסקטור העסקי ואת הסקטור הצרכני כאחד ודירבנו אותם לנקוט בצעדים.

מיקוד המאמצים להילחם בהתחממות כדור הארץ נדון בכנס האו"ם COP21 שהתקיים בשנת 2015 בפריז. התוצאה של כנס היתה "הסכמי פריז 2015". הם מחייבים פעילות משותפת של מדינות העולם כדי להיאבק בהתחממות כדור הארץ. הוחלט שם על הצורך בתקנות, צווים ומעשים שמטרתם להקטין את פליטת גזי החממה בעשר השנים שבין 2020-2030 בשיעור שנתי של 7% לשנה וזאת כדי להגביל את היקף התחממות כדור הארץ ל-1.5 מעלות בלבד עד סוף המאה הנוכחית ובכך למנוע אסונות טבע גדולים ביותר.

2021 שנת המבחן

שש שנים עברו מאז חתימת הסכם פריז ובשנים אלו היו התקדמויות ונסיגות בתחום. מדינות רבות התחייבו אומנם להגיע לאפס פליטה עד למחצית המאה הנוכחית, אך מוקד ההתעניינות של העולם עבר מהמאבק בהתחממות כדור הארץ ללחימה בקורונה. על כך יש להוסיף את החלטת הנשיא לשעבר טרמפ לבטל את היוזמות הירוקות של הנשיא הקודם אובמה ולצאת מהסכם פריז, שפגעה קשה בלחימה בהתחממות הכדור.

בשל הנסיגות הללו, יש לנו דרך ארוכה ללכת בסוגיית הלוחמה בהתחממות כדור הארץ. להערכתנו שנת 2021 תהיה שנה מכרעת מאחר ובנובמבר השנה ייערך כנס האו"ם לשינוי מזג האוויר COP26 בעיר גלזגו בבריטניה. מספר ההתחייבויות של מדינות העולם להגיע לאפס פליטה עד למחצית המאה הנוכחית הכפילו את עצמם בשנה האחרונה, והמחויבות של ארגונים וממשלות אזוריות ולאומיות להתחייב ממשיך לגדול. עד היום 63% ממדינות העולם התחייבו לעקרון של אפס פליטה. כך למשל, סין הודיעה שעד לשנת 2060 תגיע לאפס פליטה. על פי ארגון CLIMATE ACTION TRACKER החלטה זו בלבד תקטין את התחממות כדור הארץ ב-0.2 ל-0.3 נקודות עד סוף המאה.

איך הסקטור העסקי והמשקיעים מתאימים את עצמם לשינויים

הצעדים שננקטו עד עכשיו כדי להילחם בהתחממות כדור הארץ הם נחוצים וגם מבורכים, אך אינם מספיקים, מדובר על תהליך שימשך כעשור לפחות.

מדינות ורגולטורים ממשיכים לאמץ צעדים כדי להקטין את פליטת גזי חממה, דבר המחייב את העסקים והמשקיעים גם הם לבצע חשיבה מחודשת.

ראשית: יש סיכונים פיזיים הנוגעים לשינוי מזג האוויר כמו עליית מפלס המים, ואירועי טבע חריגים שמעוררים דאגה ומחשבה לגבי השפעתם על חברות עסקיות. יש לציין שכ-60% מהחברות במדד ה-S&P 500 חשופות בצורה זו או אחרת לסיכון זה - ומחזיקות לפחות נכס אחד שחשוף לסכנות אפשרויות, כתוצאה משינוי במזג האוויר.

שנית: החברות גם חשופות לסכנות בזמן תהליך המעבר ועליהן להתאים את פעילותן להתמודד עם ההשפעות של שינוי מזג האוויר, עם השינויים במדיניות, עם השינויים בתנאי השוק, עם עלייה בהוצאות בשל הצורך לרכוש טכנולוגיות חדישות שיקטינו את פליטת גזים, רכישת חומרי גלם אחרים, קנסות על אי עמידה בתקנות ועוד. בתקופה זו המכירות עשויות לקטון כי במציאות החדשה מוצרים רבים יחשבו כמסוכנים, ומוצרים ושירותים אחרים יהפכו למיושנים ובלתי נחוצים.

חשוב מאוד למשקיעים לגדר את השקעותיהם, להעריך את הסיכונים הנובעים משינוי מזג האוויר תוך ניצול הזדמנויות צמיחה. אם זאת קשה מאוד לכמת את ההשפעות של שינוי במזג האוויר. על כן צריך לעקוב אחרי השינויים ההיסטוריים של פליטת גזי חממה; צריך לבחון כיצד באסטרטגיה העסקית של החברות יש הגנה מסכנות אפשריות של שינויים במזג האוויר - על מנת לאפשר צמיחה ברת קיים וארוכת זמן.

סוגיות אלו מעוררות מספר שאלות למשקיעים:

1. איזה השפעה תהיה למדיניות הממשלה בתחום הלחימה בשינוי מזג האוויר" כיצד הדבר ישפיע על הערכת השווי של ההשקעה? כיצד זה ישפיע על מאזני החברות? כיצד זה ישפיע על רווחיות החברות?

2. מה הן התחייבויות הארגון, אם בכלל יש כאלו, לגבי שמירה על שיטת העבודה של הארגון והאם הן עומדות במבחן המציאות?

3. אם יש התחייבויות כאלו האם אפשר לבטל אותן? והאם אפשר לכמת את ערכן הכספי?

תשובות להרבה מהשאלות הללו ניתן לקבל אם מתאימים את תיק ההשקעות למטרות של הסכם פריז 2015. בדרך זו אפשר יהיה להעריך איזה חברות יובילו וינצחו בתהליך המעבר לעולם נקי מפליטת גזי חממה. כיום ישנם מדדים (אינדקסים) ותעודות סל אשר שמו להם למטרה ליצור כלי השקעה נגישים וזולים, העומדים בקנה אחד עם הסכם פריז והאתגר להקטין את כמות פליטת גזי החממה.

*פרסום זה נועד למטרות שיווקיות בלבד, ואין בו משום יעוץ ו/או הצעה ו/או הזמנה לבצע השקעה כלשהי ו/או משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 

צרו איתנו קשר *5988