האוצר: צה"ל מבזבז 425 מיליון שקל על תדרים שהוא לא מנצל

הרפורמה בתדרים כמעט ויצאה מחוץ לחוק ההסדרים לאחר שמשרד הביטחון ניסה לסכל את הרפורמה שתכנן האוצר, שאמורה הייתה להחזיר תדרים לא מנוצלים לשימושים מסחריים. אולם אתמול בלילה הצליחו במשרד האוצר ובמשרד התקשורת להשאיר את הרפורמה בתוך החוק

עיר הבה"דים של צה"ל / צילום: איל יצהר
עיר הבה"דים של צה"ל / צילום: איל יצהר

בעקבות לחץ של משרד הביטחון, הרפורמה שתכנן משרד האוצר בתחום התדרים שברשות צה"ל כמעט ויצאה מחוק ההסדרים. אבל אתמול בלילה הצליחו במשרד האוצר ובמשרד התקשורת להשאיר את הרפורמה בתחום התדרים בתוך החוק. המחלוקת בין הצדדים תעבור כעת לכנסת ושם אין לדעת כיצד יסתיים העניין. הניסיון מלמד שקיים סיכוי שהרפורמה לא תעבור.

מדובר ברפורמה חשובה שאמורה הייתה להביא להתייעלות חשובה בשימושים הצבאיים בספקטרום התדרים, ובמקביל לשחרר אותם לשימושים מסחריים.

משרד האוצר מתכנן רפורמה בתחום התדרים שבשימוש הצבא כבר הרבה מאוד שנים, ללא הצלחה. צה"ל משתף פעולה עם משרד התקשורת ומשחרר תדרים מעת לעת, אך הוא עושה זאת במשורה, ולא בקצב שבמשרדי התקשורת והאוצר היו רוצים.

לזכות צה"ל נאמר כי לא אחת הוא גילה התחשבות וויתר על תדרים שאמור היה לקבל, וזאת על-מנת שניתן יהיה לקדם את התחום הסלולרי. גם במכרז האחרון בדור החמישי ויתר צה"ל על היקף נכבד של תדרים שהובטחו לו והסכים לשימוש משותף עם חברות הסלולר בתחום מוגבל של 5 מגה הרץ.

יחד עם זאת, בידי צה"ל יש תדרים שבמשרד האוצר טוענים שהוא מחזיק רק מכיוון שהוא אינו משלם עבורם אגרות כפי שמשלמות כל החברות המסחריות. התוכנית של האוצר היא להביא לכך שתשלום אגרות על תדרים עתידיים בלבד, שלא אמורים לפגוע בצורכי הצבא, תביא לכך שהצבא יוותר מעצמו על השימוש בהם.

תדרי הרדיו הם משאב לאומי מוגבל. על-מנת שהשימוש בתדרי הרדיו יהיה יעיל, פועלת ועדת התדרים שתפקידה הקצאת והועדת תדרים לשימושם השונים. על-מנת לגלם את שוויו הכלכלי של התדר, ועל-ידי כך להביא לשימוש יעיל בספקטרום התדרים, פקודת הטלגרף קובעת כי שר רשאי להתקין תקנות הקובעות אגרות בעד הועדת תדרים והקצאתם. פקודת הטלגרף קובעת כי תקנות אלה לא יחולו על כוחות הביטחון, כהגדרתם בה.

לדברי האוצר, בשל הצרכים הביטחוניים לשימוש בתדרי רדיו ובהתאם לכך שכוחות הביטחון אינם רואים עלות לשימוש בספקטרום התדרים, לאורך השנים הוקצה שיעור ניכר מספקטרום התדרים לשימוש כוחות הביטחון. מכיוון שספקטרום התדרים הוא משאב מוגבל, ועל-מנת להביא להתייעלות שימוש כוחות הביטחון בספקטרום, מוצע לתקן את פקודת הטלגרף באופן שתבוטל החרגת כוחות הביטחון מתשלום אגרות בעד הקצאת תדרים.

על-פי התוכנית, "מוצע להטיל על שר התקשורת לתקן את תקנות הטלגרף האלחוטי ולקבוע הסדרי תשלום אגרה בעבור תדרים שהוקצו לכוחות הביטחון, זאת בהתאם לעקרונות הבאים: (1) תיקבע חובת תשלום אגרה שנתית בתחומי תדרי רדיו שוועדת התדרים הועידה גם לשימוש אזרחי, בהתאם לגובה האגרה שנקבע עבור שימוש אזרחי כאמור, ככל שנקבע; (2) ייקבע גובה האגרות בעד הועדת תדרים בתחומי תדרי רדיו שוועדת התדרים הועידה גם לשימוש אזרחי, ואשר לא נקבע גובה האגרה עבור שימוש אזרחי; (3) כוחות הביטחון לא יידרשו לשלם בעבור הקצאות עבר, כלומר, תשלומי האגרות יחולו על הקצאות תדרים מעתה ואילך בלבד (לרבות הקצאתו של תדר שהוקצה בעבר)".

לדברי האוצר, מניתוח ראשוני שנעשה, אם כל כוחות הביטחון היו משלמים אגרות על מה שכבר הוקצה להם ושיש לו שימוש אזרחי אלטרנטיבי, מדובר על אגרה שנתית של 430 מיליון שקל, כאשר 325 מיליון שקל מתוכה בתחומים המיועדים לסלולר.

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: "תדרים המיועדים לשימושים ביטחוניים מאושרים על-ידי ועדה ייעודית במשרד התקשורת, הבוחנת את הצורך בהקצאתם. ההצעה מבקשת להטיל אגרות על תדרים שאין למערכת הביטחון אלטרנטיבה אחרת לגביהם, ועל כן אנו מתנגדים להצעה. חשוב לציין כי כבר כיום משרד הביטחון וצה"ל פועלים בשיתוף עם משרד האוצר לפינוי תדרים הנדרשים לשוק האזרחי ולפיתוח חלופות לשימוש בתדרים הקיימים. באופן זה פינתה מערכת הביטחון בשנים האחרונות תדרים רבים שכבר הוחזרו למשק". 

צרו איתנו קשר *5988