הראשון מבין הבנקים: הפועלים יחלק דיבידנד של 616 מיליון שקל

שבועיים אחרי שהמפקח על הבנקים אישר לבנקים חלוקת דיבידנד בשיעור של עד 30% מהרווח הנקי של 2020, בנק פועלים ממש את הרף המקסימלי וחוזר לחלק דיבידנד לראשונה מאז 2018

דוב קוטלר, מנכ"ל הפועלים / צילום: איל יצהר
דוב קוטלר, מנכ"ל הפועלים / צילום: איל יצהר

לאחר הקפאה של חלוקת דיבידנדים על ידי הבנקים שהוחל בה אשתקד בעקבות פרוץ משבר הקורונה, בנק פועלים מודיע על חלוקת דיבידנד של 616.8 מיליון שקל בגין הרווחים של שנת 2020 - הרף המקסימלי שמאפשר בנק ישראל. 

זו הפעם הראשונה מאז הרבעון הראשון של 2018 שפועלים מחלק דיבידנד מרווחים שוטפים, וזאת בהמשר לאישור שנתן המפקי על הבנקים בחודש שעבר לחלוקת דיבידנד בהיקף של 30% מהרווח הנקי לשנת 2020. זאת למרות שרק בחודש ספטמבר תסתיים הוראות השעה במסגרתה הוא הפחית את דרישות ההון שעל הבנקים לעמוד בהן.

האישור ניתן תחת ההנחה כי המערכת הבנקאית בישראל איתנה מספיק אחרי שהבנקים צלחו את משבר הקורונה כשהם מצויים ביחסי הון הגבוהים מאלו המזעריים הנדרשים. המהלך מבחינת בנק הפועלים משדר מסר חיובי למשקיעים ולשוק על עודפי ההון של הבנק, הביטחון באיתנותו והצמיחה העתידית. מעבר לכך, למרות התפתחות זן הדלתא והחשש מהגבלות נוספות על המשק בפועלים מרגישים מאוד בטוח בחלוקה.

בנק פועלים היו הראשונים לבצע הפרשות בגין הקורונה בתחילת השנה שעברה, וכעת גם הראשונים להודיע על החזרה לחלוקת דיבידנד אחרי האישור של הפיקוח. נושא הדיבידנד חשוב בעיקר בעיני המשקיעים, והמשקיעים הזרים במיוחד. הדיבידנד יחולק ב-18 באוגוסט.

בבנק הפועלים התייחסו להנחיות הפיקוח, וציינו בדיווח לבורסה כי "לעניין העמידה במבחן יכולת הפירעון וברגולציה החלה על תאגידים בנקאיים - הדירקטוריון בחן את השפעת החלוקה על מבנה ההון, על הלימות ההון ויחס המינוף והנזילות, בהתבסס, בין היתר, על התחזית לשנה הסמוכה לאחר חלוקת הדיבידנד ולפיה יחס הלימות ההון ויחסי המינוף והנזילות לא יפחתו מן הנדרש. הדירקטוריון קבע כי החלוקה עומדת בתנאים הקבועים בהוראת ניהול בנקאי תקין 331 (חלוקת דיבידנד על ידי תאגידים בנקאיים), כי לחלוקת הדיבידנד אין השפעה מהותית על מצבו הכספי של הבנק וכי לא קיים חשש שחלוקת הדיבידנד תמנע מן הבנק לעמוד בהתחייבויותיו הקיימות והצפויות".

צרו איתנו קשר *5988