אחרי שנה יבשה הבנקים יוכלו לחזור לחלק דיבידנדים, עם כוכבית קטנה

הבנק המרכזי קורא לבנקים לנקוט בגישה מתונה בחלוקת הדיבידנדים על התוצאות המרשימות ב-2020 • מבחינת בנק ישראל, חלוקה בסכום הגבוה מ-30% מרווחי שנת 2020 אינה נחשבת זהירה ושמרנית

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן / צילום: דוברות בנק ישראל
המפקח על הבנקים, יאיר אבידן / צילום: דוברות בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים מזהיר את הבנקים מחלוקת דיבידנד גבוה ומבהיר כי מבחינתו חלוקה בסכום הגבוה מ-30% מרווחי שנת 2020 אינה נחשבת כתכנון הון זהיר ושמרני. "לאור המגמה הגוברת של יציאה ממשבר הקורונה ולאור איתנותם של הבנקים בישראל שמאפשרת להם לתמוך בפעילות הכלכלית של המשק, אין מניעה שבנקים יבחנו חלוקת דיבידנד על בסיס גישה זהירה ושמרנית, הלוקחת בחשבון את רמת אי הוודאות הגבוהה של המשך משבר הקורונה והשלכותיו העתידיות", הסבירו בפיקוח על הבנקים.

בפיקוח מציינים כי המערכת הבנקאית בישראל איתנה, והבנקים נהנים מעודפי הון ונזילות, לאחר שצלחו את משבר הקורונה עד כה ומצויים ביחסי הון הגבוהים מיחסי ההון המזעריים הנדרשים. עם זאת, הם מסבירים כי ישראל עדיין מצויה בסביבה של אי ודאות באשר להמשך המשבר הבריאותי ובאשר להשלכות הכלכליות הנלוות לו, לרבות על הבנקים.

למרות המגמה הגוברת של יציאה ממשבר הקורונה, רמת אי הוודאות עדיין גבוהה וקיים סיכון שחלק מהשפעות המשבר טרם קיבלו ביטוי או טרם התממשו. אי הוודאות והסיכון האמורים מחייבים המשך תכנון הון זהיר ושמרני. בנוסף, הפיקוח על הבנקים מצפה כי הבנקים ימשיכו לנצל את עודפי ההון שלהם להגדלת האשראי ויסייעו למשק הישראלי בתהליך היציאה מן המשבר.

"על דירקטוריון של בנק ששוקל חלוקת דיבידנד לנקוט בגישה זהירה ושמרנית ועליו לבסס החלטה בדבר חלוקת דיבידנד על תחזית שמתייחסת להשפעות עתידיות של משבר הקורונה על החשיפות של הבנק ועל הונו", אמרו בפיקוח על הבנקים.

ספק הנחיה, ספק המלצה

כזכור, בסוף חודש מרץ 2020, זמן קצר לאחר פרוץ משבר הקורונה בישראל, הנחה בנק ישראל את הדירקטוריונים של הבנקים לבחון מחדש את מדיניות הדיבידנד והרכישה העצמית של מניות בעת הזו, על רקע הירידה החדה בתחזיות המקרו כלכליות ואי הוודאות הגדול. בבנק ישראל ציפו כי מדיניות אי חלוקת דיבידנד תפנה מקורות נוספים לבנקים לצורך העמדת אשראי וספיגת הפסדים במידת הצורך. הבנקים אכן התיישרו עם הספק הנחיה ספק המלצה של בנק ישראל ונמנעו בשנת 2020 מחלוקת דיבידנד.

במקביל לכך, הפחיתו בבנק ישראל עם פרוץ המשבר את דרישות ההון הרגולטורית מהבנקים בנקודת אחוז אחת, כך שיחס הון עצמי רובד 1 המינימלי יעמוד על 9% בבנקים הגדולים, לעומת 10% לפני המשבר, ו-8% בבנקים הבינוניים והקטנים, לעומת 9% לפני המשבר. זאת במטרה לאפשר לבנקים להמשיך לתת אשראי לציבור ולבתי העסק, תוך הבהרה כי הפחתת דרישות ההון לא תשמש את הבנקים לחלוקת דיבידנדים. הפחתה זו ניתנה במסגרת הוראת שעה למשך שישה חודשים, והוארכה בהמשך, עד שבמרץ השנה היא הוארכה שוב, עד ספטמבר 2021.

"למרות שלאורך השנה ניכר שהבנקים צברו את כריות ההון שנשחקו, בין היתר על ידי השהיית מדיניות חלוקת דיבידנדים, אנו מצויים עדיין בסביבה של אי ודאות באשר להמשך המשבר הבריאותי ובאשר להשלכות הכלכליות הנלוות לו", הסבירו בחודש מרץ בבנק ישראל. "המערכת הבנקאית בישראל איתנה, והבנקים נהנים מעודפי הון ונזילות. אמנם תהליך ההתחסנות המואץ מעלה את הציפייה לחזרה מהירה של המשק לצמיחה אך הסיכונים הגלומים בפעילות המערכת הבנקאית נותרו גבוהים לנוכח הסיכון לגלי תחלואה נוספים ואי הוודאות שעלולים להביא לפגיעה משקית".

צרו איתנו קשר *5988