משרד התקשורת הוצף בבקשות מידע על מימון הקרן לפריסת תשתיות

120 מפעילים בעלי רישיונות נדרשים לממן קרן לפריסה וחלקם לא הבינו מה רוצים מהם • עקב השאלות הרבות החליטו במשרד לדחות את התשלום לקרן לסוף אוקטובר

שר התקשורת יועז הנדל / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות
שר התקשורת יועז הנדל / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

משרד התקשורת הודיע למפעילים כי הוא דוחה את התשלום עבור קרן ההשקעות שאמורה לממן פריסת סיבים באזורי פריפריה. הסיבה לכך היא בעיות רבות שהתגלו מול חלק מהמפעילים שלשיטת משרד התקשורת אמורים לקחת חלק במימון הקרן, וחילוקי דעות סביב דרך החישוב של התשלום לקרן. הדחייה היא עד לסוף אוקטובר השנה והיא לא צפויה לפגוע בהוצאת המכרזים בתחילת שנה הבאה.

לפי מדיניות משרד התקשורת בעלי רישיונות תקשורת אמורים לממן קרן שמטרתה היא סבסוד למפעילים שיזכו במכרזים לפריסת סיבים אופטיים באזורים שבהם בזק לא פורסת. לפי משרד התקשורת מדובר ב-120 בעלי רישיונות וחלקם הופתעו לקבל פנייה מהמשרד שעליהם לממן את הקרן.

המימון הוא בשיעור של חצי אחוז מהכנסות המפעיל בכל שנה. המשרד הודיע למפעילים שזו השנה הראשונה שהוא מחייב אותם בתשלום ומשכך התקבלו פניות רבות לקבלת מידע שכן חלק גדול מהם כלל לא היו מודעים למדיניות המשרד, וזאת למרות שהמדיניות פורסמה ואושרה כחוק כמה וכמה פעמים.

אחת הסוגיות שהעלו המפעילים ושדחפו את המשרד לדחות את התשלום היא מה נכלל בהכנסות החברות לצורך חישוב התשלום. כך למשל האם מפעיל סלולרי חייב לכלול בהכנסות שלו לצורך החישוב את מכירות ציוד הקצה, והאם כל ספק אינטרנט נכלל ברשימת החייבים, הכנסות מטלוויזיה, קישור גומלין ועוד שורה ארוכה של הכנסות שהמפעילים לא יודעים כיצד להתייחס אליהן.

במשרד מתכננים להוציא את המכרזים בתחילת שנה הבאה, כשהעיקרון המנחה בהם הוא שהמפעילים יקבלו מימון לפריסה על בסיס ההצעה הזולה ביותר. כלומר - אם מפעיל מסוים יציע את המחיר הנמוך ביותר שיקבל מהמדינה לצורך פריסת יישוב מסוים, הוא יזכה במימון.

שיטת המכרז נבנתה באופן כזה שתתמרץ את המפעילים להתמודד במכרזים ולפרוס. הרעיון הוא שבשיטה הזו המתמודד בעצם מקבל כסף בתמורה לפריסה, והוא אמור לשקלל בהצעה שלו את הצורך במתן שירות לאותם אזורים ואת העובדה שהתשתית שהוא פורס ניתן יהיה להשכיר (תמורת תשלום במחירים מבוססים שוק סיטונאי) למפעילים שירצו בכך.