מכרז קרנות ברירת המחדל החדש יצא לדרך: הפניקס לא תזכה להעדפה, יתכנו 5 זוכות

רשות שוק ההון רוצה למשוך שחקנים חדשים לעולם הפנסיוני ותעניק הגנת ינוקא לחברות חדשות שייכנסו לתחום והגנת חלקית לקרנות קיימות עם נתח שוק קטן • דמי הניהול המרביים מההפקדות לא יפחתו מ-0.5% ולא יעלו על 1%, שיעור דמי הניהול מהצבירה לא יפחת מ-0.15%

משה ברקת - ממונה על שוק ההון / צילום: רפי קוץ
משה ברקת - ממונה על שוק ההון / צילום: רפי קוץ

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסמת היום (ד') את הליך קרנות הפנסיה הנבחרות (קרנות ברירת המחדל) שצפוי להיכנס לתוקפו החל מה-1 בנובמבר 2021. בסיום ההליך ייקבעו קרנות פנסיה שיציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר בהתאם לכללי ההליך, ובסופו יוגדרו כקרנות הפנסיה הנבחרות לתקופה של שלוש שנים.

על פי המכרז, השלישי במספר מאז נכנסה רפורמת הקרנות הנבחרות לתוקף בשנת 2016, שיעור דמי הניהול המרביים מההפקדות לא יפחת מ-0.5% ולא יעלה על 1%, שיעור דמי הניהול המרביים מהיתרה הצבורה לא יפחת מ-0.15%. ברשות שוק ההון צופים שפרסום הזוכים יתבצע עד ה-14 בספטמבר.

מאז פורסם המכרז הקודם בשנת 2018, שתיים מהקרנות שזכו בו נמכרו ומוזגו לתוך קרנות אחרות - זו של הלמן-אלדובי שנרכשה על ידי הפניקס ונמכרה למיטב דש וזו של פסגות שנרכשה על ידי אלטשולר שחם ונמכרה להראל, כך שמספר קרנות הפנסיה ירד מתשע לשבע. ברשות שוק ההון התייחסו במסמכי המכרז למכירת הקרנות הנבחרות, וציינו כי יביאו בחשבון את נתח השוק החדש של הקרנות הרוכשות כחלק מהתהליך.

על מנת למשוך גופים חדשים להיכנס למגרש הפנסיוני, תעניק רשות שוק ההון הגנת ינוקא כפי שנעשה בעבר, אך הפעם היא תפוצל לקרנות חדשות וקרנות קיימות. שחקנים חדשים יקבלו הגנה מלאה ושחקנים עם נתח שוק של 5% עד 10% בהפקדות יקבלו הגנה חלקית.

בבית ההשקעות מור כבר אמרו מספר פעמים כי הם שוקלים להיכנס לתחום. את ההחלטה אם להצטרף למכרז הם יצטרכו לקבל במהרה, כיוון שעד ל-15 באוגוסט קרן חדשה תצטרך להציג לממונה על שוק ההון תכנית עסקית מפורטת להקמת הקרן, כולל מערך תפעול איכותי, כאשר לפי התכנית תתאפשר הפעלת הקרן החדשה עד ל-1 באפריל 2022.

מנגד, פרסום תנאי המכרז הסופיים מגלה כי קרן הפנסיה של הפניקס לא תוכל לקבל הגנה כלל במהלך המכרז, כיוון שהצמיחה שהיא חוותה בשנים האחרונות הביאו אותה לנתח שוק העולה על 10%, כך שמבחינת הקרנות הקיימות, רק אלה של מיטב דש ואלטשולר שחם זכאות להגנה.

רשות שוק ההון תבדוק את נתח השוק מההפקדות בשני מועדים - בסוף השנה הקלנדרית שלפני המכרז ובחצי השנה שלפני המכרז. סך ההפקדות לקרן של הפניקס בחציון הראשון של 2021 עמד על 2.4 מיליארד שקל מתוך 23 מיליארד שקל שהופקדו לכל קרנות הפנסיה החדשות, כך שהיא אכן חצתה את הרף של 10%. בשנת 2020 כולה אגב הופקדו לקרן של הפניקס 4.4 מיליארד שקל מתוך 45.3 מיליארד שקל שהופקו לכל הקרנות, כך שאם היה שיעור הזכאות להגנה היה מחושב רק על פי 2020, היא עדיין הייתה זכאית להגנה.

חידוש נוסף שעולה מהמכרז הסופי נוגע למספר הקרנות שייבחרו, וזה יכול להגיע בקונסטלציה מסוימת גם לחמש, בניגוד לארבע זוכות במכרז השני ושתיים בלבד במכרז הראשון. מספר הקרנות הזוכות יקבע בהתאם למספר הקרנות החדשות שיבחרו להצטרף לשוק הפנסיה בישראל, כך שככול שיותר קרנות חדשות יתווספו כך מספר הקרנות הנבחרות יגדל.

אם שתי הקרנות שהציעו את התנאים הטובים ביותר על פי מה שהוגדר על ידי רשות שוק ההון אינן קרנות השייכות לגופים חדשים, ייבחרו רק שתי קרנות נבחרות. אם אחת או שתיים מהקרנות שהציעו את התנאים הטובים ביותר הן קרן מטעם גוף חדש, ייבחרו שלוש קרנות זוכות. אם שלוש המציעות את התנאים הטובים ביותר הינן קרנות חדשות, ייבחרו ארבע קרנות זוכות, ואם ישנה קרן נוספת שהגישה תנאים זהים לקרנות שדורגו במקום הנמוך ביותר כאשר נבחרות שתיים, שלוש או ארבע קרנות, תיבחר אותה הקרן כקרן זוכה חמישית.

בנוסף, ניתנה האפשרות כי גופי תפעול קיימים כגון עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר יספקו שירותים לקרנות החדשות שיוקמו.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת: "הליך הקרנות הנבחרות הינו הליך משמעותי המהווה הזדמנות לקידום עקרונות מרכזיים עליהם מתבססת עבודת הרשות בשנים האחרונות, הבטחת טובת כלל ציבור החוסכים בישראל והגברת התחרות בשוק ההון הישראלי. אני מקווה שההליך יעודד כניסת שחקנים חדשים לשוק הפנסיה בישראל, והרשות תפעל לסייע לשחקנים חדשים אלו בכל הנוגע לתפעול הקרנות החדשות שיוקמו תוך הבטחת רמת השירות שתוענק ללקוחות. המכרז עתיד לתקן פערים קיימים כמו דמי ניהול לצעירים ובעלי הכנסה נמוכה ויבטיח את מיצוי הזכויות וטובת החוסכים בישראל".

צרו איתנו קשר *5988